OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

striedavá starostlivosť

Poradňa

 

mal som deti v striedavej starostlivosti takmer 2 r.
 
Výhody:
1. deti majú rovnocenný osobný styk a starostlivosť od oboch rodičov.
2. rodič je schopný/ochotný venovať viac času/energie/pozornosti deťom, pretože vie, že nasledujúci týždeň, keď budú deti u druhého rodiča, dobehne to, čo pri intenzívnejšej starostlivosti o deti nestihol, príp. si oddýchne.
 
Nevýhody:
1. Psychopatky, ktoré považujú deti za matkin majetok a nástroj na vydieranie, pomstu a príživníctvo, nie sú schopné sa vyrovnať so zverením detí do striedavej starostlivosti a sú pripravené urobiť všetko pre to, aby ju zmarili, pričom sa uchyľujú aj k takým ohavnostiam, ako je manipulácia, zastrašovanie a vydieranie detí, príp. účelová kriminalizácia otcov, na ktorú v tomto štáte nie sú potrebné ani dôkazy - stačia krivé obvinenia od matky.
 
Deti (10 r + 10 r) mám v striedavej starostlivosti od leta 2018. Predtým sme dlhšie obdobie fungovali v "rozšírenom styku" na základe odporúčania UPSVAR a rozhodnutia súdu.
 
Výhody:
 
1. Deti majú časovo rovnocenný styk s oboma rodičmi, ktorí sa takto môžu podieľať na ich výchove.
2. Rodičia si môžu zadeliť svoj čas takým spôsobom, aby venovali deťom skutočne maximum - v týždeň, kedy s deťmi rodič nie je, môže mnohé veci dobehnúť (extra pracovný čas, administratívne úkony, atď.).
3. Nemôžem samozrejme zovšeobecňovať, ale moje deti sú s týmto modelom fungovania zžité a nepredstavuje pre ne zvýšený stres (a to aj podľa psychológa); naopak sú veľmi šťastné, že môžu s oboma rodičmi tráviť rovnaký čas.
 
Nevýhody:
 
1. Nevyzretá, manipulatívna, psychopatická matka, ktorá s týmto modelom porozvodového usporiadania napriek prianiu detí a ich otca nikdy nesúhlasila má paradoxne v prípade striedavej starostlivosti veľký a bezprostredný dosah na realizáciu manipulatívnych praktík, akékoľvek marenia výkonu striedavej starostlivosti, terorizovanie otca, jeho kriminalizáciu nevynímajúc.
 
Súdny systém v SR nie je bohužiaľ nastavený na presadzovanie správnych, spravodlivých a prirodzených vecí, ale čerpajúc snáď ešte z obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie sa zameriava na slepú ochranu "slabšieho", hoc by bol 100 x v nepráve. Toto dáva obrovský priestor v rámci rozvodového konania práve rodičom, ktorí so striedavou starostlivosťou nesúhlasia. Sú to v 100 % prípadov manipulatívne a osobnostne nevyzreté matky, ktoré v záujme udržania si svojej mocenskej pozície voči deťom a partnerovi neváhajú použiť tie najšpinavšie praktiky pri boji za svoju "pravdu". Krivé, lživé obviňovani, ktoré matka nemusí pred súdom nijako dokazovať, je to naopak otec, ktorý sa musí pred súdom brániť.
 
A navyše, mať deti vo svojej výhradnej starostlivosti predstavuje vo veľa prípadoch obrovské výživné o ktoré matka, ktorá nevie zabezpečiť finančne ani len seba určite nechce prísť.
 
Veľa prípadov, ktoré poznám vo svojom okolí je ako cez kopírovací papier... Toto poukazuje len na to, že chyba je v SYSTÉME.
 
Prvotným úskalím po nariadení SOS boli najmä pokusy ex-manželky mi deti po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku jednoducho nevydať. Dôvod = "mám už s nimi nejaké plány a k tebe teda nepôjdu". Zabralo oznámenie z mojej strany, že v prípade potreby požiadam o asistenciu políciu a príslušné orgány a potom deti vydala. Marí predsa výkon úradného rozhodnutia a neposlednom rade nerešpektuje ani prianie detí samotných. Samozrejme, okamžite ma obvinila z "vyhrážania sa". Nebudem taktiež počítať kvantá obťažujúcich SMS a e-mailov, trestné oznámenia, oznámenia na UPSVAR, ktorá sa na mňa zo strany ex-manželky sypali ako na bežiacom páse a to ihneď po začatí fungovania súdom nariadenej SOS. Je to stále ťažké, ale už som si na takýto typ teroru zvykol a do určitej miery rezignoval, pretože otca nechráni pred psychopatickým konaním ex-partnerky v súčasnom systéme nič a nikto. Deti sa od tejto špiny snažím (zatiaľ úspešne) držať čo najďalej. 
 
Obe deti (mám dvoch chlapcov) sú s modelom SOS aspoň nateraz veľmi spokojné. A ja osobne som veľmi šťastný tiež - aj keď sme mali s deťmi v minulosti vždy fajn vzťah, teraz to je posunuté ešte o úroveň vyššie. Učíme sa, čítame knihy, chodíme na výlety... trávime jednoducho čo najviac času. Chalani doma (u mňa) poslúchajú, plnia si svoje školské povinnosti a pomáhajú mi veľa aj v domácnosti. Už to bude zachvíľu rok a zvládame to spolu stále lepšie a lepšie. Bez manipulatívnej a nervóznej ex-manželky je to zrazu neskutočná pohoda. Deti sú šťastné; samé sa pri rozhovoroch s psychológmi a súdnym znalcom za "fair play", teda rovnaký čas strávený s každým z rodičov vyjadrili. Myslím, že tento ich postoj bol kľúčový aj pre rozhodnutie súdu. A vďaka ich postoju som sa ani ja sám boja za striedavú starostlivosť nikdy nevzdal.
 
Pre deti bolo najťažšie obdobie pred samotným rozvodom, kedy vládlo medzi mnou a ex-manželkou obrovské emocionálne napätie, ktoré sa prenášalo vo veľkej miere aj na nich. Obdobie rozvodu, kedy bolo všetko, čo sa týkalo ich budúcnosti vo vzťahu k rodičom veľmi neisté zvládali taktiež ťažko, ale o poznanie lepšie ako týždne pred začatím rozvodového konania. Prešli sme si všetci neľahkým obdobím, ale deti si určite vytrpeli najviac. Toto jediné mi je veľmi ľúto. Už je to však za nami. Pred nejakým časom nás navštívil psychológ s ktorým sme pracovali počas rozvodu priamo doma a konštatoval, že deti sú teraz neuveriteľne šťastné. Nič viac si ani nemôžem priať.
 
S odstupom času si čoraz viac uvedomujem, že pre minimalizáciu stresu u detí je kľúčový rýchly a hladký priebeh rozvodu. Podmienkou ktorého je samozrejme korektná a zodpovedná dohoda rodičov. Bohužiaľ dohodnúť sa s mojou ex-manželkou možné nie je (toto konštatovali aj psychológovia a právnici). V takýchto prípadoch pomôže už len to, že súd/sudca koná rýchlo, efektívne a spravodlivo. V realite je to bohužiaľ častokrát úplne iné.
 
Čo sa týky výchovy, sú určité aspekty v ktorých sa s ex-manželkou určite nezhodneme. Toto však nie je a ani nesmie byť prekážkou striedavej starostlivosti o deti a ani ja sám nepozorujem, že by bolo potrebné sa takýmto niečím vôbec zaoberať. Treba sa jednoducho zamerať na to, čo je "dobré" a všetko "zlé" jednoducho zahrať "do kúta".
 

Súd manželstvo účastníkov M. C. a odporkyne P. C., rod. Z., uzavreté dňa 08. 11. 2003 v E., okres Košice, ktoré je zapísané v knihe manželstiev vo zväzku X, ročník XXXX, na strane XX, pod poradovým číslom X r o z v á d z a. Súd schvaľuje rodičovskú dohodu tohto znenia: Na čas po rozvode sa zveruje maloletý K. C., nar. XX.X.XXXX do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, ktorá bude vykonávaná tak, že každý párny týždeň v roku je oprávnený a povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého otec a každý nepárny týždeň v roku oprávnená a povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého matka, s výnimkou jarných prázdnin, veľkonočných prázdnin, školských letných prázdnin a vianočných prázdnin. Po tom, ako účastníci konania prestanú bývať v spoločnej domácnosti, odovzdanie maloletého bude uskutočňované vždy v nedeľu príslušného týždňa v čase o 18.00 hod. tak, že otec je povinný prevziať maloletého pred bytom matky a matka je povinná prevziať maloletého pred bytom otca. Ten z rodičov, ktorému končí styk s maloletým, je povinný maloletého v mieste svojho bydliska riadne pripraviť a odovzdať ho druhému rodičovi. Každý nepárny kalendárny rok bude otec zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého K. C. takto: - počas jarných prázdnin od nedele predchádzajúcej prázdninovému týždňu od 18.00 hod. do nedele prázdninového týždňa do 18.00 hod., - počas školských letných prázdnin od 01.07. od 18.00 hod. do 15.07.do 18.00 hod. a od 01.08. od 18.00 hod. do 15.08. do 18.00 hod., - počas vianočných prázdnin odo dňa predchádzajúceho začiatku prázdnin od 18.00 hod. do 27.12. do 18.00 hod. Každý nepárny kalendárny rok bude matka zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého K. C. takto: - počas veľkonočných prázdnin odo dňa predchádzajúceho začiatku prázdnin od 18.00 hod. do posledného dňa veľkonočných prázdnin do 18.00 hod., - počas školských letných prázdnin od 15.07. od 18.00 hod. do 31.7. do 18.00 hod. a od 15.8. od 18.00 hod. do dňa predchádzajúceho začiatku školského roka do 18.00 hod., - počas vianočných prázdnin od 27.12. od 18.00 hod. do 07.01. do 18.00 hod. ďalšieho kalendárneho roka. Každý párny kalendárny rok bude matka zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého K. C. takto: - počas jarných prázdnin od nedele predchádzajúcej prázdninovému týždňu od 18.00 hod. do nedele prázdninového týždňa do 18.00 hod., - počas školských letných prázdnin od 01.07. od 18.00 do 15.07. do 18.00 hod. a od 01.08. od 18.00 hod. do 15.08. do 18.00 hod. - počas vianočných prázdnin odo dňa predchádzajúceho začiatku prázdnin od 18.00 hod. do 27.12. do 18.00 hod. Každý párny kalendárny rok bude otec zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloletého K. C. takto: - počas veľkonočných prázdnin odo dňa predchádzajúceho začiatku prázdnin od 18.00 hod. do posledného dňa veľkonočných prázdnin do 18.00 hod., - počas školských letných prázdnin od 18.07. od 18.00 hod. do 31.07. do 18.00 hod. a od 15.08. od 18.00 hod. do dňa predchádzajúceho začiatok školského roka do 18.00 hod., - počas vianočných prázdnin od 27.12 od 18.00 hod. do 07.01. do 18.00 hod. ďalšieho kalendárneho roka. Obaja rodičia budú maloletého zastupovať a spravovať jeho majetok. Súd neurčuje účastníkom vyživovaciu povinnosť voči maloletému K. C.. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/816c62f8-b8cf-461d-8385-f1f964c4665f%3A205e87ca-483d-4afc-b30b-b472d88b5991

http://www.banos.sk/files/vzor_navrh_otca_na_upravu_styku_s_maloletym_dietatom.pdf

http://www.ligaotcov.eu

       Krajský súd Košice v rozsudku č. k. 8 CoP 183/2015-260 z 30. septembra 2015 v podstatnom uviedol: „Odvolací súd dodáva, že právo styku rodiča s dieťaťom je právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti. Právo styku vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, keď v zmysle článku 41 ods. 4 Ústavy SR „starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona“.

         Právo styku vyplýva z viacerých ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa, kde je upravené v článku 7 ako právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, v článku 8, ktorý zakotvuje právo dieťaťa na zachovaní jeho rodinných zväzkov v súlade so zákonom a s vylúčením nezákonných zásahov, v článku 29 bod 1., podľa ktorého má výchova dieťaťa viesť k posilňovaniu úcty k rodičom dieťaťa, ale najmä v článku 9 bod 3., podľa ktorého „štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa oddeleného od jedného alebo oboch rodičov udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, iba že by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa“ a súvisiacom článku 18 bod 1., ktorý priznáva obom rodičom spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa.

         Vzájomná radosť rodiča a dieťaťa v blízkosti toho druhého je základným prvkom rodinného života. Je chránené článkom 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, z ktorého vyplýva tiež pozitívny záväzok štátu chrániť záujmy rodiny a prispievať aktívne k udržiavaniu a obnovovaniu rodinnoprávnych väzieb. Vyhliadky na vytvorenie takýchto väzieb sa postupne znížia a napokon zaniknú, ak biologickému rodičovi a dieťaťu nie je dovolené stýkať sa alebo len tak zriedka, že žiadne prirodzené puto nemá nádej medzi nimi vzniknúť.

         Právo styku a zásady jeho správneho výkonu sa premietajú do judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý opakovane konštatoval, že , je v záujme dieťaťa, aby udržovalo rodinné zväzky s odlúčeným rodičom a aby nebolo odtrhnuté od svojich koreňov a má právo na to, aby dostalo príležitosť rozvíjať svoj vzťah ku každému z rodičov a prejaviť svoje city skutočne slobodne bez akéhokoľvek vonkajšieho tlaku zo strany druhého rodiča“.

         Právo stretávania sa s dieťaťom zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučne výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas stretávania, ktorý sa nerealizoval z dôvodov, ktoré nespočívali v osobe oprávneného. Pri úprave styku by mala byť zachovaná proporcionalita rozloženia pri rešpektovaní rovnakých práv každého z rodičov a úprava stretávania pod tento rozsah v prípade, ak má rodič záujem o stretávanie v normálnom rozsahu t. j. 1/2 voľného času dieťaťa, je obmedzením stretávania a súd musí v rozhodnutí odôvodniť, aký záujem dieťaťa ho viedol k obmedzujúcemu rozsudku. Ak je oprávnený schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný. 
         Zásadne nemožno obmedzenie alebo zákaz styku vysloviť v prípade, ak uvádzané dôvody vyplývajú zo vzťahu medzi rodičmi, a nie zo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Akékoľvek (aj oprávnené) výhrady jedného rodiča voči druhému rodičovi, ktoré sa týkajú jeho postoja ako partnera, nemôžu byť dôvodom na zásah do styku s dieťaťom. Takisto nemôže byť dôvodom na obmedzenie alebo zákaz styku len ničím neodôvodnená nechuť dieťaťa, najmä vtedy, ak indície smerujú k zámernému pôsobeniu preferenčného rodiča s cieľom vyvolať takéto správanie dieťaťa.

         Aj deti sú svojim rodičom povinné úctou a rešpektom, a táto povinnosť nemôže bezdôvodne zaniknúť, a to ani rešpektovaním všetkých práv dieťaťa.

         Ak teda súd nezistí také okolnosti v správaní oprávneného rodiča, ktoré by, mohli viesť k zásahom do výkonu rodičovských práv a povinností, nemôže byť odmietanie dieťaťa samé osebe dôvodom na obmedzenie alebo zákaz styku. Práve naopak, v takomto prípade musí súd zvážiť širší záujem dieťaťa, ktorým je naplnenie cieľov jeho riadnej výchovy a urobiť všetky kroky smerujúce k tomu, aby sa eventuálne narušený vzťah medzi rodičom a dieťaťom obnovil, resp. prehĺbil. V prípade, ak má súd za preukázané, že príčinou odmietania je správanie preferenčného rodiča, potom by súd mal bez návrhu riešiť postoj tohto rodiča a nariadiť mu odborné poradenstvo podľa § 37 ods. 2 písm. d/ Zákona o rodine. Súd je povinný poučiť preferenčného rodiča o následkoch jeho pôsobenia na dieťa a ďalšie právne prostriedky, ktoré môže použiť, aby zabezpečil pre dieťa riadne naplnenie jeho práv, vrátane zmeny zverenia podľa § 25 ods. 4 Zákona o rodine. Súd prvého stupňa správne rozhodol o potrebe zmeniť predchádzajúcu úpravu styku otca s mal. a správne určil aj rozsah styku zodpovedajúci súčasným potrebám maloletej a jej otca, ktorý v prípade ponechania styku v doterajšej podobe by bol znevýhodňovaný a obmedzovaný v realizácii rodičovských práv a maloletá by bola obmedzovaná v rozpore s jej záujmom pri rozvíjaní a prehlbovaní svojich väzieb k otcovi.

         Práve naopak, širším záujmom dieťaťa, ako to vyplýva aj zo znaleckého posudku, je naplnenie cieľov jeho riadnej výchovy a konajúci súd úpravou styku splnil svoju zákonnú povinnosť urobiť všetko pre to, aby vzťah medzi otcom a dieťaťom sa prehĺbil, vrátiť dieťaťu pocit citovej istoty narušený rozpadom pôvodnej rodiny a vytvoriť pocit spolupatričnosti, istoty a bezpečia tak v rodine matky, ako aj otca.

         Krajský sud Košice č. k. 8CoP/479/2012 uviedol: "Konajúci súd rozhodol v súlade s právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, o rovnocennom striedaní oboch rodičov na výchove a starostlivosti o maloleté deti v pomere 50/50 a odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na psychologické štúdie dokazujúce, že uprednostňovanie role matky pred rolou otca nie je v záujme detí, pretože tieto obidve role sú nezastupiteľné.

         Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na konštantnú judikatúru, z ktorej vyplýva, že konflikty medzi rodičmi a obava toho, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti zo styku maloletého dieťaťa s druhým rodičom, nemôže byť riešená formou zákazu styku druhého rodiča s dieťaťom (porovnaj uznesenie ÚS ČR z 21.6.2005 sp.zn . II.ÚS 251/05). Rovnako ani hostilné vzťahy medzi rodičmi samy osebe nie sú dôvodom na takýto závažný zásah do rodinného života."

Inšpirácia pre výkon rozhodnutia, pokiaľ existuje predbežné opatrenie: http://www.iustin.cz/art.asp?art=84

Zamestnanci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujú klientom odborné poradenstvo a pomoc pri spísaní návrhu na súd: http://www.upsvar.sk/rs/socialne-veci-a-rodina/ochrana-deti-a-rodiny/kolizne-opatrovnictvo-a-ochrana-dietata.html?page_id=274332

Tréning na rozvoj rodičovských a komunikačných zručností. Kurz začína, keď sa prihlási aspoň 8 rodičov. Kde: CPPPaP Fedákova 3. Kedy: pondelky 15,15—16,45. Kontakt a bližšie informácie: 02/64288090 PaedDr. Alena Mateašíková, Mgr. Martin Mikulič prevenciaba4@gmail.com

Tréning rodičovských zručností a filiálna terapia http://www.dietaaja.sk/index.php/kurzy-pre-rodicov/item/215-trening-rodicovskych-zrucnosti-a-filialna-terapia

Týždeň s mamou, týždeň s otcom. Naše dieťa má viac domovov http://style.hnonline.sk/vikend-140/tyzden-s-mamou-tyzden-s-otcom-nase-dieta-ma-viac-domovov-646231

Aky casovy plan striedania vyuzivate? Cez skolsky rok sa striedame po tyzdni - cez prazdniny po dvoch tyzdnoch

Den a hodinu striedania ste si ako urcili? V piatok o 19.00 a v pripade potreby sa to posunie na neskor alebo na sobotu rano.

Preklad z belgického Občianskeho zákonníka

Dans l’article 374 du Code civil, modifié par la loi du 13 avril 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit:

«§ 2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu’ils saisissent le tribunal de leur litige, l’accord relatif à l’hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.

Toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non-égalitaire.

Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents.». 

V článku 374 Občianskeho zákonníka, upraveného zákonom 13.4.1995, ktorého text tvorí §1, pridáva sa §2, nasledujúceho znenia:

§2. Pokiaľ rodičia nežijú spolu a obrátia sa na súd so svojím prípadom, vzájomná dohoda o prichýlení detí je uznaná súdom, s výnimkou prípadu jednoznačne proti záujmom dieťaťa.

Ak nepríde k dohode, v prípade, že obaja rodičia majú rodičovské práva, súd skúma prioritne, pri požiadavke aspoň jedného rodiča, možnosť ustanovenia prebývania dieťaťa rovným dielom u oboch rodičov.

Ak však súd nepovažuje rovné prichýlenie dieťaťa za najvhodnejšiu alternatívu, môže rozhodnúť o ustanovení nerovného prichýlenia.

Súd v každom prípade rozhoduje na základe konkrétne podloženého úsudku, v ktorom sa zohľadnia konkrétne okolnosti prípadu a záujem detí a rodičov.

Dodatok z oficiálneho textu, ktorý sa dáva v Belgicku pri rozvode/rozchode (majú ho všetci notári):

L’autorité parentale reste en principe conjointe. Vous devez vous mettre d’accord sur l’ensemble des grandes décisions qui concernent vos enfants. De même, vous devez contribuer à la charge financière de votre enfant proportionnellement à vos revenus et à vos charges et cela, même si vous avez opté pour une garde alternée égalitaire.

Les deux parents, et seulement eux, ont une autorité parentale conjointe. Ils doivent donc se mettre d’accord sur l’organisation de l’hébergement des enfants et toutes les décisions importantes qui concernent par exemple la santé, l’éducation, la formation, les loisirs, l’orientation religieuse ou philosophique et cela, même si un parent héberge exclusivement un enfant. Cela concerne tous les enfants mineurs, qu’ils soient issus de parents mariés ou non et cela vaut quelle que soit l’évolution du couple.

L’autorité parentale est liée à la filiation et non au statut des personnes ni au style d’hébergement. Le juge peut, dans certains cas exceptionnels, accorder un exercice exclusif ou modalisé de l’autorité parentale. Pour ce faire, il faut qu’il y ait un risque de préjudice pour l’enfant ou, par exemple, le désintérêt persistant d’un parent à l’égard de son fils ou de sa fille. La modalisation de l’autorité parentale consiste à accorder à un seul parent le pouvoir de décider seul dans certaines matières définies (par exemple, le choix de l’école).

Rodičovsko práva zostávajú principiálne spoločné. Musíte sa dohodnúť na všetkých dôležitých rozhodnutiach, týkajúcich sa detí. Rovnako musíte participovať na finančnom zázemí vášho dieťaťa pomerne k vašim príjmom a výdavkom, a to aj ak ste sa rozhodli pre rovnú zdieľanú starostlivosť.

Obaja rodičia, a len oni, majú spoločné rodičovské práva. Musia sa teda dohodnúť na organizácii prebývania detí a všetkých rozhodnutí , dotýkajúcich sa napríklad zdravia, vzdelania, profesných aktivít, mimoškolských aktivít, náboženskej alebo filozofickej orientácie, a to aj v prípade, ak dieťa prebýva výhradne u jedného rodiča. Toto sa týka všetkých maloletých detí, pochádzajúcich z manželských alebo mimomanželských vzťahov a platí to bez ohľadu na vývoj a smerovanie dvojice.

Rodičovské právo je viazané na vzťah a nie na stav dotknutých osôb, ani na spôsob prebývania dieťaťa. Sudca smie, vo výnimočných prípadoch, rozhodnúť o ustanovení výhradných alebo upravených rodičovských práv. Aby takéto rozhodnutie bolo možné, musí sa preukázať riziko pre dieťa, alebo, napríklad, pretrvávajúci nezáujem jedného rodiča voči svojmu synovi či dcére. Úprava rodičovských práv pozostáva z udelenia právomoci jednému rodičovi na to, aby mohol rozhodovať sám v rámci istých presne definovaných konkrétnych oblastí (napríklad, výber školy).

Striedavá rodičovská dovolenka http://casprezeny.azet.sk/clanok/109088/dnes-sa-staram-ja-muzi-na-rodicovskej-dovolenke-ako-to-u-nich-doma-funguje.html?utm_source=cas.sk&utm_medium=article&utm_campaign=cross&utm_content=clanok

škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje vyjadrenie súhlasu druhého rodiča. Vyjadrenie sa vyžaduje z nasledujúcich dôvodov obidvaja rodičia sú rovnocennými zákonnými zástupcami maloletého dieťaťa, vzdelávanie v školách sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, nejde teda len o bežnú záležitosť, o ktorej by mohol rozhodovať len jeden z rodičov. To znamená, že druhý rodič sa môže taktiež zúčastniť zápisu dieťaťa, alebo zastupujúci rodič pri zápise preukáže písomný súhlas druhého, neprítomného rodiča s vykonaním zápisu alebo bude neprítomný rodič iným spôsobom dopytovaný, či s realizáciou zápisu súhlasí.

Bakalárska práca 2013 Tatiana Bednárová Syndróm zavrhnutého rodiča, jeho stratégie, prejavy a potenciálne dôsledky. Trnavská univerzita v Trnave. Filozofická fakulta; Katedra psychológie. Školiteľ Mgr. Mário Schwarz, PhD. http://www.striedavka.sk/index.php/odborne-informacie/2793-syndrom-zavrhnuteho-rodica-jeho-strategie-prejavy-a-potencialne-dosledky.html

skutečně kvalifikované terapeutické působení, jehož formy a postupy jsou srozumitelně popsány mimo jiné i v odborné publikaci “Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavržení rodiče” autora Richarda A. Gardnera. Nelze totiž strkat hlavu do písku před skutečností, že naše děti v důsledku matčiny výchovné patologie trpí syndromem zavržení rodiče. Cílem uvedené publikace je nabídnout terapeutům postupy přispívající k obnově narušeného vztahu mezi popuzeným dítětem a zavrhovaným rodičem. Podle autora knihy vznik a rozvoj syndromu zavržení rodiče se v životě dětí rovná emocionálnímu týrání, protože oslabení či dokonce zničení původně pevného pouta mezi rodičem a dítětem může být trvalé. Autor knihy podrobně popisuje osvědčené terapeutické a intervenční techniky, s nimiž úspěšně na teoretické i praktické rovině pracuje, a doplňuje je klinickými příklady. Základní zásady terapeutického působení jsou tyto:

 1. Přemístění dítěti nezpůsobí takové trauma jako pokračující trvalá indoktrinace (“Dramatický a názorný příklad se odehrál v dubnu 2000, když byl Elian Gonzalez, kubánský chlapec, kterého drželi příbuzní jako rukojmí v Miami, popuzován proti otci. Příbuzní drželi chlapce v ústraní, otec s ním nemohl komunikovat. Takové jednání vyvolalo v chlapci dojem, že otec je nebezpečný a pro něj zhoubný. Veškerá jednání selhala, až do domu vtrhli policisté a dítě odvezli. Při akci mířili na příbuzné zbraněmi. Agenti vynesli křičící dítě ve stavu paniky. Za pár hodin na to se Elian ocitl v náručí otce a vesele s ním pózoval fotografům. Tento příběh důrazně opravňuje názor, že rychlý přesun je pro většinu dětí se SZR v pořádku, dokonce je žádoucí i v případě dětí, které trpí vážnou formou SZR.” Viz strana 404)
 2. Pasivní přístup nicnedělání není funkční (“Ani jednou jsem nezaznamenal, že by nicnedělání fungovalo. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by dítě samo dospělo k poznání, že se stalo obětí manipulace, a pak se na základě získaného náhledu usmířilo se zavrhovaným rodičem. V průběhu let jsem však o takových případech slyšel a skutečnost, že k takovým usmířením skutečně dochází, jsem prostě přijal. Má vlastní zkušenost však říká, že podobné případy jsou neobvyklé a že čím je SZR vážnější, tím menší je pravděpodobnost, že dojde k samovolné nápravě. Několikrát jsem zažil, že se zavrhující rodič rozhodl přestat a nepokračovat ve svém programování, aby usnadnil usmíření dítěte se zavrhovaným rodičem. Nedošlo k tomu v důsledku náhlého zjištění, že je pro dítě důležité, aby mělo dobré vztahy i s druhým rodičem. Spíš k tomu vedly zvyšující se nároky na péči, dítě se stávalo čím dál těžším břemenem.
 3. Zavrhovaní rodiče neusilující o změnu situace s dostatečnou razancí obyčejně zjišťují, že citové pouto mezi nimi a dítětem postiženým SZR je zcela destruováno.” Viz strana 40)
 • Účinná terapie – terapeut musí být zaštítěn sankcemi soudu (”Při nespolupráci dítěte terapeut informuje, že takové jednání není povoleno. Upozorní ho například, že vyrozumí soud o jeho neochotě spolupracovat, což by mohlo mít negativní důsledky pro něj i zavrhujícího rodiče. Hodlá-li terapeut pracovat s ”terapií hrozbou”, musí mít v zásobě účinné hrozby, jinak se terapie promění v paskvil. Není-li terapeut zaštítěn sankcemi soudu za nespolupracující chování, nachází se ve značně oslabené pozici pro provádění účinné léčby.” Vizstrana 348)
 • Terapeut má prošetřit všechny zdroje hněvu (”Všechny zdroje hněvu – vztahující se k partnerovi i ty ostatní – by měly být prošetřeny, zejména nabývá-li hněv podoby pomsty a útoků proti zavrhovanému rodiči.” Vizstrana 79)
 • Otevírání očí dítěte (”Je nezbytné vést dítě k náhledu, že zavrhující rodič se chová nesprávně a že kritika jeho chování je zcela namístě. Kritika by ovšem měla být co nejobjektivnější a sdělovaná co nejklidněji bez použití okřídlených slov, výbuchů zlosti a návalů nezvladatelného vzteku, protože by takovéto projevy pochopitelně snížily účinnost poselství. Pouhé konfrontování dospívajícího dítěte s realitou a skutečností, že kritika je neoprávněná, zpravidla stačí k tomu, aby dítě začalo vnímat, že se zavrhující rodič chová nečestně, vymýšlí si a klame.” Vizstrana 350)
 • Rychlost jednání (”Terapeut si dále musí uvědomovat, že při probíhajícím soudním řízení bývá přímá práce s dětmi obtížná a úplné odstranění symptomů SZR bývá nemožné. Terapeut by měl proto soudci opakovaně připomínat, že čím déle trvá soudní proces, tím více se snižuje naděje na úspěšnou léčbu.” Vizstrana 85
 • “Během této doby indoktrinátor pravděpodobně zintenzivní své manipulativní snahy za účelem torpédování, nebo dokonce zablokování přemístění dítěte tím, že jeho symptomy SZR ještě prohloubí.” Viz strana 403)
 • Pomoc dítěti (Terapeuti by si měli uvědomit, že je děti se SZR potřebují, aby posloužili jako výmluva k návštěvě zavrhovaného rodiče. Když je totiž terapeut “přinutí” navštívit opovrženého rodiče, mohou říci zavrhujícímu rodiči, že je terapeut zlý, krutý a pod. a ony ve skutečnosti nechtějí druhěho rodiče vidět. Tento princip je nesmírně důležitý. Děti vlastně chtějí být donuceny k návštěvě, aby k ní měly výmluvu.” Viz strana 71)
 • Spolupráce terapeuta se soudem (”Terapeut by měl mít před zahájením léčby SZR konkrétní představu o podpoře soudu, aby věděl, jaké pohrůžky může případně použít. Nepodložené, prázdné pohrůžky jsou nejen ztrátou času, nýbrž i ohrožením léčby. Pohrůžky, jejichž realizace je nepravděpodobná, nebo dokonce vyloučená, omezují terapeutovy kompetence, dávají mu reputaci neschopného slabocha a významě ohrožují pravděpodobnost úspěšné léčby. Pohrůžky by měly být hierarchicky uspořádané od nejmírnějších k nejpřísnějším”. Vizstrana 74)
 • Význam sankcí (”Nenesou-li zavrhující jedinci prakticky žádnou odpovědnost, mohou dále prohlubovat patologii svých dětských obětí SZR. Takovým rodičům by naopak mělo být zřetelně dokazováno, že nemohou beztrestně ignorovat nařízení soudu. Další opatření, jichž může soud využít, aby se indoktrinátoři ”upamatovali” na nařízení o styku se zavrženým rodičem, jsou například pokuty, podmíněné odsouzení, veřejněprospěšné práce, domácí vězení či krátkodobé umístění do okresní věznice. Hrozba těmito sankcemi by mohla motivovat většinu zavrhujících jedinců alespoň k určité ”spolupráci”. Viz strana 64.
 • Je krajně žádoucí, aby terapeut SZR byl odborník určený soudem a měl možnost přímé komunikace se soudem, aby ho mohl informovat o případné neústupnosti a neochotě rodiče podrobit se nařízení, což by soud opravňovalo k sankcím. Terapeut musí být důsledný, sebejistý a musí umět jednat direktivně”. Vizstrana 67)

Je nepochybné, že KO má v konaní postupovať tak, aby zistil skutkový stav čo najúplnejšie a tak, aby o ňom neboli dôvodné pochybnosti. I keď tvrdenia KO majú značnú vypovedaciu hodnotu jeho existencia neznamená, že v prípade spochybnenia iným dôkazom alebo dôkazmi, by KO mal rezignovať na získanie akýchkoľvek iných dôkazov, ktorých vykonanie by sa vzhľadom na konkrétne okolnosti danej veci javili byť vhodné, a ktoré si môže pri vynaložení primeraného úsilia zaobstarať.

Strany dohovoru sú nabádané, aby jeho ochranný rámec uplatňovali aj na deti, mužov a staršie osoby, ktoré sú vystavené domácemu násiliu. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2013-000083+0+DOC+XML+V0//SK

http://fkce.wordpress.com/2009/09/16/00031/ Belgium choses 50/50

http://fkce.wordpress.com/2009/01/03/13/ Benefits of post-divorce shared parenting

http://fkce.wordpress.com/2006/11/05/00030/ Lawtext – French text of Belgian law on shared parenting

http://is.muni.cz/th/134707/pravf_m/DP_MEDIACIA.pdf

Najvyšší súd zrušuje trestné stíhanie za trestný čin z humanitárnych dôvodov, vyplývajúcich z článkov 3 ods. 1, 9 ods. 1 a 18 ods. 1 Dohovoru OSN o právach dieťaťa http://www.supcourt.gov.sk/data/att/23350_subor.pdf

Najvyšší súd Slovenskej republiky http://www.nssr.gov.sk/data/att/25056_subor.pdf

Okresný súd  http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=F9C4C49C-BD25-4331-992A-490C3627BEAB&PojCislo=359247

http://www.employment.gov.sk/vybor-pre-deti-a-mladez-dokumenty.html

Výskumy v oblasti psychológie a neurovedy ukázali, že keď cítia odmietnutie, aktivujú sa v mozgu rovnaké časti, ako keď pociťujú fyzickú bolesť. Na rozdiel od fyzickej bolesti však emocionálnu bolesť z odmietnutia možno prežívat počas mnohých rokov. 

Systémové vytěsňování otců ze života dětí http://www.tatove.info/ztrata1.html

Výživné za sporné obdobie bolo odporkyňou už zaplatené a v prípade vyhovenia návrhu, by došlo k duplicitnému plneniu a ku vzniku bezdôvodného obohatenia na strane účastníka (§ 451 a nasl. Občianskeho zákonníka).

https://picasaweb.google.com/ligaotcov

http://www.youtube.com/user/LigaOtcov/videos

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6.7.2012 pripomienky k navrhu zakona o cestovnych pasoch Aj v prípadoch, ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zostáva druhý rodič naďalej rovnocenným zákonným zástupcom dieťaťa. Situácia rodičov po zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z nich, je z tohto pohľadu rovnaká, ako je tomu pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. V tejto súvislosti je potrebné pristupovať k zákonným zástupcom dieťaťa rovnocenne a to bez ohľadu na to, akým spôsobom je vyriešená otázka osobnej starostlivosti o dieťa. V situácii, ak sa rodičia dieťaťa nedohodnú, rozhoduje na návrh jedného z nich v spornej veci súd.  § 24 ods. 1, § 24 ods. 2, § 35 a § 36 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialReview.aspx?instEID=191&matEID=5163&drCommentDocFREID=-1&rOverviewAction=PreviewAll&langEID=1

žiadosti o informácie adresovanej Prezídiu Policajného zboru http://www.minv.sk/?infoservis-2

Mám skúsenosti zo striedavej výchovy mojich detí, keď sme sa s manželom rozišli a zvládli sme to so vzájomnou podporou. Ani mi na um neprišlo, že keď sa chcem rozísť s ich otcom, zbavím deti možnosti žiť s ním. Nemali sme stanovené žiadne prísne časové úseky, kedy sú so mnou, kedy s ním. Boli u toho z nás, u koho práve chceli. Týždeň, mesiac, rok a potom sa striedali. Niekedy obe deti, niekedy iba jedno. A medzitým toho druhého z nás navštevovali niekoľkokrát do týždňa. Sviatky, dovolenky, oslavy niekedy aj spoločné. Nikdy sme s mužom na seba nenadávali  a deti proti sebe neštvali. Keď robili puberťácke excesy, okamžite sme sa spojili a riešili veci spolu. Dnes sú dospelé a sú radi, že nedorastali len so mnou. Otca majú veľmi radi a mňa to teší.  Mladšie dieťa ešte žije pri mne, pred troma rokmi žilo u otca, ale teraz trávi niekoľko dní v týždni u otca. Ide to a je to jediný systém, ktorý deťom vyhovuje. Nám rodičom tiež.
Najhoršia je ľahostajnosť tých, ktorí o striedavke rozhodujú alebo na rozhodnutie o nej vplývajú. Čo je to za spravodlivosť, keď jeden z rodičov má menšie práva len z rodových dôvodov? Čo je to za objektívne hodnotenie stavu, keď žena je lepší rodič len z rodových dôvodov? A kto to vychováva ženy tak, že ak budú matkami, budú zároveň výlučnými "vlastníčkami" svojich detí? Ženy. V prípade rozchodu s otcom svojich detí zneužívajú svoje materstvo a svoje ženstvo na primitívnu manipuláciu s vlastnými deťmi a ich otcom. Sociálne pracovníčky často polovzdelané, schematicky školené, bez skutočného záumu produkujú "odborné" posudky  a hodnotenia, za ktoré nenesú žiadnu zodpovednosť. Súdni znalci z odboru psychológia nie sú nikým odborne sledovaní a hodnotení a v praxi sú za svoje chyby alebo vedomé klamstvá len občas postihovaní. Ich súdnoznalecké posudky pritom rozhodujú, či niekto bude môcť mať kontak so svojimi deťmi alebo nie, či niekto dokonca nebude trestne stíhaný a odsúdený, alebo nie. Napriek tomu niektorí z nich pracujú s ľahostajnosťou, neúctou k ľuďom a k svoje profesii, neúctou k vedeckému poznaniu a niektorí vedome vymýšľajú  a klamú. Jednu takú som naživo stretla. Vďaka nej bol môj kamarát trestne stíhaný! Bezdôvodne. Jeho žena sa chcela rozviesť, lebo si našla frajera. Manžel nechcel, mali dorastajúce deti.  Po "kľúčovom" rozhovore, keď definitívne odmietol rozvod ho na druhý deň udala za psychické týranie. Vybrakovala mu účet. Deti si získala na svoju stranu, lebo ona na noc, keď deti šli spať, chodila k frajerovi. O šiestej ráno prišla, robila raňajky, deti vstávali a otec sa s mamou hádal. V rámci trestného stíhania ju "vyšetrovala" súdna znalkyňa, ktorá citujem z posudku "už vo dverách videla, že tá žena je týraná". Chlapík sa zložil, profesionálne, zdravotne, sociálne celkom na dne. Nebol schopný ani aktívnej obrany. Prišiel o klientelu, o prácu, o peniaze, o rodinu, o deti, o domov, o zdravie. Vymyslela som, ako dokázať, že pani znalkyňa vyrába súdnoznalecké posudky falošné, nepravdivé a nepreskúmateľné, také, ktorých výroky nemjaú oporu v zistenom stave. Až toto konečne donútilo prokuratúru zastaviť jeho nezákonné trestné stíhanie. Neskoro.
Nepomôže nám nič iné, len byť dôslední, inteligentne vymýšľať riešenia a využiť k tomu všetky zákonné prostriedky. Dávať dohromady mužov a ženy, rodičov, ktorým záleží na deťoch viac ako na sebe. Popritom apelovať na ženy, nech nepodľahnú názoru, že deti patria len matkám. Nepatria. Každý kto má/mal milujúceho, starostlivého otca vie, že nie.

Potvrdenie o psychologickom vyšetrení Krajského riaditeľstva PZ, ktoré vypracoval služobný psychológ pre účely výkonu štátnej služby policajta.

Program Rádia Slovensko 23.4.2012 18:30 K veci - striedavá starostlivosť Do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov sa po rozvode stále dostáva len malé percento deti. Napriek viacerým legislatívnym zmenám, ktoré to mali zmeniť. Aktuálne platí pre kolíznych pracovníkov nová norma, podľa ktorej majú striedavú starostlivosť odporúčať vždy keď sa dá ako prvú možnosť riešenia vzťahov rodičom k deťom. Pomôže to? Čo ešte treba zmeniť? Aj o tom bude dnešná relácia K veci s Evou Sládkovou. Hostia: Oľga Pietruchová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny advokátka Jitka Hasíková, ktorá spolupracuje s OZ Striedavka a mediátor František Kutlík

 

Informovanie o deťoch na ZŠ po rozvode http://www.youtube.com/watch?v=cAA9ORnuV8Y&feature=colike

Bakalárska práca http://upcbb.sk/download/obraz_otca_ocami_deti.pdf

Poradňa pre striedavú starostlivosť. Nespoliehajte sa len na svojho advokáta, dôležité je vedieť, čo od neho chcieť a ako ho zaúkolovať... Nehľadajte len zázračné a jednoduché riešenia na internete, život je zložitejší...
Ak chcete zachovať svoj ​​vzťah s deťmi, ak chcete zabezpečiť svoj ​​podiel na ich výchove - napríklad formou striedavej starostlivosti, ak riešite iné rodinné problémy ako rodičia či starí rodičia, príďte sa poradiť osobne.
Poradňa a návštevné hodiny po dohovore. Konzultácie a objednanie na e-mail: striedavka@striedavka.sk

Je rodič ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej staroslivosti nadaľej jeho zákonným zástupcom?

http://www.rozsudkyodetoch.sk/index.php/infozakon/2809-pravny-zastupca-dieaa

Kniha Burret, Green – Striedava starostlivost – 2009
Populárne mýty o striedavej starostlivosti

1. mýtus: Deti potrebujú stráviť vačšinu času v jednom domove.
Pre dieťa je kľúčový fakt domov a nie jeden domov. Domov sú veci a vzťahy a nie adresa. Dieťa sa cíti doma tam, kde sa cíti doma atmosférou a vzťahmi, a nie tam, kde má konkrétnu posteľ alebo konkrétne poličky. Keď sa dieťa začne pripútavať k poličkám a posteli znamená to, že so vzťahmi nie je niečo v poriadku.
2. mýtus: Deti potrebujú vedieť kde bývajú, a nie prebiehať tam a späť.
Pokiaľ sú vzťahy v poriadku, deti s tým nemajú žiadny problém, a už vôbec nemajú pocit, že prebiehajú tam a späť. Tento pocit začne vznikať vtedy, ak im o tom začne hovoriť niektorí z rodičov. A nechce sa im to dieťa chystať a vodiť k druhému rodičovi.
3. mýtus: Deti do troch rokov by nemali tráviť noci preč od mamky.
Pokiaľ je vzťah normálny, je určite aj medzi Vami množstvo dám, kedy ste si na víkend odskočili a všetko bolo v poriadku. Skoro všetci odborníci doporučujú skracovať úseky s klesajúcim vekom dieťaťa. Tzn. u veľmi malých detí sa doporučuje ísť až na 1,5 – 2 dni. Čo dieťaťu nespôsobuje žiadny adaptačný problém. Pretože veľmi malé deti sa nefixujú na miesto ale na ľudí.
4. mýtus: Viac domácky a zručnejší rodič je viac vybavený na starostlivosť o dieťa.
Medzi týmito dvomi aspektmi nemusí byť vôbec žiadny súvis. Často sa jedná práve o matky, ktoré sú viac domácke, či zručnejšie v domácich prácach, no je to fikcia, a dokladajú to ďalšími štúdiami.
5. mýtus: Ak sú medzi rodičmi konflikty, nemali by byť v kontakte.
Väčšina konfliktov medzi rodičmi sa týka ich navzájom. Podložené mnohými štúdiami, že rodičia, ktorý mali medzi sebou obrovské konflikty, boli schopný sa k sebe správať omnoho korektnejšie za predpokladu, že dieťa im bolo zverené do striedavej starostlivosti. Miera konfliktov medzi rodičmi klesla hlavne v porovnaní s mierou konfliktov medzi rodičmi u ktorých došlo k rozvodu a k zvereniu len jednému z rodičov, so všetkými dôsledkami na dieťa samozrejme. Tie rozdiely sú rádové, nie 2-3%. Je to skoro 50%.

http://www.tatojaknato.cz/rozvod/194-stridava-pece-jde-hlavne-o-deti

http://www.iustin.cz/art.asp?art=86

http://www.lawblog.sk/pravna-pomoc/clanky/pravna-uprava-poskytovania-bezplatnej-pravnej-pomoci-v-sr

365/2004 Z. z. ZÁKON z 20. mája 2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Zmena: 48/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2011
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.
Základné ustanovenia
§ 2

(1) Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(2) Pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné prihliadať aj na dobré mravy na účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou.
(3) Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou.

§ 2a

(1) Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.
(2) Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.
(3) Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.
(4) Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.
(6) Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby.
(7) Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby.
(8) Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé a priamo súvisí
a) s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby alebo
b) s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania,
c) so sťažnosťou namietajúcou porušenie zásady rovnakého zaobchádzania.
(10) Odmietnutie alebo strpenie diskriminácie osobou nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť následné zaobchádzanie s touto osobou alebo správanie sa k tejto osobe alebo byť základom pre rozhodnutie, ktoré sa týka tejto osoby.
(11) Za diskrimináciu z dôvodu

http://www.upsvar-ba.sk/index.php/informacie-a-oznamy/vyzva-na-zabezpecenie-mediacnych-sluzieb.html

Styk dieťaťa s prarodičmi http://www.aksc.cz/docs/AKSCdoc_01.pdf

pojem riadnej prípravy dieťaťa na styk s rodičom http://www.aksc.cz/docs/AKSC%20-%20Radna%20priprava%20na%20styk.pdf

Súdna sieň - Striedavá osobná starostlivosť

http://www.youtube.com/watch?v=5asbjC947-M

http://spravy.pravda.sk/do-striedavej-starostlivosti-islo-tento-rok-takmer-500-deti-pa8-/sk_domace.asp?c=A110921_115203_sk_domace_p23#ixzz1Yfwfmrbh

http://www.rozsudkyodetoch.sk/index.php/infozakon/2809-pravny-zastupca-dieaa

http://www.stv.sk/online/archiv/fokus/ Fokus záznam relácie vysielanej 8.9.2011

http://obarodice.blog.cz/ Dětská revoluce

http://www.radaeuropy.sk/?953 Rovnosť medzi manželmi  Pri uzavieraní manželstva, počas manželstva a v prípade jeho zániku majú manželia rovnaké práva a povinnosti občianskoprávnej povahy medzi sebou a vo vzťahoch ku svojim deťom. Tento článok nebráni štátom prijať opatrenia, ktoré sú nevyhnutné v záujme detí.

Právo styku rodiča s dieťaťom vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, keď v zmysle čl. 41 ods. 4 Ústavy SR “starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Zásadne treba pri úprave styku vychádzať z toho, že rodič má právo na to, aby s dieťaťom strávil polovicu jeho voľného času. Tým sa myslí nielen tzv. bežný voľný čas počas pracovných dní školského roka, ale všetok voľný čas dieťaťa, vrátane víkendov, sviatkov a prázdnin. Pri úprave by mala byť zachovaná proporcionalita rozloženia pri rešpektovaní rovnakých práv každého z rodičov. Úprava stretávania pod tento rozsah v prípade, ak rodič má záujem o stretávania v normálnom rozsahu polovice voľného času dieťaťa, by bolo obmedzením stretávania a súd by musel v rozhodnutí odôvodniť, aký záujem dieťaťa ho viedol k obmedzujúcemu rozsudku.

Právo zastupovať maloleté deti a spravovať ich majetok nemôže byť len výsadou jedného rodiča. Pokiaľ by to tak bolo, došlo by k nezákonnému obmedzeniu rodičovských práv a povinností, pretože tieto je možné obmedziť len z dôvodov výslovne vymenovaných v § 38. Súdy sa s touto otázkou už vysporiadali, pričom nález Ústavného súdu konštatoval, že súdy majú možnosť v rozsudku o rozvode vysloviť, že právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok zostáva aj po zániku manželstva obom rodičom zachované. Treba tiež uviesť, že zo znenia § 24 ods. 1 Zákona o rodine nemožno vyvodiť žiadnym výkladom záver, podľa ktorého by automaticky mali byť rodičovské práva rodiča, ktorému deti zverené do osobnej starostlivosti neboli, mali byť obmedzené. Zákonná úprava uvádza, že... “najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto bude zastupovať a spravovať jeho majetok.” Medzi týmito dvomi vetami sa nenachádza spojka “a”, teda gramatický výklad nesvedčí záveru, že rodič ktorému je dieťa zverené do osobnej starostlivosti má výlučné právo dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Naopak, čiarka medzi dvomi vetami tu znamená, že ide o dve rovnocenné samostatné vety bez vzájomnej podriadenosti z osobitným chápaním a významom.

Dieťa v súdnej moci  http://www.otvorenepravo.sk/m/clanok/126/dieta-v-sudnej-moci

súdy sa opierajú o vyjadrenie "psychológov", http://www.komorapsychologov.sk/skpweb/?q=list-ministerstvu-spravodlivosti-sr

Cestovanie s dieťaťom  http://www.youtube.com/watch?v​=dIYpM6iBfcM&feature=digest

STV 2 piatok 29. júla 2011 o 21:00 "Střídavka" - Výchova na striedavku Dokument Aké výhody môže mať striedavá starostlivosť o dieťa a ako sa dá realizovať v praxi.Slovenská republika, Česká republika 2010

striedavka po tyzdni, ci dvoch a plnohodnotny vztah s oboma rodicmi a celou dalsou rodinou je neporovnatelnym benefitom pre dieta oproti zazitemu parnovikendovemu styku, tam dieta predsa tiez musi "pendlovat", ale po dvoch dnoch je emocne nenaplnene, vacsinou odchadza s pocitom smutku, zaroven sa stava predmetom vydierania, sporu, cele zle

1. klamstvo: Riaďme sa názorom dieťaťa, to vie najlepšie, čo je pre neho dobré
Pravda: Ak by súdy rozhodovali podľa toho, čo si praje dieťa, dostalo by sa dieťa pod devastujúci tlak rodičov. Dochádzalo by k ohováraniu druhého rodiča a sľubom čo rodič dieťaťu kúpi, ak si vyberie jeho. V praxi máva menšie zábrany deformovať dieťa matka.
V detstve je človek veľmi ovplyvniteľný, nie je dospelý, zrelý a nemá dostatočný rozhľad. V takej situácii sa dieťa môže stať ľahko aj obeťou podvodu, na ktorý raz kruto doplatí. Nie je vylúčené, že sa práve nechá oklamať naničhodníkom, ktorý ho chce povedzme ukradnúť – a to doslova.
Nakoniec pred týmto boli deti počas výchovy v minulosti pravidelne a zďaleka nie vždy úspešne varované. O aký závažný problém sa jedná, ukazujú napríklad staré rozprávky.
Navyše, momentálne prianie dieťaťa vôbec nemusí znamenať jeho záujem ani všeobecne – teda v situácií aj podstatne menej nebezpečnej pre deti, ako je rozvod rodičov.
2. klamstvo: K striedavej starostlivosti je nutný súhlas oboch rodičov
Pravda: Svojim nesúhlasom, ktorý sa týka čohokoľvek, čo navrhne otec, posilňujú matky svoju šancu na získanie dieťaťa do výlučnej starostlivosti, možnosti použíť ho ako zbraň proti otcovi a šancu na cca 40 000 EUR (viac ako milión korún), ktoré získajú na výživnom od otca, pokiaľ dieťa dosiahne plnoletosti. Rodičia sa súdia práve preto, že sa nemohli dohodnúť. Je nezmysel, chcieť od nich, aby sa dohodli. Také vyjadrenia sú len neochota, lenivosť, podvod a alibizmus tých, ktorí v skutočnosti nechcú nič pozitívne riešiť.
3. klamstvo: Počet prípadov s nariadenou striedavou starostlivosťou rastie, preto nie je potrebné nič riešiť
Pravda: (čísla sú z Českej republiky, keďže v nej je striedavá starostlivosť uzákonená podstatne dlhšie) V roku 2005 rozhodli súdy z 25 000 opatrovníckych sporov o striedavej starostlivosti v 432 prípadoch, v roku 2010 v 867 prípadoch, uvádzajú odporcovia novely, ktorá má posilniť právo dieťaťa na oboch rodičov. Neuvádzajú však, že v drvivej väčšine sa nárast týka striedavej starostlivosti, na ktorej sa rodičia dohodnú (teda zrelé matky ustúpia). Tento nárast, ktorý činí len 3% z celkového počtu 25 000 opatrovníckych sporov, teda nijako nesúvisí so zmenou právnej atmosféry. Matky získavajú dieťa v 92% prípadov.
4. klamstvo: Z dieťaťa sa pri striedavej starostlivosti stáva turista s kufríkom, pendlujúci medzi dvoma rodičmi
Pravda: Pri akejkoľvek inej forme opatrovníctva pendluje dieťa častejšie. Pri striedavej starostlivosti po dvoch týždňoch (najčastejšia forma) zmení dieťa prostredie 2x mesačne. Pri napríklad tzv. rozšírenom styku (piatok až pondelok, streda a štvrtok) mení dieťa prostredie 8x mesačne. Taktiež pri bežnom diskriminačnom styku (každá druhá sobota a nedela a každá druhá streda).
5. klamstvo: Riešenie, ktoré by zmenšilo diskrimináciu otcov, je tzv. „Neobmedzený styk“
Pravda: Neobmedzený styk predpokladá dohodu rodičov ešte viac, ako súdom jasne vymedzená striedavá starostlivosť. V prípade nesúhlasu matky je neobmedzený styk čistou ilúziou. Kto má dieťa vo výlučnej starostlivosti, môže druhému rodičovi skomplikovať neobmedzený styk tak, že ho časovo aj finančne zruinuje.
6. klamstvo: Dieťa kvôli striedavej starostlivosti mení kamarátov aj krúžky
Pravda: Dôležitejšie ako krúžky je, aby dieťa malo oboch rodičov. Striedavá starostlivosť život dieťaťa obohatí, nie obmedzí. Naopak, kamarátov a i dobrých priateľov môže mať práve vďaka striedavej starostlivosti oveľa viac, ako pri výlučnej výchove, pri ktorej deti strácajú dnes pravidelne dokonca aj polovicu príbuzných.
7. klamstvo: Striedavá starostlivosť znamená dve školy
Pravda: Matky len výnimočne súhlasia s inou školou, ako tou, ktorú majú za rohom. Často sa kvôli tomu presťahujú tak ďaleko, aby jednu školu znemožnili. Dve školy sú ale menší problém ako jeden rodič. Riešením je škola na „pol ceste“. Ak s tým matky nesúhlasia, mal by im toto riešenie prikázať súd.
8. klamstvo: Novela zákona neušetrí štátnemu rozpočtu a rodičom peniaze
Pravda: Pri dodržovaní novely by nebol problém rozhodnúť na jednom pojednávaní. V opatrovníckych sporoch, ktorých je niekoľko tisíc ročne, teraz parazitujú tisíce ludí. Spory sa často vlečú niekoľko rokov, bežne tri roky, častokrát aj 18 rokov. Kým súd rozhodne a vypočuje svedkov, prípadne osloví znalcov, potrebuje k tomu cca. 5 pojednávaní. Štatny aparát platí sudcov, zapisovateľov, asistentov, podateľnu, archivárov, poštu, atď. Protistrany zapájajú do „hry“ nielen advokátov, svojich psychológov, lekárov, mediátorov, atď. Na sporoch o deti sa podieľajú tisíce štátom platených organizácií typu „Dieťa predovšetkým“.
9. klamstvo: Bude pribúdať detí v psychiatrických liečebniach
Pravda: Ak súd rozhodne o umiestnení dieťaťa mimo devastujúci vplyv napríklad matky, deje sa tak kvôli matke. Detí nebude v liečebniach (ambulanciách) pribúdať, ak bude súd dôslednejšie trestať toho rodiča, ktorý za to nesie zodpovednosť.
10. klamstvo: Deti sa v psychiatrických liečebniach učia milovať otca
Pravda: Ak matka ohovára otca tak, že súd musí vymaniť dieťa z jej vplyvu, mala by byť potrestaná trebárs odňatím slobody. A následne potrebné liečenie dieťaťa zaplatiť.

Zbierka zákonov č. 180/2011 Čl. VI Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z. a zákona č. 317/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní pomerov podľa prvej vety na účely rozhodnutia súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu podľa osobitného predpisu 17a) zisťuje informácie o spôsobilosti obidvoch rodičov osobne vychovávať dieťa, záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa, názory obidvoch rodičov na zaistenie potrieb dieťaťa v prípade osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi, a to aj vtedy, keď len jeden rodič prejaví záujem o osobnú starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi, a posudzuje možnosti osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi s prihliadnutím na záujmy dieťaťa, na zaistenie potrieb dieťaťa a na názor dieťaťa.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie: 17a) Napríklad § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.“.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

ÚPRAVA POJEDNÁVACEJ MIESTNOSTI

III

Počas súdneho pojednávania v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach sú rovnako ako počas súdneho pojednávania v trestnoprávnych veciach pred pódiom pripravené stoly so stoličkami pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov, a to vpravo pre navrhovateľa (žalobcu) a vľavo pre odporcu (žalovaného) pri pohľade od súdneho stola.
Ak sa na súdnom pojednávaní v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a správnych veciach zúčastňuje prokurátor alebo zástupca orgánu povereného starostlivosťou o mládež, sedia za súdnym stolom na opačnej strane ako asistent.

PŘESÍDLENÍ

 

Drastičtější taktikou je odstěhovat se s dětmi do jiného města, na opačný konec země či dokonce do jiného státu. Žijete-li daleko od svého dítěte, vaše vzájemné pouto se oslabí i v případě, že druhý rodič vztah dítěte k vám upřímně podporuje. Jestliže váš ex-partner chce pouto mezi vámi a dítětem zpřetrhat, je zeměpisná vzdá­lenost jedním ze způsobů, který mu jeho snahu značně ulehčí. Když se vaše dítě odstěhuje, může to znamenat, že se vidíte napo­sledy. Vzpomínáte si na Ophelii, o jejíž neutěšené situaci jsme se dozvěděli v minulé kapitole? Její dcera se odstěhovala s otcem a ne­vlastní matkou, Opheliinou bývalou nejlepší kamarádkou. Po pře­stěhováni si dívka vymýšlela stále nové výmluvy, aby se s matkou nemusela stýkat.

 

Jsou-li ve hře rozvodové jedy, nepřítomnost situaci nezlepší, na­opak způsobí, že se zavržení rodiče ještě prohloubí.

 

Váš bývalý partner může dítěti bránit v kontaktu i v případě, že bydlíte blízko, ovšem přesídlení do vzdálenější oblasti pomůže věci zkomplikovat ještě více. Rodič zkrátka dítě na letiště nepřivede ne­bo přijede pozdě a letecký spoj zmešká, případně děti vůbec nejsou doma, když druhý rodič přijede ze vzdáleného místa na návštěvu.

Přesídlení nemusí být vždy součástí úkladů, které mají vést k za­vržení. Motivací k přesídlení se může stát nový sňatek, lákavá na­bídka zaměstnání nebo vzdělávání, přání být v blízkosti širší rodiny nebo pokus dostat se z dosahu násilného, dotěrného ex-partnera, který se vás neustále snaží omezovat. Ovšem v mnoha případech je jediným důvodem skutečně snaha oddělit děti od druhého rodi­če. I když partner předkládá přesvědčivé důkazy, nejsou to ty pravé. Vychvalované nové zaměstnání, které má ospravedlnit stěhování, může být až druhořadé a hlavním úmyslem je oslabit sílu vztahu, který spojuje dítě a vzdáleného rodiče.

 

 

CO DĚLAT

Nemá-li váš bývalý partner pevné kořeny v oblasti, kde žijete (například většina jeho rodiny, přátel a pracovních příležitostí se nachází jinde), nebo začal vážně plánovat, že se odstěhuje, musí­te začít jednat dříve, než rozvodové řízení skončí. Požádejte své­ho advokáta, aby podnikl kroky k tomu, aby vaše děti nemohly být odstěhovány někam daleko. Může to být buď geografické omezení, jak daleko se kterýkoli z rodičů může s dětmi odstěho­vat, nebo alespoň žádost, abyste byli upozorněni v dostatečném předstihu a mohli stěhování zabránit. Máte-li děti ve střídavé vý­chově, je riziko jejich přestěhování nižší. Vždy je jednodušší stě­hování zabránit, než se snažit přivést je zpět, když už jsou jed­nou v novém domově a v jiné škole.

 Některé přesuny nejsou připravovány pouze proto, aby způsobi­ly zpřetrhání vztahů dítěte s druhým rodičem. Tito rodiče skutečně jen chtějí žít někde jinde. Ovšem jejich důvody nejsou nepřekona­telné. Separaci dítěte od druhého rodiče nevítají, ale obvykle se tím ani příliš netrápí. Takoví rodiče si většinou neuvědomují, jak cenný je pro dítě vztah k druhému rodiči. Pokud se tedy chtějí stěhovat, nespatřují v tom žádný problém. Neprogramují své dítě proti druhé­mu rodiči, ale svými slovy a chováním dítěti neustále naznačují, že pravidelný styk s druhým rodičem není nenahraditelný.

Phyllis roky snila o tom, že jednou bude žít v Paříži. Byla tím tak posedlá, že odmítala všechny výhrady, které k tomu měl Peter, její devítiletý syn. Phyllis opěvovala neomezené kulturní možnosti, které tam jsou, Peter byl zoufalý z toho, že by měl opustit otce, příbuzné, přátele, školu, baseballový tým a prostředí, ve kterém žije. Hloubá­ní nad krásou Mony Lisy by mu nemohlo nahradit obvyklé večeře u babičky. Jeho otec, který trénoval jejich baseballový tým, by na zápasy do Paříže jezdit nemohl, a kdoví, jestli tam vůbec nějakou Dětskou ligu mají.

Phyllis odmítala tvrzení, že se Petera snaží ovlivňovat, aby svého otce zavrhl. Myslela si, že bude i nadále svého otce milovat a obdi­vovat. Chtěla ho ale zároveň přesvědčit, že otcova přítomnost není zásadní v porovnání s tak lákavou nabídkou, jáko je žít v zahraničí. Není překvapující, že s tím otec nesouhlasil.

U soudu Phyllis pravdivě vypověděla, že se vztah mezi synem a otcem nesnaží zničit. Jejím cílem nebylo vztahu bránit. Navrhova­ná separace byla spíše vedlejším produktem toho, že by upřednost­nila naplnění vlastních přání. A to byl podle jejího právníka dosta­tečný důvod k tomu, aby syna odvezla pět tisíc mil daleko. Protože je-li šťastná matka, je šťastné i dítě.

Soudce by takovou evidentní racionalizaci zřejmě zamítl, kdyb> do případu nevstoupil psycholog, zajištěný matčiným právníkem. V rámci znalecké výpovědi prohlásil, že výzkumy potvrzují, že štěs­tí matky je pro zdravý emocionální vývoj dítěte důležitější než ostatní faktory, například frekvence a délka kontaktů s otcem, stabi­lita uspořádání jeho života a znalost prostředí, ve kterém se pohy­buje. Kdyby se Phyllis nesplnila její touha přestěhovat se do Fran­cie, mohla by začít trpět depresemi a to by Petera poškodilo zdaleka nejvíce, vypovídal psycholog. Přestože studie, ze kterých citoval, skutečně existují, jejich pečlivé prostudování dokazuje, že psychologovy závěry nebyly správné. Soudce si bohužel chyb psy­chologa v interpretaci výzkumů nebyl vědom. Nakonec Phyllis po­volil vystěhovat se se synem ze země. Nikdy jsem se nedozvěděl, co se stalo s jeho vztahem k otci poté, co odjel.

Některé soudy povolují, aby se rodič, jemuž je dítě svěřeno do vý­chovy, s ním vystěhoval ze země, přestože soud zároveň rozhodne, že to není v nejlepším zájmu dítěte. Tyto soudy se domnívají, že místo tradičního zaměření pozornosti na potřeby a zájmy dítěte by se mě­ly řádně prozkoumat motivy rodiče. Nedojde-li soud k závěru, že motivy jsou pomstychtivé, dostane rodič svolení se s dítětem od­stěhovat daleko od rodiče, který dítě ve výchově nemá. Kdyby se případ Phyllis dostal před některý z těchto soudů, nemusela by ani dokazovat, že přesídlení je pro jejího syna dobré.

Přesídlení znamená, že nebudete nadále aktivně zasahovat do výchovy dítěte. Nebudete součástí jeho životního rytmu, vyjedná­vání, dohod a kompromisů, ze kterých vzniká pocit, že spolu - na rozdíl od pouhých návštěv - žijete. Nebudete s dětmi sedávat u sto­lu, dělat s nimi domácí úkoly, zkoušet je ze slovíček, prohlížet jejich vysvědčení, vozit je na fotbal, pomáhat jim s projekty z fyziky, při­pomínat jim domácí povinnosti, nebudete jim před spaním číst ani dávat pusu na dobrou noc.

i když se vám podaří se s dítětem vidět v průběhu školního roku, budete se v podstatě snažit vtěsnat půl roku života do tří dní víkendu. Vaše dítě bude mít zabaví. Vám se to možná bude také líbit ale i tak vám to bude líto a bude vám trhat srdce, když se budete muset na kon­ci setkání rozloučit s vědomím, že se alespoň měsíc zase neuvidíte.

Jeden otec mi řekl: „Malé radosti přátelství a dětské náklonnosti se objeví nepředvídaně, nedají se načasovat. Sarah mluví o svých radostech, starostech a snech, kdykoli jí přijdou na mysl. Když si hraje, když doma pomáhá, když snídá - a pokud u toho otec není, neví v podstatě, co se děje."

Ztráta celoročního kontaktu s dítětem jistě mění povahu vztahu. Máte-li tu smůlu, že takové odloučení nastane už v raném dětství, může být ztráta mnohem závažnější. Odborníci na vývoj osobnosti dítěte se shodují v tom, že časté osobní kontakty s malým dítětem jsou základními stavebními kameny zdravého vztahu. Pokud jde o rodičovství, není nic lepšího než přímá zkušenost. Učí vás to roz­poznat a reagovat na nálady dítěte a jeho životní rytmus. Pomáhá to také dítěti, protože si vaši přítomnost začne spojovat s uklidněním a uspokojením.

V předcházejících knihách jsem zdůrazňoval, jak je důležité, aby děti mohly zůstávat u obou rodičů i přes noc. Zvyklosti ukládání, ukolébavek, pohádek na dobrou noc, tulení a uklidňování v noci vy­tvářejí mezi rodičem a dítětem silnější pouto. Takové zkušenosti vy­tvářejí pevný základ vztahu, který vytrvá po celý život. Zjistila to jedna studie pracovníků Stanfordské univerzity. Výzkumníci proká­zali, že u toho z rozvedených rodičů, který se o dítě staral v noci, je mnohem menší pravděpodobnost, že se z života dítěte úplně ztratí. Jsem rád, že se rozvodoví odborníci zvolna -začínají klonit k názo­ru, že jedinečná hodnota každodenních kontaktů by měla být za­chována pro oba rodiče.

Malé děti, které se od jednoho z rodičů odstěhují, s ním ztratí každodenní kontakt, který odborníci považují za nezbytný k vytvo­ření pevného základu pro vztah rodič - dítě. Rodič, který u svého dí­těte opravdově podporuje vztah k druhému, nepřítomnému rodiči, může pomoci mezi nimi pouto udržovat. Ženy, jejichž manželé jsou na nejrůznějších vojenských misích, to dělají běžně. Často o otci mluví. „Až se tatínek vrátí, budete spolu chodit do parku. Tuhle pa­nenku jsi dostala od táty. Pustíme si tu videokazetu, kde ti tatínek čte pohádku na dobrou noc. Tady na tom obrázku tě tatínek nosí na ramenou." Dítěti tak pomáhají udržet s nepřítomným rodičem pozitivní vazbu. Bez takové snahy je jen malá šance, že budete v mysli svého dítěte zaujímat místo vyhrazené pro rodiče.

Pro dítě budete fakticky cizí člověk a nebudete schopni nahradit ztracený čas tím, že spolu budete trávit delší časové úseky. Dlouho­trvající odloučení od hlavního rodiče bude dítě stresovat a je tedy nepravděpodobné, že si čas strávený s vámi bude spojovat s něčím příjemným. Není-li už dítě starší a nemáte-li s ním pravidelný kon­takt smiřte se s tím, že ho pravděpodobně uvidíte, jen když přije­dete do místa bydliště vašeho ex-partnera.

Když jsou děti už starší, přináší život v jiném městě zase jiné kom­plikace. I v případě, že bývalý partner váš zájem o děti schvaluje, logistika takového vztahu na dálku může být dost složitá. Zdolání takového úkolu vyžaduje pružnost a kreativitu. Podívejte se do sez­namu důležitých adres, které nabízí rodičům v takové situaci cenné rady.

Přijedete-li do města, kde vaše děti žijí, a ubytujete-li se v hotelu, bude pro vás snad jednodušší proniknout do struktury jejich živo­ta - přijít se podívat na fotbalový zápas, vozit je autem na mimoškol­ní a společenské aktivity, navštěvovat akce pořádané školou a poho­vořit si s jejich učiteli. Ovšem i to pro vás nejspíše bude jen poloviční radost. Když děti uvidíte v jejich domácím prostředí, bolestivě si uvědomíte, o kolik přicházíte tím, že od nich žijete tak daleko. Mi-riam Galper Cohenová ve své vynikající příručce Long-Distance Pa-renting (Rodičovství na dálku) říká: „Ocitnete-li se v domáckém pro­středí dítěte, získáte na ně rázem jiný pohled. Pro rodiče, žijícího někde daleko, to může to být velmi smutné a dojímavé období, ale svým způsobem velmi užitečné." Nevýhodou je, že děti nebudou součástí vašeho normálního životního rytmu. Uzavřete-li nový sňa­tek, vaše děti nebudou mít možnost navázat úzký vztah k vašemu novému partnerovi a k nevlastním sourozencům.

 

 

CO DĚLAT

 Jedete-li navštívit své děti, vezměte s sebou všechny doklady, kte­ré potvrzují vaše právo je vidět. Mohly by se vám hodit v případě, že se vám bývalý partner bude snažit styk s dětmi znemožnit.

 

 

Pokud jsou to děti, kdo cestuje za vámi, budou kontakty obvyk­le omezeny na dobu školních prázdnin. Děti budou mimo své přiro­zené prostředí. Protože jejich kamarádi zůstanou doma, je možné, že ani děti nebudou chtít trávit prázdniny tak daleko od nich. Mo­hou výlety za vámi považovat za nevítané zásahy do svých sociál­ních a rekreačních aktivit. Nemohou se účastnit atletických závodů, narozeninových oslav a dalších událostí, při kterých navazují a upev­ňují přátelství. Přesídlení pro děti znamená konflikt mezi návštěva­mi vzdáleného rodiče a obvyklými aktivitami s vrstevníky; takové­mu konfliktu se obvykle dá vyhnout, žije-li rodič v těsné blízkosti. Pomstychtivý ex-partner tohoto konfliktu samozřejmě využije a při­pomíná dětem, o kolik přicházejí, když musí každou chvíli odjíždět z domova. U starších dětí je někdy nesnadné rozlišit, nakolik mají neochotu dítěte na svědomí rozvodové jedy a kdy se jedná o jejich svobodnou volbu.

Pokud děti k vám domů skutečně přijedou, bude se váš vztah odehrávat na jiné rovině. Nebudete zasahovat do jejich obvyklého životního rytmu. Nebudete dohlížet na to, jak píšou domácí úkoly nebo dělají domácí práce, nebudete stanovovat pravidla a vyžado­vat jejich dodržování, sledovat jejich vztahy s kamarády, nebudete s nimi řešit konflikty. Jedna studie to popisuje jako „nemožnost pů­sobit jako plnohodnotný rodič".

Vaše nepřítomnost na akcích pořádaných školou múze miz nega­tivní vliv na výkony vašich dětí. Velká studie amerického minister­stva školství zjistila, že děti, které v průběhu jak základní, tak střední školy dostávají převážně jedničky a účastní se nejrůznějších mimo­školních aktivit, jsou ty, jejichž otcové pravidelně chodí na třídní schůzky, navštěvují koncerty školního orchestru apod. Navíc ve vyšších ročnících je u dětí takových otců menší pravděpodobnost, že propadnou nebo budou ze školy vyloučeny.

1 když podobné důsledky pomineme, stále je velmi pravděpodob­né, že po přesídlení poklesne intenzita a kvalita vztahu rodič - dí­tě. Tento pokles je už symbolizován tím, že takovým kontaktům ří­káme „návštěvy"; toto slovo již samo o sobě naznačuje, že daný člověk je jakýmsi zásadním způsobem vyčleněn od ostatních, kteří se v daném místě nacházejí. Návštěva - to je host v domě. To zna­mená, že u mnoha dětí se vztah k jednomu rodiči rozvodem trans­formuje v cosi méně důležitého, než je obvyklý vztah rodič - dítě. Stanou-li se z dětí hosté, z rodičů jsou hostitelé, jejichž úkolem je děti bavit. Do tohoto modelu zapadne tolik rozvedených otců, že se pro jejich změněný vztah s dětmi vžilo označení „Disneylandový ta­tínek".

Ať už to váš bývalý partner dělá vědomě, či ne, přesídlením dětí do vzdálené oblasti dává jasný signál. Dětem tím říká, že vztah k vám je méně důležitý než vztah k rodiči, se kterým se stěhují. Je-li úče­lem stěhování snaha popudit děti proti vám, dostává se váš ex-part-ner tímto tahem blíže svému cíli. Odsouvá vás totiž na okraj života va­šich dětí. A izoluje tím děti od láskyplného kontaktu, který by mohl narušovat jeho programování. Nezapomeňte, že jsou-li ve hře rozvo­dové jedy, vaše nepřítomnost situaci nezlepší, naopak způsobí, že se zavržení ještě prohloubí.

                                            CO DĚLAT

Nemáte-li prostředky k tomu, abyste přesídlení zabránili, a zdá se vám, že váš ex-partner bude dalšímu kontaktu bránit, snažte se získat soudní příkazy, které vám zajistí průchodné komunikační kanály s dětmi. Rodič může být nucen zřídit samostatnou tele­fonní linku pro vás a vaše dítě nebo (možná na vaše náklady) po­řídit domů počítač s připojením k Internetu a přístupem k e-mailu, případně k videotelefonním hovorům.

 

ÚNOS

 Nejkrajnějším způsobem, jak zabránit kontaktu mezi rodičem a dí­tětem, je únos. Ve Spojených státech je ročně jedním z rodičů une­seno více než 350 000 dětí, tedy téměř 1 000 denně. Národní cent­rum pro pohřešované a zneužívané děti denně zaznamenává na svých webových stránkách více než milion návštěvníků.

Únos je téměř vždy doprovázen programováním. Ve chvíli, kdy se matka zoufale snaží navázat kontakt se svým synem, mu otec řekne, že matka nevolá, protože už o něj ztratila zájem. Někdy ro-dič-únosce dítěti namluví, že odjíždějí na dovolenou. Jen se ta dovo­lená neustále protahuje. V jednom proslulém případě nalezla matka dcery osmnáct let poté, co je jejich otec unesl. Dívky se domnívaly, že je jejich matka mrtvá. Když je matka konečně našla, dcery - už dospělé - s ní jakýkoli kontakt odmítly.

 

 

CO DĚLAT

 Hledání unesených dětí není úkol pro amatéry. Jejich návrat - stejně jako opětovné navázání vztahů - musí být proveden opatrně a za podpory odborníků. Pokud před vámi bývalý part­ner děti ukrývá, kontaktujte Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti (viz „Důležité adresy"). Šance je veliká: cen­trum je v USA schopno nalézt devadesát tři ze sta pohřešova­ných dětí.

Unesené dítě je často naprogramováno tak, aby věřilo, že otec je nebezpečný; proto je třeba se před ním skrývat. Někteří z rodičů z této kategorie se skutečně domnívají, že jejich dětem hrozí z ru­kou ex-partnera nebezpečí fyzického týrání či sexuálního zneužívá­ní. Neuspějí-li se svými obavami u soudu, rozhodnou se vzít právo do vlastních rukou, děti unést a skrývat se s nimi. Jedna studie uká­zala, že matky unášejí děti častěji v případě, kdy soud už své rozhod­nutí vydal, kdežto otcové se takového činu dopouštějí častěji v situa­ci, že soudní příkaz chybí.

Existují bohužel i skupiny, které takové drastické postupy podpo­rují, schvalují a usnadňují. Pomáhají získat novou identitu a posky­tují místa, kde je možné se skrýt. Rodiče jsou obvykle tak fixováni na vlastní vnímání reality, že jim uniká, jak takovým činem poško­zují své děti. Už v knize Revoluce v porozvodové péči o děti jsem zdůrazňoval, že takový čin vždy vyústí v trauma. I v případě, že ma­jí rodiče o své děti oprávněné obavy, je únos zdrojem takového dě-suplného utrpení, že je třeba nalézt nějaké méně drastické řešení.

Volá mi mnoho rozrušených rodičů (jak otců, tak matek), jejichž děti jsou evidentně obětí špatného rozhodnutí soudu. Bez ohledu na to, jak zle na tom děti jsou - v jednom případě dokonce obě dě­ti projevovaly vážné sebevražedné tendence -, nikdy bych rodi­čům nedoporučoval děti unést. Utrpení dětí by se tím jen znásobi­lo. V popisovaném případě byl rodič naštěstí schopen nutné změny prosadit pomocí právního systému.

Máte-li pocit, že by se váš bývalý partner mohl pokusit děti unést, musíte podniknout preventivní opatření. Nejdříve ovšem zjistěte, jsou-li vaše obavy oprávněné. V rámci výzkumu financovaného ame­rickým ministerstvem spravedlnosti stanovily Dr. Janet Johnstonová a Dr. Linda Girdnerová seznam faktorů, které jsou spojeny s vysokým rizikem únosu. Týkají se některé z nich vašeho bývalého partnera?

    Děti už v minulosti ukrýval.

    Jednou či víckrát vážně vyhrožoval únosem.

    Měl s vámi jen krátký, nesezdaný vztah.

    Pochází z jiného státu.

    Nemá silné citové či ekonomické vazby na místo, kde žijete.

    V nedávné době prodal veškerý majetek nebo si vypůjčil větší su­mu peněz.

    Má dostatečné finanční prostředky k tomu, aby se mohl dlouhodo­bě skrývat.

    Je přesvědčen, že vy jste dítě týrali/zneužívali.

    Bojí se vás kvůli násilným střetnutím v minulosti.

    Nedůvěřuje právnímu systému a cítí se diskriminovaný.

    Trpí psychotickými halucinacemi pronásledování a je úředně evi­dován pro násilné chování, závislost nebo těžkou duševní chorobu.

    Trpí pocitem zrady a chce vám to oplatit.

    Je posedlý potřebou se smířit.

    Je extrémně egoistický, se silným pohrdáním autoritami a právem.

    Má příbuzné, kteří mu při únosu poskytnou materiální, citovou a morální podporu.

    Může se spolehnout, že děti únos neprozradí, protože jsou příliš malé nebo dostatečně naprogramované a na únosu se s ním již předem dohodly.

 

Jestliže se žádný z těchto faktorů vašeho bývalého partnera ne­týká, je únos nepravděpodobný. Přítomnost jednoho či dvou z nich riziko zvyšuje, ale jistě neznamená, že k únosu dříve či později mu­sí dojít. Je ovšem na místě být obezřetný.

Máte-li opodstatněné důvody se domnívat, že hrozí riziko únosu, měli byste soud požádat o vydání jasných příkazů, které specifikují, kdy má který rodič na dítě právo, a stanovují jasné sankce za poru­šení těchto příkazů, například pokuty nebo dokonce pobyt ve věze­ní. Je důležité neustále u sebe mít ověřenou kopii těchto dokumentů. Předejte kopie těchto dokumentů škole, družině a lékaři a připravte si jednu také pro paní na hlídání. Odmítne-li váš bývalý partner dítě vrátit, musí být soudní příkaz po ruce, aby příslušné orgány mohly rychle zasáhnout.

V určitých případech se možná bude muset styk dítěte s druhým rodičem odehrávat pod odborným dozorem za přesně specifikova­ných podmínek: týká se to situací, kdy váš ex-partner již dříve po­rušil soudní příkazy, hrozí-li nebezpečí, že by důsledky únosu byly pro dítě zvláště kruté, například v případě, že bývalý partner trpí vážnou duševní poruchou, dopustil-li se v minulosti násilných trest­ných činů nebo byl závislý na alkoholu či drogách, nebo také teh­dy, když je to pro dítě úplně cizí člověk, který s ním dříve vůbec ne­byl v kontaktu. Není-li nařízen při styku dozor, může partner dostat nařízení, aby se pravidelně hlásil nebo u sebe nosil elektronické za­řízení, které se používá v případě domácího vězení. Je-li to ve shodě se soudním příkazem, informujte učitele, vychovatele a paní na hlí­dání, že nesmějí dítě ani jeho školní záznamy předat do rukou va­šeho bývalého partnera. Můžete také soud požádat, aby byl bývalý partner donucen upsat dluhopis na značnou finanční částku, která by vám byla okamžitě vyplacena v případě, že by bylo dítě unese­no. Váš advokát také může napsat dopis, ve kterém vysvětlí, jaké postihy a tresty čekají ty, kteří napomáhají a navádějí k těžkým zlo­činům. Takový dopis můžete rozeslat všem, kteří by potenciálně mohli vašemu bývalému partnerovi pomoci dítě ukrývat.

Pokud se bývalý partner skutečně domnívá, že dítěti z vaší stra­ny hrozí nebezpečí nebo že jste dítě zneužívali, je úplná spoluprá­ce při vyšetřování nejlepším způsobem, jak takové podezření vy­vrátit a snížit tak pravděpodobnost, že váš ex-partner bude únos považovat za jediné schůdné východisko.

Existuje-li reálné nebezpečí, že by dítě mohlo být odvezeno do jiné země, musí přijít na řadu zvláštní cestovní omezení. Mezi ně patří například:

    Získání soudního příkazu, který vyžaduje úředně ověřené písem­né povolení soudu, aby dítě mohlo ze země odcestovat.

    Poskytnutí kopií soudních příkazů úřadům, které vydávají pasy a rodné listy, spolu se žádostí, aby vás tyto úřady informovaly, po-žádá-li bývalý partner o vydání cestovních dokladů pro vaše dítě.

    Zablokování možnosti vydání pasu na jméno vašeho dítěte.

    Označení pasu a ostatních cestovních dokladů dítěte informací, že pro cestu do ciziny je potřeba ověřené soudní povolení.

    Uložení pasu dítěte i bývalého partnera u neutrální třetí osoby.

    Upsání dluhopisu na velkou sumu peněz před tím, než váš býva­lý partner s dítětem odcestuje.

    V případě cizince získání písemné záruky od velvyslanectví jeho státu před povolením návštěvy bez dozoru.

    Monitorování leteckých spojů do země vašeho bývalého partnera, aby mohl být zadržen dříve, než opustí zemi, případně při mezi-přistání v některé ze zemí Haagské konvence.

    Zajištění spolupráce advokáta v zemi bývalého partnera, který požádá soud v tomto státu, aby vydal soudní příkazy stejného znění.

 

PhDr. Zuzana Bieliková, Levice, Kontaktné údaje: tel.: 036/6332950, mobil: 0905/276171, mail: amolet@a-molet.sk

PhDr. Eva Borzová, PhD., Bratislava, tel.: 02/50947200, mobil: 0907/776743, mail: evaborzova243@gmail.com

Dcera ma len 4 roky. Sme rozvedeni uz skoro rok. Som pre jej bohatu rodinku len pajac. Dieta vidam raz pravidelne
a raz klamu ze je chora atd. BZM mam za sebou. Ide o to ze nedokazem platit vyzivne. Situacia sa mi zmenila. Vratil som auto, zijem v malom podnajme. Sudkyna mi povedala ze mam bud ochoriet!!! alebo sa zapisat na urad prace!!! ze potom je zmena mozna. Pre mna nepochopitelne. Ex manzelka sa rozumne zapisala na urade prace kde je uz rok, hra to na chudinku. Som zufaly. Co je toto za system. Vsak keby nebehali po dovolenkach 4x rocne tak fajn, ale len sa mi smeju do oci.

Odpoveď na dotaz ohľadne zníženia výživného. Súdne rozhodnutia, vo vašom prípade o určení výživného, sú výkonom úradnej moci a ako také vždy prinášajú rozhodnutie, s ktorým jeden zo zúčastnených nie je spokojný, prípadne sa cíti poškodený. Žiadosť o zmenu výživného môžete podať ak nastane zmena v situácii za ktorej bolo určené pôvodné výživné. Napr. už menovaná zmena vášho zdravotného stavu, ďalšia vyživovcia povinnosť, ztrata zamestnania, zníženie výplaty. Matka sa zamestná, má evidentne vyšší príjem ako vy.  Na strane dieťaťa naopak pribudne situácií, ktoré zvýšia potrebu na výživné, napr. návšteva školy. Návrh na súd podávate bezplatne, v 4 kopiách, z toho jedna kopia pre vás. Čo sa týka styku s dcerou. Ten bol určený súdom a tiež je súdom vymahateľný. Ak bezdôvodné  nevydanie dcéry nastane 3x, máte právo žiadať súd o exekučné konanie vo veci styku s dieťaťom, tiež bezplatne v 4 kopiách. Matka musí na súde svoje konanie doložiť, v opčnom prípade je pokutovna.

Pre podanie žiadosti o zverenie detí do striedavej starostlivosti nie je potrebný súhlas manželky. Vo veci rozhodne súd. Váš návrh podporte faktami , ktoré uvádzate vo Vašom príspevku. V dôkazovej časti ďalej  uveďte Vaše bytové, materiálne a čaasové možnosti, citový vzťah k deťom, ako aj Vašu potrebu spoluzodpovednosti za výchvu detí  ako aj  práve detí na obidvoch rodičov. Z odbornej praxe vyplýva, že je dôležité oddeliť partnerské problémové vzťahy od rodičovskej základne a potrieb detí. Všeobecne sa odporúča vychádzať s matkou za dobre, snažiť sa jej vyhovieť a presvedčiť ju o výhodnosti vašeho uplatnenia vo výchove a starostlivosti o deti, bude mať viac času na vlastnú regeneráciu, deti nebudú tak citovo labilné, rozdelí si zodpovednosť za ich výchovu, je dokázané, že tam, kde majú otcovia možnost dostastočne sa podielať na výchve detí, nemajú problémy s výživným.

Obraciam sa na vas s prosbou o radu vo veci starostlivosti o dieta zo strany rodicov. Potreboval by som sa od niekoho dozvediet ci branenie v styku a starostlivosti o vlastne dieta zo strany druheho rodica je kategoria psychickej formy domaceho nasia a psychickeho tyrania blizkej osoby.

Branenie styku s dietatom nie je mozne poklad za formu tyrania v zmysle trest.zakona. Trestne oznamenia mozete podat, ak ste sa vec rozhodli riesit trestnopravne, ale poradila by som pre trestny cin marenia vykonu uradneho rozhodnutia. V pripade ak mate pravoplatne rozhodnutie. Zvazila by som vsak nasledky trestneho konania z moralneho hladiska

S byvalou partnerkou sme splodili dieta. Jeho matka ma vyhnala a ozvala sa par dni pred porodom. Neskor sa odstahovala z vlasneho bytu k matke. Medzi casom ma casto obmedzovala v stretnutiach s mojim dietatom. Na UPSVaR-e mi nemohli pomoct, lebo som nebol otcom na papieri. Matka mojho dietata podala navrh na sud o urcenie otcovstva a urcenie vyzivneho. Sud jej navrh zmietol zo stola. Nasledne sme isli na matriku a tam som sa dopracoval k rodnemu listu. Ale na priezvisku sme sa nedohodli a teda moje dieta ma priezvisko po jej byvalom manzelovi. Dalej nasledoval navrh na vyzivne a spiatocne splatenie zmeskaneho vyzivneho. V obdobi medzi pojednavaniami som byval s dietatom takmer kazdy den a dokonca aj u mna prespavalo. Na druhom pojednavani sud urcil styk s dietatom po dohode s rodicmi. Pani sudkyna so zdvihnutym ukazovakom pohrozila matke dietata, aby si nevynucovala stretnutia financnym odobrenim, aby ma nevydierala a aby stretavanie dietata s otcom a starou mamou njakym sposobom neobmedzovala a nezmenila. Stretnutia v intenzite z obdobia medzi pojednavaniami pokracovali sotva tyzden. Zacalo sa obmedzovanie az uplne obmedzenie. S vinimkou jedneho dna v den mojich menin som svoje dieta nevidel uz 6 tyzdnov. O s tyk s dietatom mam vraj poziadat sud. Ten isty sud, ktoremu tvrdila, ze sa vieme dohodnut a tomu istemu sudu, ktory ma viac menej dotlacil do toho, aby som sa vzdal odvolania. Matka dietata mi odmietla dat cislo uctu na trvaly prikaz v banke ohladom platenia vyzivaneho. Co s ukradnutymi vecami? Mozem matku dietata zalovat za marenie sudneho rozhodnutia? Mozem matku dietata zalovat za citovu ujmu a vydieranie? Co v pripade, ze matka dietata dava podmienku s jeho stykom, ze ho nesmie vidiet jeho stara mama? Ak ma takuto matku, je lepsie sud pozidat o OS alebo o SOS? Mozem sud poziadat o nariadanie psychologickeho vysetrenia matky dietata?

Jste bezpochyby dobrý pečovatel a vychovatel své dcery, to však samo o sobě nestačí na to, aby Vám jaksi "automaticky" ostatní vycházeli vstříc. Takže pokud chcete zajistit svůj podíl na výchově dcery, nezbývá, než jít do spousty bitev, abyste své nároky i potřeby své dcery prosadil. Je na místě, abyste důsledně vyžadoval ochranu své dcery i svých práv jak na ÚPSVaR, tak u soudu. Nejdříve je potřeba vše pečlivě a důkladně zadokumentovat, tzn. na jedné straně jak o dceru pečujete, pokud máte příležitost (videozáznamy, fotky spokojeného dítěte, svědectví důvěryhodných osob - nejdříve v písemné podobě jako čestné prohlášení), na druhé straně jak se chová její matka (opět např. zvukové záznamy o její verbální agresivitě, neochotě, výsměšcích či vydírání - tyto záznamy pořiďte skrytě, další svědectví...). Až toto budete mít, požádejte o pomoc ÚPSVaR i soud, k soudu klidně podejte návrh na svěření dcery do své péče. V rámci soudního řízení navrhněte vypracování znaleckého posudku. Inspiraci naleznete i zde: http://www.iustin.cz/art.asp?art=302

Za důkaz může sloužit vše, co prokazuje skutkový stav věci - takže se od použití nahrávek a dalšího nenechte odradit...

Som slobodný otec starám sa o svoju dcerku od  narodenia požiadal som o príspevok pri narodeni a  o prídavok k príspevku pri narodeni. Chcel by som vedieť, či zo zákona 235/1998 Z.z. mám ako otec starajúci sa o svoju dcéru od narodenia nárok na príspevok a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa.

Bohuzial toto nie je pripad pre mediatora. Skuste sa obratit zo staznostou na prietahy na nadradeny organ upsvaru a to ministerstvo.

Podanie, v ktorom slobodný otec, starajúci sa o svoje dieťa od jeho narodenia žiada o poskytnutie informácií vo veci uplatnenia nárokov na štátne sociálne dávky, príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa je aj otec dieťaťa v prípade, ak matka dieťaťa zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu /§ 2 ods. 1 písm. b) cit. zákona/. Oprávnenou osobou pri uplatnení nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa môže byť otec dieťaťa v prípade, ak matka, ktorá porodila prvé, druhé alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní, zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo právoplatným rozhodnutím súdu zverené otcovi / § 1 ods. 2 písm. b) cit. zákona/. Nakoľko na súde prebieha konanie vo veci zverenia maloletého dieťaťa do starostlivosti otca a tento si na základe žiadosti v zákonnej šesť mesačnej lehote od narodenia dieťaťa uplatnil nárok na uvedené príspevky, platiteľ rozhodne o prerušení konania. Na základe prerušeného konania lehoty neplynú a po predložení právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bude dieťa zverené do výchovy a starostlivosti otca, platiteľ následne pristúpi ku konaniu o nároku. Ak sú splnené ostatné zákonné nároky, nie je dôvod na nevyplatenie príspevku pri narodení a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa. Preventívne prehliadky počas tehotenstva sa skúmajú len v prípade, ak o príspevok žiada matka, ktorá dieťa porodila. Na základe prešetrenia skutkového stavu zastávame názor, že na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bude dieťa zverené do výchovy a starostlivosti otca, nevidíme žiadnu ďalšiu prekážku, ktorá by mala vplyv na výplatu uvedených príspevkov.

Čo máme robiť, keď matka môjho vnuka robí pri styku s dieťaťom neustále obštrukcie. Môj syn sa to snaží rešpektovať, aby neprišlo k slovným potýčkam, no už je toho veľa. Snažili sa ústne dohodnúť, no návrhy matky sú neprijateľné. Chceme to dať na súd, lebo matka doslova dieťa uniesla do iného mesta. Adresu odmieta dať.

Pokuste sa otvorit mediacne konanie. Ak to nepojde mediator vam poradi co dalej, v kazdom pripade ak to aj skonci na sude a matka mediaciu odmietne, bude to na sude len plus pre otca.

Pravdepodobne ide aj o pretrvavajuci osobny, rodinny konflikt medzi nevestou a svokrou. Rozhodne tento spor o dieta by mali riesit matka a otec dietata. Doporucujem vyhladat pracovisko Úradu prace, sociálnych veci a rodiny - Referat poradensko psychologickych sluzieb v mieste bydliska, kde by tento spor mohli mimosudne spolocne riesit a dojst k dohode. V pripade neuspechu nech sa obratia na sud, ktory urci pravidla pri styku rodicov s dietatom.

Z Vášho skutočne strohého opisu veci mi uniká pár podstatných vecí a iba hypoteticky sa ich môžem domnievať, preto by som sa rada uistila: - deti boli zverené do osobnej opatery matky - ako má otec uravený styk. V prípade ak matka nerešpektuje rozhodnutie, ktorým bol upravený styk s dieťaťom, nech otec napíše na súd a žiada o súdne výzvy podmienené poriadkovou pokutou. Taktiež v prípade nerešpektovania súdnej výzvy môže podať trestné oznámenie pre trestný čin Marenia výkonu úradného rozhodnutia. Otec môže kedykoľvek žiadať o zmenu úpravy styku.

Chce vlastný otec tak veľa. Vidieť a byť s tým koho nadovšetko miluje, miluje viac než vlastný život. Ako ďalej, ako postupovať, kde treba a ako ďaleko treba zájsť aby videl svojho syn. Bude bojovať, nemá čo stratiť a keď stratí svojho syna zrúti sa mu celý svet ale bude ďalej bojovať za syna a otca lebo vidí tu nespravedlnosť a trápenie. No čo do vtedy ako žiadať o krátku chvílu syna a otca.

Verim ze je to tazke, myslim si ze konzultacia s mediatorom by mohla pomoct.

Niečo podobné som zažival aj ja. Až do doby keď toho bolo už fakt veľa. Neviem či sa Vám podarí dať veci na poriadok, ale ako opisujete, že mama maloletého je v zlom psychickom stave Vám navrhujem podať na súd Návrh na predbežné opatrenie v zmysle § 76 ods. 1 písm. b) a § 102 Občianskeho súdneho poriadku. Súd musí rozhodnúť do 7 dní. Ale pripomínam, že len do detailu vypracované a napísané podanie má šancu. Ako píšete, že už tam momentálne beží rozvodové konanie, s tým by tiež nemal byť problém, môžu to spojiť alebo rozhodnú vo veciach osobitne. Samozrejme, aby sa mal o čo súd oprieť je dôležité pripojiť aj dôkazy (polícia, sociálka, no proste všetko čo má, aj svedkov ak sú). Ja osobne som to podal v jeden deň, aj rozvod a aj predbežné opatrenia. A syna mam v osobnej opatere len ja.

Samotné konanie vo veci je zložitým sporom, v ktorom vyplávajú na povrch skutočne nepríjemné veci, voči ktorým je potrebné sa obrniť. Nakoľko nepoznám presnú genezu konania, ani doteraz vykonané dôkazy nemôžem sa k veci bližšie vyjadriť, len Vám poradiť, aby si otecko vzal právnika a poradil sa o postupe vo veci, ak by ste mali záujem môžem Vám nejakého odporučiť.

Veľmi ma zaujala myšlienka za ktorú bojujete. Úplne sa s Vami stotožňujem a zároveň sa obraciam na Vás s prosbou o poskytnutie kontaktu na skúseného advokáta v Banskej Bystrici, ktorý by mi poskytol právnu pomoc pri rozvode. Návrh na rozvod podala manželka.

V BB mame mediacno konzultacne centrum. Spolupracovnikmi centra su aj advokati a dalsie profesie. Dohodneme si stretnutie a poradime sa co dalej s Vasim problemom.

Posielam kontakt (zastupoval nas a uspesne :)) Drzim palce

Oznamujeme Vám, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nedisponujú databázou kontaktov na advokátske kancelárie. Tieto informácie sa nachádzajú na webe, prípadne sa obráťte priamo na Slovenskú advokátsku komoru so sídlom v Bratislave, Kolárska 4, e-mail: office@sak.sk. Sociálnoprávne poradenstvo Vám ochotne poskytne oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (vedúca oddelenia Mgr.Alexandra Hudecová) úradu PSVR v Banskej Bystrici, Zvolenská 27, pracovisko na Skuteckého ulici 39.

 

Zo vsetkeho co písete je vidiet, ze ste zodpovedny, citlivy a statocny clovek. Mozno by bolo najlepsie, ak by ste vyhladal vo vasom okoli - info Vam daju na okresnom urade Zvazu telesne postihnutych, maju dobrych poradcov aj v oblasti socialnej a pravnej problematiky. Urcite by Vam vedeli dat uzitocne rady ako postupovat spravodlivo vo vasich problemoch. Zufaly nebudte, obcianske zdruzenie vzniklo prave preto, ze viaceri oteckovia maju so svojimi citovo nezrelymi zenami podobne starosti. Vseobecna rada znie obrnit sa trpezlivostou, ale trvat na svojich pravach v styku s dietatom a prave dietata na oboch rodicov. Tak ako jeho matka aj vy ste zodpovedny za jeho vychovu a k tomu potrebujete dostatocny cas.

Zijem v Kosiciach, mam osemrocne dieta, co zije z mamou uz viac ako treti rok v Bratislave, zili sme ako partneri a aj ked som ju opustil, nemala dovod opustit Kosice a vziat dieta, dieta mi velmi chyba a ja dietatu, dieta mam u seba len v lete a na novorocne sviatky, na dieta platim a moj prijem mi nedovoluje ist do Bratislavy len tak na vikend. Co mozem spravit, ako castejsie vidat dieta.

Vážený pane, i když Vás to asi nepotěší, tak základem Vašich kontaktů se synem je cestování za ním a nebo odstěhování se do Bratislavy. To musíte řešit sám a bez zajišťování příjmů to nejde, nikdo jiný to za Vás ale neudělá, je to Vaše dítě a Váš život...

Mam vobec sancu uspiet, ak podam navrh na striedavu starostlivost, nakolko je to uz vyse roka co som nevidel svojho syna, syn bude mat v marci dva roky, chcem podotknut, ze matka mi branila v styku s dietatom, poslala mi vyhrazne sms, aby som na dieta zabudol atd.. Nemam nic co by som predlozil pred sudom, ze som bol v kontakte so synom. Dieta zije v zlych soc. podmienkach. V januari som mal sud ohladom pridelenia dietata do osobnej starostlivosti a taktiez urcenie vyzivneho. Sud pridelil dieta matke a mna zaviazal platit vyzivne. Podotykam dieta zije v zlych soc. podmienkach. Bol by som rad, keby ste mi poradili, co a ako dalej a ci uspejem ak poziadam o striedavu starostlivost. O syna mam velky zaujem, nakolko mi nieje lahostajne v akych podmienkach zije, aj ked je to len dieta.

V první řadě je nezbytné obnovit vztah se synem a teprve potom uvažovat o střídavé péči. Obraťte se doporučeným dopisem na matku dítěte a požádejte jí o umožnění pravidelných kontaktů se synem v konkrétních termínech. Pokud v nějaké lhůtě např. 10 dnů nebude reagovat vůbec, nebo negativně, požádejte ÚPSVaR v místě bydliště syna o pomoc, tedy o to, aby na matku působily, aby Vám takové kontakty umožnila. Pokud ani toto nepomůže, navrhněte tomuto úřadu zahájit správní řízení o uložení výchovných opatření - napomenutím matky pro narušování řádné výchovy syna a stanovením dohledu nad ním. Když ani potom matka nezmění svůj negativní postoj, obraťte se na soud s návrhem na úpravu styku a na změnu výchovy. Doporučení naleznete i zde: http://www.iustin.cz/art.asp?art=302.    

Kde by sa dal nájsť vzor podania na súd, o uložení povinnosti matke, ktorej bolo zverené naše dieťa, pravidelne ma informovať o zdravotnom stave, škole a iných podstatných veciach. Viem, že v zmysle §24, ods.4 Zákona o rodine mám na to právo, no matka dlhodobo tajila aj to, kto je ošetrujúca lekárka mojej dcéry. (Dozvedel som sa to až na súde.) Kam ju prihlásila do ZŠ netuším; odmieta odpovedať. O tom, že by som mal rovnako o týchto veciach rozhodovať i ja ani nehovoriac. Musel som podať i žalobu na výkon súdneho rozhodnutia ohľadne styku s malou, lebo mi ju občas „nedá“ ani v čase, ku ktorému ju profeministická sudkyňa zaviazala.

Dotaz týkajúci sa problematiky povinnosti rodiča, ktorý má zverené dieťa do starostlivosti, informovať druhého rodiča o podstatných veciach, týkajúcich sa dieťaťa. Správne uvádzate, že máte právo na informácie o dieťati v zmysle § 24 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. Práva na pravidelné informovanie sa o mal. dieťati sa môžete domáhať na súde. Na zabezpečenie realizácie práva na pravidelné informovanie o dieťati môže súd rozhodnúť rozsudkom kedy (napr. ku koncu každého kalendárneho mesiaca), čo (informácie o zdravotnom stave, školských výsledkoch, mimoškolských aktivitách, iných podstatných veciach) a v akej forme je rodič, ktorému bolo dieťa zverené povinný oznámiť druhému rodičovi. Súčinnosť pri spísaní takéhoto návrhu Vám poskytne oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately miestne príslušného úradu PSVR.

Neviem na koho sa mam v tomto obratit. Som rozvedena, mame dieťa, ktoré som dostala do opatery a s otcom sa styka neobmedzene-vlastne podla dohody nas rodicov. Problem je v tom, že by som chcela odist a žit v zahranici, kde mam priatela a je tam vsetko pripravene pre zivot mna a mojho dieťaťa... (kedze sme tam aj s ex-mazelom aj dieťaťom bývali a pracovali). Doma na Slovensku som len koli rozvodu a veci okolo toho... Bývalý manzel netuši o mojich zameroch... pretože sa bojim ako zareaguje... aj ked s dietatom nebyva tak casto (raz za 2 tyzdne), viem že to nedovoli. Chapem važnost situacie a nechcem tiez rozdelit dieťa od otca... ale viem, že život tam by bol pre nas lepši po finančnej ale aj psychickej stranke s lepsim rodinnym zazemim... Bola by som rada ak by sme sa dohodli... vsetky prazdniny by ho videl a tiez som ochotna platit mu letenky aby sa s dieťaťom videl castejsie... Nechcem odist nečakane a nahle, pretože by to mohol v buducnosti proti mne použit a nedopadlo by to dobre. Neviem ako mu to mam oznamit a tiez by som rada vedela aku sancu mam že odidem a vyhram ak to poženieme az k sudu....

Situácia je v dvoch rovinách, a to právnej a faktickej. Z hľadiska právnej stránky je obvyklý pobyt dieťaťa na Slovensku a vzťahujú sa naň slovenské právne predpisy. Styk dieťaťa s rodičom by mal byť po rozvode upravený v rozvodovom rozsudku alebo by mal byť schválená rodičovská dohoda v rámci tohto rozsudku. Zákon o rodine primárne kladie dôraz na dohodu rodičov o styku s dieťaťom a na právo dieťaťa vytvoriť si väzby k obom rodičom. Pokiaľ by ste teda natrvalo odišli mimo územia SR, napríklad do Veľkej Británie, fakticky by ste znemožnili otcovi pravidelný styk s dieťaťom. Pokiaľ sa o tom dohodnete, je to v poriadku - ideálne by bolo mať takúto rodičovskú dohodu písomne, resp. nechať rodičovskú dohodu o styku s dieťaťom schváliť súdom. Pokiaľ by ste odišli bez súhlasu otca dieťaťa, mohol by sa domáhať ochrany v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí. Dohovor preferuje tzv. obvyklý pobyt dieťaťa a prostredníctvom súdu by si otec dieťaťa mohol vynútiť návrat Vás a dieťaťa na Slovensko. Z hľadiska praktického vykonania takéhoto rozhodnutia uvádzame, že je vo väčšine prípadov nevykonateľné, nakoľko neexistuje nadnárodná entita, ktorá by donútila matku vrátiť sa s dieťaťom späť na Slovensko.

Mam s expriatelkou 4 rocnu dceru, styk mam upraveny na kazdu parnu sobotu od 15-18 h aj to za pritomnosti matky. Matka toto rozhodnutie porusuje tak, ze mi ju zobere ze je zima, alebo horko, alebo ze idu prec, alebo ze dcera ma soplik takze nemoze ist von. Naposledy som s dceru bol 8.2010 a odvtedy som s nou bol raz aj to 25.12.2010 iba neakych 10min. Bolo to moje rozhodnutie, kedy moj pohar trpezlivosti pretiekol. 17.8.2010 ked som bol s dcerou na detskom ihrisku, hral som sa tam s dcerou, matka po dvoch hodinach zobrala dceru s tym ze idu pozret do baru (vzdialeny od detskeho ihriska 150 m) svojich bratrancov, ked som jej povedal, ze nech mi tu dceru necha, povedala ze nie, ona ide s nou a ja mam cakat na detskom ihrisku. Matka maloletej mi stale hovori, ze pokial bude zit, ja, vlastny otec nebudem mat sam svoju dceru. Ja uz vazne neviem, kam sa mam uz obratit, lebo na kazdom pojednavani matka klame, meni vypovede a tym aj vyhrava. Naposledy ma nepravom dala exekutorovi, co po case potvrdil aj sam exekutor, ze je ta exekucia nepravoplatna, ale nadalej mi strhava peniaze, a to povedal ze to musi najprv posudit sud, ale ten nejako nekona, je tomu uz pol roka a stale nic. Mam manzelku, spolocneho 1,5 rocneho syna, manzelka ma este z prveho manzelstva 7 rocneho syna, takze vydavkv mame dost, nie este aby mi niekto nepravoplatne strhaval exekuciu. Chcel by som sa teda opytat a poprosit o radu, alebo lepsie povedane o pomoc. Na pravnika nemam peniaze, tak ako mozem potom vyhrat sud a konecne mat to pravo, byt s vlastnou dcerou sam ako otec, zobrat ju na vylety aj s mojimi dalsimi detmi?

Problem je presne opakujuci sa u viacerych. Mozno to pojde cez mediaciu.

Ja mu poradím viac čo bude potrebovať, pretože má podobný prípad ako je ten môj.

Pokial ide o nepravoplatnu exekuciu - navrhujem podat na sud navrh na predbezne opatrenie (pozastavenie exekucie), kym sa nepresetri sudne dane rozhodnutie/exekucny titul. Pokial ide o porusovanie styku otca s dcerou - tiez navrh na sud, ide o marenie vykonu sudneho rozhodnutia, s tym, ze zaroven otec poziada aj o upravu styku s dietatom (predpokladam, ze rozsirenie styku s dietatom).

Ak máte styk s dcérou určený súdom na určitú dobu, matka je povinná tieto termíny dodržiavať. Je tu poterbná velká dávka trpezlivosti z Vašej strany, pretože to budete zrejme vy, ktorý  si bude musieť zachovať chladnú hlavu. Ak matka termíny nedodržiava, treba  ju upozorniť, že podáte na jej konanie sťažnosť na súd. Ten jej môže udeliť pokutu. Na toto máte právo, ak sa postup matky často a bezdôvodne opakuje. O chorobe dieťaťa vás matka musí informovať správou od lekára. Sťažnosť na konanie matky a novú úpravu styku, prípadne zverenie dieťaťa do vašej výchovy, podávate na príslušný súd v 4 kopiách, jedna je Vaša. Tieto konania sú bezplatné. Advokáta nepotrebujete. Nakoľko matka je vystavená taktiež citovej záťaži, všeobecne sa odporúča, preukazovať dobrú vôlu, s matkou sa skúsiť dohodnúť, ale uplatnenie svojich práv žiadať dôsledne. Dieťa má právo na lásku obidvoch rodičov.

V prvom rade by bolo potrebné pourgovať súd, aby súd konal, pričom by som poukázala na závažnosť následkov, ktoré Vám svojou nečinnosťou spôsobuje a vytkla prieťahy v konaní a ich celkový dopad na vzťahy v rodinne. Ak som správne z Vášho mailu vyčítala súdne konanie nebolo stále právoplatne skončené a teda ani vykonateľné. Úprava styku je daná iba predbežným opatrením, ktorého dĺžka sa viaže na právoplatné rozhodnutie súdu vo veci. Na základe tejto urgencie by mal súd začať konať flexibilnejšie. Čo sa týka sumy za výživné uniká mi pointa, ktorým rozhodnutím bola stanovená. Exekútor moôže konať iba na základe poverenia súdu a exukučného príkazu, ktorý súd vydá až na základe vykonateľného rozhodnutia, ktorým bolo stanovené výživné. Sumy, ktoré ste doteraz poukazovali máte možnosť žiadať naspäť Návrhom na vydanie platobného rozkazu, ktorý postavíte na absolútne neplatnej exekúcii. V prípade ak si matka neplní povinnosť a neumožňuje Vám styk podľa predbežného opatrenia upovedomte o tom súd, žiadajte ho aby na základe tejto skutočnosti vydal výzvu na plnenie, ktorá je podmienená pokutou, ktorá by mohla mať aj psychologický účinok. Okrem iného Vám to poslúži ako dôkaz do súdneho konania. Je ťažké vysvetovať Vám to, nakoľko z tých pár riadkov sa nedá presne vyčítať skutkový stav. Kľudne ma kontaktujte telefonicky a môžme sa dohodnúť na stretnutí, kde si to presne vysvetlíme. S platbou si nerobte starosti, priroritné je dosiahnutie cieľu.

Chcela by som vediet nejake veci ohladom striedavej starostlivosti, o ktorych som sa vsak nikde nedocitala. A to, ci sud moze povolit striedavu starostlivost aj v pripade ked je matka zasadne proti. Ide o to, ze moj muz sa nedokaze poriadne postarat ani sam o seba. Ked som bola doma v nasom byte tak chladnicku mal uplne prazdnu, malokedy si kupuje nejake jedlo. Jedava len v robote co si kupi cestou. Neperie si, pretoze sa mu nechce a chodi dost zanedbany. Aj ked som s nim este zila tak sa nikdy nezaujimal co deti jedia, kedy jedia, on nemal nikdy trpezlivost s krmenim. A ma zvlastne praktiky napr. ked dieta na zaciatku odmietne jedlo tak on to proste odlozi a necha ho tak, ze ked nechce tak bude hladne. Podotykam ze mame velmi male deti. Jedno ma 2 roky a druhe 1 rok. Manzel si nasiel milenku a teraz ked sa s nim chcem rozviest, tak prisiel s tym, ze on bude ziadat striedavu starostlivost. A je tu este jedna vec. Dva krat sa stalo, ze ma manzel napadol. Raz mi taku vylepil, ze som spadla na zem a druhy krat mi rozbil o hlavu mobil, hadzal po mne veci a skoncila som s podliatinami na tele. Podotykam, ze pri tom bola aj nasa vtedy 8 mesacna dcera, ktora lezala na zemi a on okolo nej v zurivosti kopal do nabytku. Mam aj lekarsku spravu o tom, ze ma napadol. Prosim Vas, moze sud povolit striedavu starostlivost aj v tomto pripade ? Mam velky strach, ze mu budem musiet deti odovzdavat a ktovie komu ich hodi na krk. Zrejme svojej milenke, ktora je este skoro decko a nema ziadne skusenosti s detmi.

Vážená paní, zákon o rodině upravuje možnost rozhodnout o střídavé péči takto: (2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Z vašeho sdělení vyplývají pochybnosti o tom, zda váš manžel naplňuje podmínku způsobilosti dítě vychovávat, tedy zabezpečit dětem mimo jiné i kvalitní péči. Pokud by došlo k soudnímu řízení, soud splnění uvedených podmínek bude zkoumat, nebude rozhodovat jen na základě příní vašeho manžela.

V zakone sa ale pise, ze sud moze nariadit po preskumani a odporuceni roznych subjektov ako socialka, psycholog a podobne, takze ak vsetky udaje vezmem do uvahy tak by sud nemal vyhoviet ziadosti o striedavu starostlivost.

Situáciu by mal posúdiť skúsený psychológ. Neberte si to osobne, možno máte pravdu a možno je Váš pohľad na manžela skreslený. Nasledujúcimi riadkami Vám nechcem robiť výčitky, ale len ukázať, že veci môžu byť v skutočnosti iné, ako ich vidíte Vy. Iste sa aj Vy snažíte, aby deti dostali od rodičov to najlepšie. Niekedy si však rodič musí opraviť vlastný názor, aby neškodil svojim deťom. Poznám prípady, keď podobné veci ako Vy hovorili iné manželky. Mali aj doklad od lekára, že im mal manžel ublížiť na zdraví, ale následne sa preukázalo, že to boli podvody. Alebo že manželka celé roky tyranizovala rodinu a manžel to dlho trpel v záujme zachovania rodiny. Alebo moja osobná skúsenosť - deti som nikdy nekŕmil nasilu, tak ako moja manželka. Ale pravdou je, že keď bola manželka preč, po 1 - 2 dňoch normálneho stravovania deti začali bez problémov jesť všetko, čo som im dal (pri manželke zjedli 2-3 lyžice a viac nechceli). Deťom zrazu chutilo a dokonca si pýtali pridať, čo sa nikdy nestalo pri manželke. A navyše, deti pribrali na váhe. Stačilo, aby deti nemali z jedla stres a aby som do nich nepchal medzi jedlami piškóty a iné sladkosti. Ak Váš manžel nikdy nič nekúpil do chladničky, môže to byť spôsobené tak jeho neschopnosťou ako aj Vašim postojom. Pretože ak jeden z partnerov všetko kritizuje a nič mu nie je dobré, neraz úplne odradí druhého od akejkoľvek aktivity. Je možné, že ak manžel zostane bez Vás a bude sa musieť sám starať o deti, za pár dní sa sám naučí zabezpečiť nákupy a všetko potrebné pre deti. Aktívny chlap, keď žije sám, naozaj sa dokáže prestravovať mimo bytu, obzvlášť ak nie je televízorový domased a domov chodí v podstate len prespávať. Mal som kamaráta, ktorý nevedel chytiť do ruky ani skrutkovač, ale pochopil som to, keď som videl ako ho otec od všetkého odstrkoval ako neschopného babráka a ponižoval ho za všetko, čo sa mu nepodarilo. Pritom viem, že kamarát nebol neschopný, ale len poriadne znechutený otcom. V praxi vidím, že mnohé ženy to robia podobne, ak sa manžel snaží niečo robiť v domácnosti alebo okolo detí. Podobne aj Váš manžel je možno zodpovednejší a bude lepším otcom, ako ste teraz ochotná pripustiť. Takže ak Vám naozaj ide o dobro detí, je potrebný aj názor skúseného psychológa (v zásade neodporúčam rôznych školských psychológov a psych. na ÚPSVaR, pretože väčšinou nemajú dostatok klinických skúseností a ani odborný rozhľad).

Som sa rozisiel s byvalou (nie rozviedol) a prebehol sud, ktory stanovil vysku vyzivneho a zveril syna do jej starostlivosti. Sud schvalil navrhnutu Rodicovsku dohodu. Styk s malym nebol rieseny na sude a kedze som ostal zit v zahranici, tak chcem chodit par krat za rok ako sa da a vzdy aspon na tak dlho ako je mozne co je 17-24 dni na kazdu dovolenku. Ona s tym suhlasi ale za ziadnych okolnosti ho nechce dat NIKDY na viac ako 2 tyzdne / 14 dni a
nedari sa mi zistit na zaklade coho a odmieta mi to vysvetlit. Je mozne ze to je zalozene na nejakej chorej rade socialnej pracovnicky alebo niecoho podobneho? 
Zatial som to neriesil cez sud kedze ja som v UK a ona SK a bolo by mi viac ako problematicke chodit na nejake pevne stanovene datumy kedze mam este k tomu iny ako 5 dnovy pracovny tyzden. K tomu kazda cesta na slovensko a spat stoji uz  aj tak dost penazi.

Pokuste sa problem vyriesit najatim si mediatora. Ten moze poriesit veci aj na dialku.

Iná ako legálna súdna cesta v tomto prípade neexistuje, teda za predpokladu ak sa medzi sebou nedokážete Vy dohodnúť. Čo sa týka Vašej osobnej účasti to nie je až taký problém, ak ste v zahraničí, potrebné je v tom prípade splnomocniť právnika, ktorý bude v priebehu súdneho konania zastupovať Vaše záujmy, bude predstavovať akýsi styčný bod komunikácie medzi Vami a súdom. Splnomocniť môžete aj občana. Vo Vašom prípade ak súhlasíte s existujúcim stavom zverenie do osobnej starostlivosti byvalej a súd ponechal možnosť styku na Vašej dohode, ktorá z Vašej vzájomnej komunikácie nevyplynula, je jediným riešením podanie Návrhu na úpravu styku s dieťaťom. Súd presne vymedzí dľžku stretávania sa s dieťaťom, pričom v rozhodnutí zohľadní tak ako aj Vaše možnosti, tak možnosti aj bývalej s prioritným prihliadnutím na záujem dieťaťa. Je zložité vysvetlovať Vám presný postup splnomocnenia ako aj oobligatórnych podmienok Návrhu. Je na Vás či budete chcieť iniciovať súdne konaie. V danom prípade by som pre jeho úspešnosť považovala za najvhodnejšie zvoliť si právneho zástupcu, resp. občana, ktorý by podával podania za Vás.

Tento prípad je vhodný na mediáciu.

Som jeden z tých šťastnejších otcov, ktorému súd umožnil podieľať sa na výchove svojho syna rovnako ako matka, a to aj napriek jej veľkému odporu. Súd nám stanovil v podstate iba striedanie po jednom týždni, výživné a ostatné nechal na našu dohodu. Nakoľko sa bývalá manželka nevie zmieriť s tým, že syn nebol zverený do opatery výlučne iba jej, tak mi kladie pri všetkom prekážky a dohodnúť sa s ňou na niečom je takmer nemožné. Ide hlavne o výchovu malého, zatajuje mi niektoré veci zo škôlky, jej nový partner navádza syna proti mne, vyhráža sa mi. Súd aj určil, že polovicu roka bude poberať daňový bonus a rodinné prídavky matka a polovicu ja, lenže do rozsudku to napísané nebolo a samozrejme matka mi už dala vedieť, že nič nedostanem, taktiež neurčil trvalé bydlisko. Poprosil by som Vás o radu, dá s tým niečo robiť? Hlavne mi ide o navádzanie mojho syna proti mne a zatajovanie informácií.

Trvalé bydlisko bych neřešil, to je nepodstatné... Pokud jde o daňový bonus, doporučuji matce přesně a doporučeným dopisem navrhnout racionální spravedlivé řešení. Pokud to odmítne, tak je možné podat i dodatečně k soudu návrh, aby matce například uložil otci polovinu daňového bonusu předat. Nyní je ale vhodné takový návrh k soudu nepodávat, protože by se tím prokazovaly "neshody" a "konflikty" mezi rodiči a mohlo by dojít velice snadno ke změně výchovy, tedy dítě do péče matky, což je pro soud nejjednodušší řešení složité situace... I další naschvály matky je na místě řešit s nadhledem a trpělivostí - nikoliv si ale nechat vše líbit. Samozřejmě je nějak dokumentovat (svědectví, zvukové záznamy, korespondence apod.), aby bylo možné v budoucnu je třeba využít v soudním řízení - matka může podat např. návrh na změnu výchovy a pak je na místě na základě takových podkladů navrhovat svěřit dítě do péče otce...

Minulu nedelu som sa vracal z vikendu ktory som travil s detmi a zena mi volala, ze jej rodicia sa chcu s nimi stretnut a dat im mikulasa. Ale moju zenu nezaujima co chcu deti ani nikdy nezaujimalo. Ale privolil som, kedze aj stari rodicia maju pravo vidat vnucata. Isiel som potom domov s tym, ze za chvilu sa vsetci vratia a vtedy mi zena
volala, ze sa s detmi prestahovala. Deti mali svoj domov, boli tam zvyknute a stastne a zena si ich svojvolne zobrala do prenajateho bytu za asistencie svojej matky. Chcem zobrat deti domov kam patria a byt tam s nimi do rozvodu, ale chcem vediet na co vsetko mam pravo. Ked tam budem s detmi, nech kludne chodi za nimi, aj tam prespava, ale bojim sa jej ich dat este samej do ruk, neviem coho je uz schopna.
Uz pred 2 rokmi urobila nieco podobne, utiekla za rodicmi. Ked som sa to vtedy dozvedel, s asistenciou jej rodicov som nalozil deti do auta a vratil sa s nimi domov. Naco mi ona volala s placom a za vsetko sa ospravedlnovala, tak som ju zobral tiez domov, ako najvacsi hlupak. Potrebujem surne pomoc! Zoberiem deti nazad domov, ale chcem vediet co dalej! Dlhe roky som zene vo vsetkom ustupoval, ale teraz uz nemozem, vzdy som sa snazil jej vyhoviet, len aby deti nevideli, ze sa hadame, ale musim
urobit hrubu ciaru a ukazat jej, ze uz sa nedam zneuzivat!!!

Mam podobny pripad, pripravovany unos deti svokrou, priprav sa na tvrdy boj, ver tomu ze ho vyhras, zavolaj mi, bolo by vhodne sa stretnut co najskor, ak mas zaujem mozeme sa stretnut dnes, dones si nejaky blok na poznamky a pero, lebo kym by som to vsetko napisal, ako mas postupovat trvalo by to dlho, mozeme sa dnes stretnut. Je dolezite aby si konal hned, pokial nespravi nejake opatrenia druha strana, takze to treba riesit podanim na sud.

Z Všho e-mailu,  nie je presne zrejmé, či už máte podanú žiadosť o rozvod, ak áno, kým bola  žiadosť podamá. Čo sa týka úpravy styku s deťmi na čas do rozvodu máte právo podať na súd Návrh na zverenie detí predbežným opatrením. V návrhu podáte vysvetlenie a opis situácie, v akej sa deti nachádzajú. Návrh podávate v 4 kopiách 1 pre Vás. Konanie je bezplatné, nepotrebujete advokáta. Deti majú právo žiť v domove, kde sú prihlásené k trvalému pobytu, kde majú adresu rodičia, svojho lekára a pod. Možno by stálo za Vašu úvahu pokúsiť sa riešiť Vašu situáciu mediáciou. Mediácia je alternatívnym riešením súdnych sporov. Aktérom mediácie je mediátor - neutrálna a kvalifikovaná osoba, ktorá Vám môže pri riešení problému pomôcť. Svojou činnosťou sprstredkúva a zlepšuje dorozumievanie medzi účastníkmi pre dosiahnutie ich zhody v riešení konfliktu. Výsledkom mediácie, je záväzná, písomná dohoda účastníkov. Mediáciu možno úspešne využiť najmä v občianskoprávnych a rodinnoprávnych veciach (ale aj v pracovnoprávnych a obchodných veciach). Vo Vašom prípade by bolo mediáciou možno docieliť vzájomne rešpektovanú dohodu o výkone rodičovských práv - rodičovskú dohodu o zverení do výchovy - vymedzení styku s dieťaťom, výživnom. Mediácia má priestor aj pri majetkoprávnom vysporiadaní manželov po rozvode, pri riešení vzťahových a s nimi súvisiacich problémov za trvania manželstva, pri príprave na rozvodové konanie a pod.
Mediácia poskytuje účinné riešenia šetrné k Vašim peniazom a k Vášmu času. V prípade záujmu o riešení Vašej  veci mediáciou, resp o ďalšie informácie o možnostiach a metódach mediácie kontaktujte prosím telefonicky, alebo e-mailom
naše pracovisko. Aj vo Vašom prípade by mohla mediácia priniesť priaznivú a účinnú zmenu.

Moj brat sa rozviedol s manzelkou, maju spolu 3-rocneho syna. Sud ho zveril do vychovy matky. Stretnutia s otcom ma povolene len pod dohladom matky. Ale ona aj napriek tomu brani stretnutiam otca a syna. A nie len ona ale aj jej otec, zaprisahal sa ze je to jeho jediny vnuk a mojmu bratovi ho neda za nic na svete. Dokonca si pri rozvode vymysleli ze dieta je tazko chore a nejaka znama pani doktorka im nato dala potvrdenia. Moj brat sa medzitym ozenil a ma s terajsou manzelkou syna. Velmi by si zelal aby aj prveho syna mohol objimat a hrat sa s nim. Viete poradit kam sa obratit alebo ako to riesit?

Obratit sa treba na sud so staznostou  - zalobou na porusovanie rozhodnutia sudu. t.j. branenie stretavania sa otca so synom. Ak si "vymysleli" nejaku tazku chorobu syna, je moznost si dat nezavisle posudit zdravotny stav dietata inemu znalcovi. Ak by sa preukazal opak, tak aj ta doktorka co to potvrdenie vydala by mala vazne problemy.

V prípade pomoci je treba sa obrátiť buď na právnika, alebo príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska
dieťaťa.

Bratr, má právo žiadať o stretnutie s deťmi podľa určeného rozsudku. Ak matka tvrdí, že dieťa je choré, je povinná otcovi dieťaťa  predložiť, lekársku správu a o zdravotnom stvave dieťaťa otca informovať. Váš brat, by si mal evidovať svoje návštevy, kedy sa mu bez ospravedlnenia matky nepodarilo stretnúť so synom. Stačí, ak sa tieto udalosti opakujú najmenej 4x, môže požiadať bezplatne súd o výkon rozhodnutia, príp. pokutovanie matky. Ďalšie spôsoby sú prísť na návštevu s políciou, ak mám právoplatný rozsudok o určení styku s deťmi, príp. žiadať súd o výkon exekútora, ktorý by sprevádzal otca dieťaťa a vyžiadal chlapca od matky. Tieto naozaj krajné metódy by možno stálo za to nahradiť podnetom na mediátora. Mediátor je nezávisly, kvalifikovaný a neutrálny odborník, ktorý vám môže pri riešení problému pomôcť. Svojou činnosťou sprostredkúva a zlepšuje dorozumievanie medzi účastníkmi pre dosiahnutie ich zhody v riešení konfliktu. Mediáciu možno úspešne využiť najmä v občiansko právnych, rodinnoprávnych veciach. Výsledkom mediácie je záväzná písomná dohoda účastníkov  vo vašom prípade by to bola - rodičovská dohoda o úprave styku s dieťaťom. Mediácia poskytuje účinné riešenia šetrné k peniazom k Vášmu času i k Vášmu zdraviu. V prípade záujmu o riešenie Vašej veci mediáciou, resp. o ďalšie informácie o možnostiach mediácie, kontaktujte telefonicky, alebo e-mailom naše pracovisko. Aj vo Vašom prípade by mohla mediácia priniesť priaznivú a účinnú zmenu.

V takomto prípade je nevyhnutné obrátiť sa na súd s Návrhom na úpravu styku, príslušného podľa miesta bydliska dieťaťa. V tomto prípade ak ste právnym laikom a checli by ste byť v spore úspešná, nakoľko takýto druh sporov je emocionálne namáhavy a dôkazná situácia je zložitá odporúčam Vám nájsť si právnika.

Podľa toho čo z Vášho mailu vyplýva Váš brat by sa rád stretával so svojím synom, len mi nie je celkom jasné, či v intenciách určených súdom, v čom mu bráni jeho ex manželka ako uvádzate, alebo má záujem o zmenu formu stretávania. V 1. prípade ak by chcel stretávanie tak ako určil súd, len EX mu v tom bráni najlepšie by bolo, aby najprv napísal na súd, oboznámil ho so skutkovým stavom a žiadal, aby vyzval EX na plnenie si rozhodnutia, ak naďalej nebude plniť podať na polícií trestné oznámenie za Marenie výkonu úradného rozhodnutia. V 2. prípade ak chce zmeniť spôsob stretávania môže požiadať na súde o zmenu úpravu styku s dieťaťom. Obidve podania je nevyhnutné dobre odborne ako aj skutkovo odôvodniť. V prípade ak by ste s tým potrebovali pomoc môžte sa so mnou kľudne skontaktovať a bližšie a podrobnejšie preberiem možnosti, nakoľko z poskytnutých informácií neodkážem vydedukovať adekvátny spôsob právneho riešenia veci.

Som rozvedeny a mam dost velke problemy s mojou ex - manzelkou, co sa tyka starostlivosti a stretavania sa s mojou dcerkou. Pri rozvode som urobil velku chybu, ked sme stretavania s dcerkou urcili formou vzajomnej dohody. Velka chyba, teraz to uz viem. Chcem dat podnet na upravu styku s mojou dcerkou ale to nebude tak rychlo. Uz druhy tyzden mi moja ex nedviha telefony, neodpoveda na sms - ky, neotvara dvere. Dostala list ohladom majetkovo - pravneho vysporiadania po rozvode - myslim, ze to je ten hlavny dovod. Mal som mat dcerku tento vikend, ale ked som prisiel po nu - nik neotvaral, neodpovedal. Neviem, co mam teraz spravit. Kedze nemam v rozsudku stanovene presne stretavanie, neviem ci by som nieco dosiahol u policie alebo na socialke,  keby som to siel nahlasit/riesit. Vsetko riesi cez dcerku, aby sa pomstila tak to riesi cez malu, ktora vobec nemoze za to, ze sme si my dvaja nerozumeli. Chce potrestat mna ale najviac ublizuje malej. Je dost naviazana a to nie len na mna ale aj na zbytok mojej / jej rodiny a aj na moju priatelku, s ktorou si velmi dobre rozumie a ma ju rada. Chcem to dat do poriadku a vyriesit to alebo aspon dako zacat, lebo sa blizia sviatky a mam obavy, ze ich stravim bez dcerky. Budem velmi rad ak mi poradite, date daky typ aby som sa mohol pohnut z miesta. Teraz sa citim uplne bezmocne, ked nieco podniknem ako odpoved dostanem len vyhrazky od ex.

To čo sa dá ešte pred Vianocami spraviť je skúsiť sa spojiť s mediátorom z Vášho okolia, ktorý by sa pokúsil Vašu manželku osloviť a nájsť možné riešenie.

Uzavretie rodičovskej dohody nie je chybou. Naopak. Je to ten najlepší a najkultivovanejší prejav komunikácie medzi rozvedenými manželmi, ktorí však naďalej musia a chcú fungovať ako rodičia a rovnocenní partneri, aby boli všetci rodičia pripravení uplatňovať svoje práva a povinnosti voči deťom práve na základe vzájomnej dohody - to je cieľ a ideálny stav, v žiadnom prípade nie chyba. Tá sa stala niekde neskôr. Druhá vec je, a to z listu nevyplýva, ako dlho dohodnuté pravidlá
fungovali a či je teraz vôbec možná nejaká vecná komunikácia. Ak nie, tak Vám odporúčam: Návrh na úpravu práv a povinností voči maloletému dieťaťu - podať na príslušný súd okamžite, resp. čo najskôr, aby ste minimalizovali čas, ktorý dcéra trávi bez Vás, v týchto prípadoch vie súd rozhodnúť veľmi rýchlo. Podľa okolností je možné požiadať aj o vydanie predbežného opatrenia.

V tomto pripade nie je asi velmi potrebne cakat s podanim navrhu na upravu styku /otec pise, ze uvazuje o podani/. Zatial je mozne kontaktovat socialnych pracovnikov na prislusnom UPSVaR, ktorych povinnostou je poucit matku v zmysle zakona o rodine a rovnako aj v zmysle Dohovoru o pravach dietata. Tiez je mozne vyuzit mediacne sluzby, ktore su v zakone c. 305/2005. V tomto pripade by otec mohol ziadat aj upravit styk predbeznym opatrenim - bliziace sa sviatky. V kazdom pripade je nutne podat navr na sud cim skor.

S policiou nedosiahnete nic kedze to nemate v rozsudku. Postup: v prvom rade sa treba skludnit a riesit veci s chladnou hlavou
aby neboli este vacsie rozbroje. Vychadzam z toho ze je to tazka situacia. Po druhe skuste si dohodnut veci prostrednictvom mediacie. Po tretie bude az ked bude vec cez mediaciu neuspesna. Drzim palce a nebojte vsetko sa da dat do poriadku.

Teraz hneď na začiatku nedorozumení s matkou  vašej dcéry je najlepšie sa obrátiť na súd. Buďte si istý, že keď Vám raz začala
ex manželka robiť natruc, z pomsty, je viac ako isté, že sa to bude prehlbovať. Na ok. súd podajte návrh na styk z vašou dcérou. Napíšte ako si to predstavujete, myslím stretávanie, záleží na tom či ste v jednom meste. Obhajujte viac právo dieťaťa než svoje. Veľa sa nerozpisujte, ex manželku neosočujte, a hľadajte a predložte súdu - svoje pozitíva, a že dieťa potrebuje ako ženský, tak i mužský vzor. Dcéra vás určite prijíma ,má rada, a vy  nechcete, aby došlo medzi Vami a dcérou ku vzájomnému
odcudzeniu sa len preto, že matka má správanie také, aké v žiadnom prípade nie je na prospech maloletému dieťaťu. Hovorte viac v mene dieťaťa. Nie Vám matka bráni sa stretať s dcérou, ale dcére bráni stretať sa s Vami otcom. Za dcéru ste rovnako zodpovední obaja rodičia, máte rovnaké povinnosti, ale i práva. Vy rozhodujete za dieťa. Konajte skôr, než matka presvedčí dieťa o tom , aký je otec nezodpovedný a neviem ešte aký... Poraďte sa na socialke na vašom okresnom úrade, t.j. v mieste Vášho trvalého pobytu, (nie trvalý pobyt  dieťa). Ony sú povinní vám napísať návrh na súd  bezplatne. Dajte si na  obsahu návrhu záležať a nebojte sa  na socialke (kuratela mladistvých) aj protirečiť, všetko si dajte aj 2-3 x zopakovať- vysvetliť.

Úpravu stretávania sa s dcérkou môžete riešiť aj na základe dohody, ktorá vyplýva z rozsudku súdu. V prípade, že vám matka dcéry odmieta stretávanie, postupujete rovnako, ako keby ste mal styk s dcérou určený výhradne podľa dátumov. Ak Vám matka neumožní pri vašej návšteve dcéry stretnúť sa s ňou, a nie je možné matku zastihnúť urobte niekoľko pokusov - najmenej 4, tak, aby ste mal istotu, že matka váš návrh na stretnutie dostala - napr. poštový doručovací lístok s doporučeného listu matke. Ak na tento termín nereaguje máte právo spísať žiadosť na exekúciu styku s dcérou voči matke, ktorá vám v styku bráni a napriek vašim snahám vám stretnutie neumožňuje. Konanie súdu je bezplatné. Návrh spíšte v 4 exemplároch, 1 kópiu si nechajte pre seba. Súd môže matku pokutovať. Zastúpenie advokátom nepotrebujete. Vaša snaha o stretávanie s dcérou , musí byť trpezlivá a vytrvalá, pričom zrejme na vás padne to, aby jeden z rodičov si zachoval chladnú hlavu, a vzájomné nezhody v partnerskej komunikácii neprenášal na deti. Každé dieťa má právo na  lásku obidvoch rodičov.

Nie je bezne aby sud urcil SOS a tiez platenie vyzivneho, takze neviem ci by takyto navrh na sud obstal. Ak by predsa malo prist k plateniu nejakeho vyzivneho (i ked neviem z akeho dovodu, ked sa o dieta staraju obaja rodicia), tak urcite sa da dosiahnut to, aby napr. matka vydokladovala pouzitie fin. prostriedkov vylucne pre potreby dieta - strava to urcite nebude!

Výživné pri striedavej osobnej starostlivosti: V zmysle zákona č.217/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.36/2005 Z.z. o rodine, podľa § 62 ods. 6 pri zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť tak, že počas striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčí. V prípade, že to majetkové pomery rodiča dovoľujú v zmysle § 63 ods. 3, za odôvodnené potreby maloletého dieťaťa  možno považovať aj tvorbu úspor. Vtedy súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu.

 

V zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. Súčasťou takejto dohody  je aj dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom súd. V prípade, že povinná osoba neplní súdom schválenú dohodu, resp. rozhodnutie súdu, môže oprávnený  podať návrh na príslušný súd na výkon rozhodnutia v zmysle Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963. Nariadeniu výkonu rozhodnutia predchádza písomná výzva súdu, ktorou súd vyzve povinného k plneniu povinností, ktoré mu ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu. V prípade neplnenia tejto povinnosti, súd nariadi výkon rozhodnutia.

Mam problem v tom ze zijem na Slovensku a dieta s ex v Irsku. Sudkyna rozhodla o stretavani s dietatom raz za dva tyzdne ale kedze to nie je realne slovom sme sa s ex dohodli ze budem mat dieta aspon mesiac cez prazdniny co ona
ignoruje neda my ho k telefonu respektive nedvihne telefon takze s dietatom nemam skoro alebo takmer ziadny kontakt. Smola je aj v tom ze ma len 6 rokov takze este nema mobil a o skype ani nehovorim. Ked sme spolu naposledy volali chcelo ist strasne ku mne no pri vacsich staznostiach sa spojenie prerusilo. Vraj ho uvidim v septembri na 3 dni tak neviem zatial.

Soud může rozhodnout i o uložení povinnosti matce, aby dítěti umožňovala např. každý den v době od 18.30 do 19 hodin telefonovat či skypovat s otcem, tedy na jeho náklady. I rozhodnutí o styku se může změnit z víkendů na prázdninový blok...

Neuvadzate, ci vasa ex zije trvalo v irsku, alebo je tam len koli praci. V pripade, ze sud urcil stretavanie, ktore nemozete realizovat, je potrebne podat novy navrh na upravu styku a dohodnut sa na realnom stretavani, podla moznosti vas rodicov v ktorom budete ziadat aj o moznost kontaktu v telefonom, ci elekronic.. V pripade, ze ex nebude respektovat tuto skutocnost mozete zvazit ci nepodate navrh o zmenu zverenia mal. Dieta nie je vlastnictvo a na jeho vychove a starostl. sa maju pravo a povinnost podielat obaja rodicia. Je pravda, ze toto mal. dieta je v inej krajine, ale matke nic nebrani, aby vam umoznila kontakt s nou po telefone resp. skypom.... a samozrejme v jej zaujme by to malo byt, aby dieta aspon 5O% prazdnin travilo s otcom a jeho rodinou. Takym konanim matka velmi ochudobnuje poznanie dietata a moznosti jeho vytvarania rod. vazieb.

Som slobodná matka, ale otec dieťaťa je uvedený v rodnom liste ako otec. Alimenty mi posiela len po dohode, neprebehlo nič súdne. Od narodenia dieťaťa neprejavuje žiadny záujem a to má malý už 6 rokov. Chcela by som sa spýtať, či v pripade mojej smrti bude automaticky zverený do starostlivosti otca, alebo je možne ešte teraz spísať právne moju žiadosť o zverenie do starostlivosti mojich rodičov.

V SR zatial plati, ze po matke sa dieta zveruje dalsej osobe z rodu matky t.j. jej matka alebo stara mama, aj keby otec mal zaujem, tak mu dieta nezveria.

Predovsetkym by si matka uz teraz mala podat navrh na UPP - zverenie, urcenie vyzivneho, stretavanie. Zverenie dietata nie je automaticke, riesi sa sudnou cestou. Ak prejavia zaujem stari rodicia a sud preskuma podmienky zverenia, moze byt dieta zverene do ich starostlivosti.

V pripade umrtia, bude automaticky zverene dieta do starostlivosti otca. Myslim si ze je chybou nemat upravene ani styk ani vyzivne.
Co sa tyka starostlivosti Vasich rodicov nie je mi znama takato moznost. Budu musiet dokazovat ze otec nejavil zaujem a nie je schopny sa starat. Ina situacia by bola ak by bol otec neznamy, tam by deti boli zverene do opatery Vasim rodicom. Odporucam obratit sa na mediatora, ten Vam s problemom pomoze dalej.

Poznam dva pripady, ked po smrti matky, boli deti zverene otcovi aj ked rodina matky trdo bojovala o zverenie do ich starostlivosti.
Dokonca v jednom pripade islo o 3 deti /0,5, 3, 6 rocne/.

Tak toto je ozaj neobvykla otazka, ked sa matka dietata zaobera stavom (situaciou) svojho dietata po svojej smrti. Pravdepodobne potom asi pojde o matku choru na vaznu nemoc alebo nieco podobne. Je velmi pravdepodobne, ze sud by malolete dieta v pripade smrti matky zveril do starostlivosti otca, ak je znamy. Vynimkou su pripady, ked by vzhladom na okolnosti (financne, zaujem dietata, vhodnost prostredia a pod.) bolo pre dieta vhodnejsie zverenie do opatery inej osoby. Asi by ozaj v tomto konkretnom pripade stalo za zvazenie spisat dohodu v podobnom zneni i ked treba brat aj do uvahy fakt, ze niekto sa nemoze zbavit svojich prav do buducnosti - takyto pravny ukon by mohol byt neplatny.

Platim na dceru vyzivne. Dcera zije (zila s matkou) s priatelom. Dcera ma 18-nast a teraz sa jej narodila dcerka. Prerusila skolu na dobu neurcitu a zije u teoreticky buduceho manzela. Otazka je, mam platit podla zakona dalej, alebo nie? Stale platim na ucet matky. Kedze dcera mala minuly mesiac 18 rokov, mam stale dalej platit na ucet matky, (co ak dcera nema ucet a ako viem ci jej matka vyzivne da), alebo si musi dcera poziadat o vyzivne sama? A ak prerusila skolu na dobu neurcitu (nikto ma neinformoval), je riaditel(ka) skoly povinny(a) mi to na poziadanie (telefon, mail) oznamit, alebo musim kontaktovat advokata?

Zákon o rodine hovorí o výživnom - dokiaľ dieťa nie je schopné samé sa živiť. Keďže v súčasnosti dieťa dovŕšilo plnoletosť, neprebieha sústavná príprava na povolanie a sama sa stala Vaša dcéra matkou, tak tým sa pre Vás ako plnoletá osoba stala aj partnerom na komunikáciu. Vy si môžete podať návrh na zrušenie výživného, kde Vy ste navrhovateľom a odporkyňou je Vaša dcéra, už nie jej matka. Vzhľadom na to, že dcéra poberá rodičovský príspevok, žije v spoločnej domácnosti s otcom svojho dieťaťa, tak by si nemala uplatňovať výživné, keďže jej samej už vznikla vyživovacia povinnosť. No videla som už aj rozhodnutie súdu, kedy po návrhu na zrušenie výživného súd tejto návrh zamietol, keďže dieťa v pozícii ako Vaša dcéra malo síce dieťa, ale nebolo zosobášené a otcovi vyživovacia povinnosť zostala. Ak sa chcete vyhnúť prípadným exekúciam za neplatenie výživného ja radím podať si návrh na zrušenie výživného a potom budete mať čierne na bielom, že platiť nemusíte, prípadne sa skúste dohodnúť s dcérou. Čo sa týka oznamovania o prerušení štúdia, keďže je dcéra plnoletá, tak škola túto povinnosť nemá, ale súd toto vo svojom konaní zväčša
zisťuje sám.

Aké právo má moja ex-manželka mi nedať dieťa na víkend, keď ho mám súdom určené, tvrdí, že je chorá, ale keď som volal doktorke ku ktorej patrí tak tá neordinuje, keď som jej povedal, nech mi pošle nejaký papier tak mi odvrkla, že ona nič nemusí a ona mi nemusí ani zdvíhať telefón a podobne. Náhradný termín to nechcela ani počuť. Teraz neviem čo mám urobiť.

Možnosti: a) zavolať políciu s tým, že matka bude povinná zdokladovať, či dieťa skutočne je choré
b) bohužiaľ skutočne je chybou súčasného právneho stavu to, že rodič nemá povinnosť dať druhému rodičovi náhradný termín a tým robí obštrukcie, ktoré môže robiť do nekonečna, preto je dobré dať návrh na výkon rozhodnutia súdu
c) predsa len prísť si po dieťa, predsa len sa domáhať jeho odovzdania, prípadne podať trestné oznámenie za marenie úradného rozhodnutia, lebo aj druhý rodič by mal predsa vedieť podať dieťaťu lieky ak nie je jeho stav tak vážny, že by nebolo schopné prevozu. Ak bolo schopné prísť k lekárovi, tak je schopné pravdepodobne cestovať aj k druhému rodičovi
d) treba začať súdy bombardovať tým, že v občianskom konaní sa dajú údajne dať vymáhať náklady, ktoré sú spôsobené tým, že jeden rodič druhému neoznámi a nezdokladuje jasnú príčinu prečo porušuje súdne rozhodnutie a tým vznikajú vraj časové a aj finančné náklady a tieto sa vraj dajú v občianskom konaní vymáhať, no u nás to nikto zatiaľ asi neskúšal, ale všetko je niekedy po prvýkrát

Myslím si, že jedine zájsť k policajtom, ešte lepšie zavolať políciu od dverí bytu matky po odmietnutí dať vám dieťa. Policajti by mali prísť k bytu matky, požiadať ju o vydanie dieťaťa, (ak je choré nech predloží lek. správu policajtom). Nezabudnite mať pri sebe súdne rozhodnutie. Ak odmietne dať dieťa i pred nimi a nemá lek. správu, zájsť na policiu a podať sťažnosť na matku pre nedodržanie  súdneho rozhodnutia. Je to priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, je dobré mať i svedka, nie je to však podmienka pri podaní sťažnosti. Potom asi o 1-2 mesiace predvolajú matku na mestský úrad - priestupkové oddelenie. Mame sa spraví NONONO. V lepšom prípade sa bude matka hanbiť, ak odmietne sa dostaviť na priestupkové oddelenie možno dostane symbolickú pokutu. Nakoniec, ak sa nebudete domáhať odpovede na sťažnosť, založí sa  do archívu a úradníci si budú môcť vykázať činnosť, posťažovať sa vyššie aký sú vyťažení, a rozšíri sa počet úradníkov a tých zasa zaplatíme my daňoví poplatníci, a vy ste v bludnom kruhu. Vám je však odpoveď z priestupkového oddelenia na nič, nič nerieši. A vaša snaha sa rovná nie nule ale mínusu. A BODKA! A možno Vás sudca, ak by ste to chceli riešiť súdnou cestou, pošle na znalecké psychiatrické vyšetrenie na vaše náklady (najnižšia taxa je 300eur). Dnes sme absolvovali takéto vyšetrenie. Zbytočne vyhodené peniaze. Takýto postup však určite nie je na prospech dieťaťa. Takéto skúsenosti mám ja. Moc som Vás nepotešila. Poznám ten pocit. Policajti nemôžu donútiť matku Vám vydať dieťa, sú len svedkovia vášho tvrdenia. Matku donútite vydať dieťa len súdnym rozhodnutím, (keď on požiadate súd), vydajú uznesenie na Výkon rozhodnutia, to znamená, že pri odovzdávaní dieťaťa bude asistovať súdny komisár alebo policajt. A teraz si predstavte dieťa. Hrozný postup, ale jediný možný, ako matku donútiť dodržiavať súdne rozhodnutie. Ja by som navrhla, za každé nevydanie dieťaťa otcovi, ponížiť matke, alebo aj úplne siahnuť na výživné. Ale zasa ďalšie súdne konanie. Takže: oteckovia spojte sa!!!!! Je mi z toho, čo dokážu matky stvárať z pomsty otcom nanič. To nie sú milujúce matky, to sú vypočítaví sebci! A to som žena, matka dvoch dospelých detí a jednej vnučky ktorú priviedla na svet matka - chorý sebec. Tragédia našej slovenskej súdnej a štátnej spoločnosti. Socialky i súdy majú s takýmito matkami diabolskú dohodu (písanú). Odpusť im Bože, lebo nevedia čo činia. Ale deti a otcovia to vedia a cítia !!!

Postupov je niekolko: 1. skusit upravit vztahy mediacne, 2. Ak to nie je mozne a mate sudne rozhodnutie o styku maloleteho s otcom je mozne sa svojich prav domahat prostrednictvom policie. Ta je povinna prist na miesto urcenia. Ak sa taketo incidenty budu opakovat hned od pociatku pisat a archivovat zaznam z policie. Napisat ziadost na soc. kuratelu o riesenie danej veci. Ak sa vec bude opakovat, podat novy navrh na sud.

Vaše právo na stretávanie s detmi je dané súdom a tým pádom aj súdom vymahateľné. Matka detí, ktorá vám nahlási, že dieťa je choré je povinná predložiť vám lekársku správu o zdravotnom stave dieťaťa, vy ju máte právo si vyžiadať. Matka vám určí po konzultácii s vamií náhradný termín stretnutia. Ak vám matka nevydá deti najmenej 3x bez riadneho a preukazateľného zdôvodnenia  máte právo podať na súd tzv. výkon exekúcie na styk s deťmi. Túto žiadosť píšete 4x 1 kopia pre vás. 3 do podateľny príslušného súdu. Nemusíte mať advokáta, konanie na súde v tzv. poručenských veciach - výživné, styk s detmi, zverenie detí do opatery je bezplatné. Na súde musí matka svoje konanie riadne zdôvodniť a doložiť. Ak súd zistí, že bez zjavné príčiny vám deti neboli vydané, matku pokutuje. Dovoľím si vás oboznámiť tiež s tým že v rodinoprávnych veciach, tzn tiež  pri uplatnení nároku na styk s deťmi môžete úspešne využť mediačné konanie. Mediáciou, ako alternatívnou riešenia súdnych sporov, možno docieliť vzájomne rešpektovanú dohodu o výkone rodičovských práv. Aktérom mediácie je mediátor neutrálna a kvalifikovaná osoba, ktorá svojou činnosťou sprostredkováva a zlepšuje dorozumievanie medzi účastníkmi pre dosiahnutie ich zhody v riešení konfliktu. Mediátor nesúdi, ale dáva do súladu vaše rozhodnutia a návrhy. Mediátor pomáha tlmiť konfliktné situácie a zlepšueje komunikáciu medzi účastníkmi, čím výrazne napomáha adaptácii detí na porozvodový stav rodičov. Nezanedbateľnou výhodou mediácie je tiež nezasahovanie úradnej moci (súdu) do súkromných rodinných záležitostí. Mediácia poskytuje účinné riešenia šetrné k vašim peniazom a vášmu času. V prípade záujmu o riešenie Vašej veci mediáciou, resp. o ďalšie informácie o možnostiach mediácie kontaktujte telefonicky alebo emailom naše pracovisko.

Pokial Vam ex-manzelka nechcela dat dieta v termine urcenom v sudnom rozhodnutí, mozete podat navrh na vykon rozhodnutia a myslim si, ze ide aj o trestny cin marenia vykonu uradneho rozhodnutia.

Predpokladam, ze v tomto pripade je styk presne urceny rozhodnutim sudu. V takomto pripade ma otec moznost aj na vymahanie styku. Nie je pravdou, ze matka nemusi ani dvihat telefony, naopak je povinna zo zakona podavat informacie otcovi aj o zdravotnom stave dietata. Ak tak nerobi, moze si tieto informacie ziadat aj sudnou cestou.

Moj nazor - upozornit sud na "marenie vykonu uradneho rozhodnutia" -  cize nedodrziavanie rozhodnutia sudu - sud najpravdepodobnejsie ulozi "pachatelovi" pokutu.

Je možné na súde požiadať o striedavú starostlivosť a dosiahnuť to aj v prípade, že by s tým matka nesúhlasila.

O tom je sud na rozdiel od mediacneho konania. Na sude o Vas resp dietati niekto rozhodne v mediacii si rozhodnu sporove strany sami o probleme. Moja odpoved na Vasu otazku je ze ano, ale zalezi to od viacerych skutocnosti a niekedy aj od toho ako sa sudca vyspal:-))

To že požiadate na súde o striedavú starostlivosť je Vaše právo. Ale rozhodne súd. Tu je zrejmé, že jedna strana nebude s rozhodnutím spokojná. Možno by stálo za Vašu úvahu pokúsiť sa riešiť Vašu situáciu mediáciou. Mediácia je alternatívou riešenia súdnych sporov pre ľudí, ktorí riešia svoj problém bez odkladu, vlastným pričinením, s  vôlou problém vyriešiť eticky a pokračovať v komunikácii a spolupráci. Aktérom mediácie je mediátor- neutrálna, kvalifikovaná osoba, ktorá Vám môže pri riešení problému pomôcť. Svojou činnosťou sprostredkúva dorozzumievani medzi účastníkmi pre dosiahnutie ich zhody v riešení konfliktu. Výsledkom  mediácie je záväzná písomná dohoda účastníkov. Mediáciu možno úspešne využiť najmä v občianskoprávnych a rodinnoprávnych veciach (ale aj v pracovnoprávnych a obchodných veciach). Mediáciou možno docieliť vzájomne rešpektovanú dohodu o výkone rodičovských práv - rodičovskú dohodu o zverení do výchovy, - vymedzení styku s dieťaťom - a výživnom, ale má priestor aj pri majetko-právnom vyysporiadaní manželov po rozvode, pri vzťahových a s nimi súvisiacich problémov za trvania manželstva, pri príprave na rozvodové konanie apod. Mediácia poskytuje účinné riešenia šetrné k Vašim peniazom a k vášmu času. V prípade záujmu o riešene Vašej veci mediáciou, resp. dalšiu informáciu o možnostiach a metódach mediácie, kontaktujte prosím naše pracovisko.

Ano, je to mozne aj vtedy ak jeden rodic nesuhlasi, avsak v tom pripade musi sud vykonat dokazovanie ohladom toho, ci je striedava starostlivost v zaujme dietata, zvycajne sa robia znalecke posudky znalcov z odboru detskej psychologie. Blizsie informacie by som navrhovala prebrat pri osobnom stretnuti.

Mám problém dostať sa k svojmu dieťaťu (narodené v roku 2009). S maželkou žijeme dlhodobo oddelene. Posledné mesiace mi bráni v kontakte s dieťaťom. Nasúhlasí s mimosúdnou dohodu o starostlivosti. Podal som návrh na predbežné opatrenie vo veci starostlivosti o dieťa. Manželka mi každý deň znemožňuje tráviť čas s dieťaťom. Keď si chcem vziať dieťa, tak s ním utečie skôr ako prídem, nezdvíha mi tel. neodpisuje na sms. Čo môžem v takejto situácii urobiť?

Utekat na sud nie je najstastnejsie riesenie, pretoze to bude mat negativny dopad predovsetkym na malolete dieta, a bude to zdrojom dalsich este vacsich sporov a konfrontacii, skor by som sa zameriaval na riesenie samotneho jadra problemu ( preco rodicia neziju spolu a ak, preco matka zmenila svoj postoj, co sa stalo ) , mozno tomu treba dat iba cas, zrejme si aj matka musi vela veci ujasnit v hlave, tlacit na nu by mohlo vyvolat este vacsie obstrukcie ci skratove konanie.
Snazil by som sa skor s matkou dohodnut, plnit si svoje rodicovske zavazky, a az potom ked sa vycerpaju vsetky moznosti, pristupil by som k pravam, s tym ze by som v prvom rade myslel na malolete dieta.
Potom samozrejme na zaver je tu i cesta pravna - podat navrh na UPP, Navrh na upravu styku, neskor navrh na striedavu starostlivost, ak matka bude robit obstrukcie pri stykoch, tak potom pristupit i k navrhu na vykon rozhodnutia ci zmeny vychovneho prostredia - na to vsetko ma otec pravo, druha otazka znie ci to bude v prospech dietata, ak sa cela situacia vyhroti az do takychto extremov - Osobne si myslim, ze dieta bude radsej ked bude mat stabilne vychovne prostredie ako rozsudenych - zurivych, nahnevanych rodicov. Jeden z rodicov by mal byt ten mudrejsi a ak teraz matka robi taketo obstrukcie, tak asi otec by mal byt ten mudrejsi ( v zaujme dietata ) a netlacit tolko na pilu a snazil sa s matkou dohodnut, nechal tomu cas.
Nechcem Vas samozrejme odhovarat domahania si svojich prav sudnou cestou, je to iba moj osobny nazor, aby ste na to siel radsej rozumom ako silou.

Aké kroky ste podnikol prostredníctvom príslušného ÚPSVaR, odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ako dopadol podaný návrh na vydanie Uznesenia o predbežnom opatrení?

Dobry den taketo situacie su bohuzial bezne. Riesili ste tento problem sudnou cestou? Mate upraveny styk otca s dietatom? Ak ano je mozne sa svojich prav domahat aj cestou policie ak to uz nepojde inak. Osobne by som vsak volil cestu mediacie. Mediator oslovi matku dietata oficialnou cestou co je alternativa sudneho konania. Ak sa podari uzavriet dohodu daju ju schvalit ako zmier pred sudom. Je treba podotknut ze sucastne musi podat ziadost o upravu styku otca s dietatom na miestne prislusnom sude. Ak sa nedohodnu mediator vypise zaverecnu spravu, tu predlozi otec na sude a sud by mal na tuto skutocnost prihliadat. Pokial potrebujete mediatora staci mi napisat kontakt resp odkial ste aby som Vas vedel nasmerovat na miestne prislusneho kolegu ci kolegynu.

Moja rada - neodborníka - po dieťa chodiť so svedkom, zabezpečovať si dôkazy keď sa dohodnú že pre dieťa si môže prísť. Podať na súd o určenie času styku s dieťaťom.

skupinový workshop RODINNÉ, ŽIVOTNÉ a PRACOVNÉ KONŠTELÁCIE Odporúčaná literatúra: Hellinger, B. : Rodinné konstelace- imperativy lásky, vyd.Triton , Praha/Kroměříž, 2007, Nelles, W.: Život nemá spátečku, vyd. Ježek, Příbram, 2010, Diešková, V.: Význam systemických konštelácií pre sociálnu pedagogiku, in “Sociální pedagogika v teorii a praxi”, IMS, Brno, 2006, s. 16-27

V tomto prípade bud oslovíte mediátora a pokúsite sa dohodnúť, alebo ak by expriateľka nesúhlasila s mediáciou, alebo by ste sa na mediačnom stretnutí nevedeli dohodnúť, odporúčam podať žalobu na súd o úpravu styku s dieťaťom.

Pokial mate pravoplatne a vykonatelne rozhodnutie sudu o uprave styku s mal. dietatom tak bude potrebne aby ste podal na sude navrh na vykon tohto sudneho rozhodnutia. Pokial nemate taketo rozhodnutie sudu bude potrebne aby ste podal na sude navrh na upravu styku s mal. dietatom kde sud presne urci kedy sa mozete s mal. dietatom stretavat.

Podla textu spravy predpokladam, ze par zije oficialne stale v manzelskom zvazku, aj ked oddelene. Mojou otazkou je, ci financne prispievate na vychovu dietata, kedze spolu nezijete? Ak tak je, podal by som na Vasom mieste na prislusny Okresny sud, kde ma manzelka trvale bydlisko navrh na upravu styku s maloletym dietatom. Vzhladom na nizky vek dietata sud nebude suhlasit s vacsim rozsahom stretnuti a bude posudzovat najma podmienky zivota manzela. Skusil by som dat navrh na stretavanie kazdu sobotu od 9.00 do 17.00. Viacej aj tak neodsuhlasia, aj tato poziadavka je maximalisticka.

Ak žijete v dosahu Bratislavy, pozývame vás na nezáväzné stretnutie s mediátorom. Mediácia je  podľa zákona č. 420/2004 Z. z., alternatívou riešenia súdnych sporov. Mediácia je spôsobilá upraviť dohody o výkone rodičovských práv - rodičovskú dohodu o zverení do výchovy a vymedzení syku s dieťaťom. Má priestor aj pri riešení vzťahových a s nimi súvisiacich problémov za trvania manželstva, pri príprave na rozvodové konanie, ako aj pri majetkoprávnom vysporiadaní manželov po rozvode. Mediácia poskytuje účinné riešenia šetrné k vašim peniazom a k vášmu času! Mediácia by mohla aj vo vašim prípade priniesť priaznivú a účinnú zmenu. V prípade záujmu kontaktujte nás na tejto e-mail. adrese.

 

 

V roku 2010 nás rozviedol okresný súd, v rozsudku je uvedené moje stretávanie sa s deťmi  každý utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 hod. len za prítomnosti matky, napriek tomu, že posudok nezávisleho súdneho znalca bol, že sa môžem stretávať aj samostatne s deťmi. Odvolal som sa síce na Krajský súd, ale od marca 2010 doteraz čakám na rozhodnutie. Chcel by som poprosiť o pomoc čo sa dá urobiť, do rozsudku  Krajského súdu. Aké možnosti mám, keď matka tvrdošijne trvá na tom, aby som sa stretával iba u nich doma a to na dvore rodinného domu, napriek počasiu a ročnému obdobiu. Teraz ide už zima. V tomto smere mi nepomohla ani pracovníčka zo Socialneho odd., ani pracovníčka social,. Odd. na VÚC. Manželke za celý čas stačilo jedno
klamstvo, povedala, že som agresívny / bez akýchkoľvek dôkazov/ a odvtedy 3 roky sa mi deti odcudzujú, nepravidelnými a nedostatočnými kontaktami. Navyše staršia dcérka a v poslednom čase aj mladšia v prítomnosti matky hrajú divadlo, že so mnou nechcú ísť mimo domu, keďže vedia, že si to matka želá. Viem, že veľmi trpia kôli tomu a, že preto z nich  vyrastajú pri takomto postoji matky asociálni ľudia. So mnou matka nie je schopná a ochotná komunikovať a ľudsky sa dohodnúť na stretávaní sa s deťmi za ľudských podmienok. Preto by som chcel poprosiť o pomoc, čo sa dá v takejto situácii urobiť - aby matku oslovil niekto nezávislý, kto rozumie psychike detí a dokázal matke vysvetliť alebo ju ovplyvniť v dobrom na normálnom stretávaní sa s deťmi za dôstojných podmienok / mediátor, sociálny kurátor,.../ Hlavne ide o to, aby to matka pochopila
podobrom sama, pretože v tomto štádiu sa nasilu nedá urobiť nič bez toho, aby netrpeli deti, ktoré sú pod vplyvom matky a robia to čo im matka nahovorí. Staršia dcéra mi neraz sama povedala, že pokiaľ by jej to mama dovolila, tak by išla so mnou sama bez problémov. Do rozvodu som sa deťom venoval viac ja, mám množstvo kaziet z dovoleniek a rodinných osláv, kde sa deti bez problémov so mnou hrajú, staršiu som viac svojho času vodieval do škôlky, do školy, na bicykel, do plavárne... , teraz týmto zlomyseľným konaním matky je všetko preč.

Pokial Vami uvadzany znalec bol ustanoveny sudom, aby urcil najlepsi sposob a rozsah upravy Vasho styku s mal. detmi a sud sa jeho odporucaniami nedrzal, je vysoka pravdepodobnost, ze odvolaci sud rozhodnutie sudu prveho stupna zmeni alebo zrusi a vec vrati sudu prveho stupna na dalsie konanie. Samozrejme, neplati automaticky, ze sud musi sa plne stotoznit so zavermi znaleckeho posudku, avsak ak tak sud neurobi, musi podrobne zdovodnit, preco tak neurobil.

Pokial Vami uvadzany znalec nebol ustanoveny sudom a jeho posudok ste zabezpecili Vy samostatne, tak nejde o znalecky posudok, ktoreho zavery nie su pre sud zavazne, pretoze ide len o listinny dokaz zabezpeceny jednou zo stran sporu. V tomto pripade Vam doporucujem, aby ste obratom odvolaciemu sudu zaslali navrh na doplnenie dokazovania v ktorom navrhnete sudu, aby vo veci ustanovil sudneho znalca z odboru pedopsychologie za ucelom posudenia vhodnosti upravy styku s mal. detmi. Pokial odvolaci sud bude akceptovat tento navrh s najvacsou pravdepodobnostou zrusi rozhodnutie sudu prveho stupna a vec mu vrati na dalsie konanie spolu s usmernenim, aby vo veci nariadil znalecke dokazovanie.

Uvadzate, ze odvolanie ste podali este v marci 2010, co je dost dlha doba aj na odvolaci sud. Doporucujem, aby ste odvolaciemu sudu zaslali doporuceny list v ktorom ho vyzvete, aby Vam dorucil rozhodnutie o odvolani, pripadne, aby Vam oznamil prekazky v konani. Pokial sa tak v primeranej lehote nestane, doporucujem podat staznost na prietahy v konani.

Az do rozhodnutia odvolacieho sudu doporucujem, aby ste realizovali styk s mal. detmi v zmysle rozhodnutia sudu prveho stupna, hoci nenadobudlo pravoplatnost, pretoze toto rozhodnutie je predbezne vykonatelne.

10. 2010 som podal na OS návrh na zverenie detí do striedavej osobnej starostlivosti. Môj prípad zapadá do Vašich štatistík, lebo bývalá manželka s ním absolútne nesúhlasí. Nechcem s ňou viesť žiadne súdne súboje o naše deti, ale na druhej strane chcem sa rovnako ako manželka o deti starať, byť za ne zodpovedný, pomáhať im, vychovávať a učiť sa s nimi , ale aj od nich. Nedokážem zatiaľ nadviazať nejakú komunikáciu s bývalou manželkou na túto tému, preto by som Vás chcel požiadať  o názor nejakej ženy-matky, ktorá už súhlasila so striedavou starostlivosťou a po dohode s otcom deti takto vychovávajú. Môžete prosím požiadať Vaše prispievateľky či by sa mohli podeliť o konkrétny príklad ako to FUNGUJE? V súvislosti s mojím návrhom by som Vás chcel požiadať aj o právnu radu a to: Musí byť osobná starostlivosť jednoznačne časovo určená? Nie je  možné ju v uznesení súdu formulovať aj ako " po vzájomnej dohode " a pod.?

Zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti znamená zveriť dieťa do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne stanovené časové obdobie. Práva a povinnosti rodičov uplatňujúce sa počas uvedeného obdobia vymedzí súd. Pokiaľ záujem o striedavú starostlivosť prejaví len jeden z rodičov, nie je to dôvod na vydanie zamietavého rozhodnutia. Aj v uvedenom prípade súd bude musieť skúmať, či bude striedavá starostlivosť v záujme dieťaťa. Novela zákona o rodine uvedeným spôsobom zdôraznila potrebu sledovania záujmov dieťaťa a umožnila zavedenie striedavej starostlivosti aj v tom prípade, ak jeden z rodičov bude blokovať snahy druhého rodiča o uzatvorenie dohody. Nové ustanovenie § 24 ods. 2 zákona o rodine explicitne zakotvuje právo dieťaťa na starostlivosť a výchovu obidvoch rodičov aj po rozvode či rozpade rodiny.  V prvom rade je potrebné aby súd preskúmal záujmy dieťaťa, či rozvoj dieťaťa by bol úplný bez takejto striedavej starosltivosti. Skúsenosti z praxe z iných krajín, kde striedavá starostlivosť je zavedená už dlhšie ako u nás ukazujú, že striedavá starostlivosť je pre dieťa vhodným riešením.

Sud v rozhodnuti, ktorym urci striedavu starostlivost o mal. dieta musi presne urcit jej rozsah tak aby bolo uplne jasne kedy zastupuje mal. dieta jeden rodic a kedy druhy rodic. V opacnom pripade by bolo taketo rozhodnutie nevykonatelne, co je v rozpore s Obcianskym sudnym poriadkom.

Z dovodu vykonatelnosti sudneho rozhodnutia musi byt styk rodica s dietatom urceny velmi presne, ohraniceny casovo i miestom prevzatia a odovzdania diatata a sudy neakceptuju navrh na upravu styku po vzajomnej dohode.

Uz viac ako rok som rozvedena, moj syn bol zvereny mne do starostlivosti, nakolko s tym suhlasil aj moj ex a prispieva na vyzivu sumou 80 eur. Zo syncekom sa stretava priblizne 15 dni v mesiaci ked ma volno v praci. Uz som si zvykla na to ze nie som so synom denno denne a aj on to znasa myslim si dobre. S manzelom som sa rozviedla lebo denne fajci marihuanu, nase manzelstvo trvalo vyse dvoch rokov. Co sa tyka syna zakazdym ked si ho prevezme tak ho odnesie ku svojej matke, nakolko sa nevie ani sam o seba postarat. Moj syn ho ma rad a nikdy som pred synom na neho nic zle nepovedala. Viem ze synovi nestriha nechty, nekupe ho, neumyva mu zuby, neprezlieka ho, nevari mu, vsetko robi jeho matka ked je syncek pri nej a viem to pre to lebo mi to syn sam povedal. Moja ex svokra velmi dobre vie aky je jej syn. No proste ako som spomenula syna mu dam zakazdym ked zavola lebo sa ich bojim, niekedy su to aj dva tyzdne co ho nevidim. Je mi velmi luto ze oni si neuvedomuju, ze kym je syn doma, tak ja som velakrat v praci a nemozem byt s nim aj keby som velmi chcela. Takze moj syn bol posledny rok viacej s exmanzelovou rodinou ako so mnou... Lenze teraz si môj ex vymyslel sos, viem ze to nema z vlatnej hlavy a viem ze mu nejde o starostlivost ale o to aby nemusel platit na vyzivu syna, sam mi to povedal. Velmi ma jeho rodina nenavidi za to ze som sa s nim rozviedla a hlavne za to ze mi musi platit vyzivne. Mne jeho peniaze nechybaju a sos by som aj prijala. Lenze on si to predstavuje ze bude mat dieta tak ako doteraz a ja vtedy ked on je v robote, ale ja som vtedy tiez velakrat v robote, to ich nezaujima. Mne by vyhovovali tyzdnove intervali, tak by to bolo podla mna spravodlive ale o tom oni nechcu pocut. Co mam robit? Je mozne ze ma ti ludia tak maju v moci aj ked je dieta zverene mne? Da sa dokazat ze ex nie je schopny sa postarat o dieta? Som v zacarovanom kruhu kde rozkazuje moja ex svokra... prosim poradte mi. Viem ze dieta potrebuje oboch rodicov, ale normalnych...

Ak mas zverene dieta a manzel je na drogach, tak mozes poziadat o obmedzenie styku na minimum. Ja viem ze sa lahko radi, ked mas pred nim obavy, ale tie drogy sa daju jasne dokzat rozborom mocu resp. krvi. Ak sa o dieta nestara, ziadaj UPSVAR, aby tam spravili setrenie a vypoculi syna, aby tak ziskali obraz o tom, ze sa o neho stara svokra , zaroven je to pre tvoje dieta prostredie , kde je ohrozeny jeho vyvoj. Porad sa na UPSVAR a informuj ich o situacii.

Zda sa ze matka vobec otcovi nebrani v styku a pritom je to podla nej "neschopny otec"... Zaujimave, ovela zodpovednejsi a snazivejsi otcovia maju problemy stretavat sa s detmi a tento tatko to ma celkom v pohode... Otazka je ze coho sa vlastne pri striedavke boji, ked o peniaze jej nejde a zaroven deklaruje ze syn je s exmanzelom a jeho rodinou castejsie ako s nou. Podla toho co pise uz striedavku de fakto maju, vyzivne je v tomto pripade naozaj otazne, tak neviem preco sa obratila so ziadostou o pomoc ked sudnym potvrdenim sos sa len "zakonzervuje" sucasny stav...

Nakoľko som vyčerpal všetky komunikačné možnosti s matkou dieťaťa a zainteresovaných štátnych inštitúcií za posledný rok, už v súčasnosti neviem koho osloviť v tejto veci aby došlo k náprave smerom k spravodlivosti a základným právam a záujmom dieťaťa. Môj prvý návrh  a predbežné opatrenie a úpravu práv a povinností bol
na súd zaslaný 11.2009, kde súd vytýčil pojednávanie až o 5 mesiacov. Následne vzhľadom k tomu, že by som sa vôbec nedostal k dieťaťu, podpísal som s matkou dieťaťa mediačnú dohodu, ktorú ale sústavne hrubo porušovala. Z toho dôvodu mediátor ukončil mediačné konanie a bol som nútený opäť veci podať na súd 7.2010.

Mam tiez problem so zadrziavanim dietata, u teba je problem vzdialenost, lebo ak matke vypadne dieta s kocikom z balkona tak to je na trestne stihanie za ublizenie na zdravi, ak tam bola diagnostikovana liecba viac ako 14 dni tak je to Trestny cin. V tom pripade by si mohol ziadat o zverenie syna do tvojej vychovy, zapamataj si, sud kasle na to co sa naozaj deje, pokial nema dokazy, musis ziskat dokazy, ktore podporia tvoje tvrdenia ze sa nemoze venovat dietatu, ziadaj sud este pred pojednavanim, sud by to sice mal setrit, ale nie vzdy to robi, takze ziadaj sud aby zdokladoval od zamestnavatela ale aj od manzelky vyplatnou paskou, kolko hodin a v akych smenach pracuje pretoze ked je v praci tak ako pises tak sa nemoze starat o dieta. Ak ti nechce dieta vydavat, chod na policiu a zakazdym ked zmeni termin a neda ti dieta tak to nahlas, ak ta na jednom oddeleni vykopnu alebo nebudu ochotny tak si zisti kde je miestna prokuratura a ta musi konat. Ako otec mas narok na styk s dietattom, no a to je § 184 TZ 300/2005 - Obmedzovanie slobody pobytu , zaroven este pred pojednavanim daj do spisu tento udaj, ze matka sa dopusta tohto trestneho cinu a vsetky dalsie prava, ktore ti svojim konanim porusuje ona a jej rodina, na Slovensku ako vidis tazko zveria dieta otcovi, ale ak mas na to podmienky, ziadaj aspon o streidavu osobnu staroslivost podla veku dietata (plany najdes na webovej stranke) + tam doloz material, ak by si teda skusil SOS tiez z web stranky PDF - ko od JUDr. Stavrovskej kde je sucasny vyklad, ze na zamietnutie SOS musi byt zakonny dovod. V prilohe ti posielam zoznam co vsetko takto konajuca matka porusuje. O dietati rozhodujui obaja rodicia spolocne, hlavne zajdi osobne na UPSVAR , nestaci tam vypisovat, tam treba komunikovat, pravidelne zasielat informacie pretoze UPSVAR ma doporucovat sudu. § 30 Zákona o rodine ods. 1.Právo mať dieťa pri sebe Rodičia majú právo a povinnosť: Usmerňovať konanie dieťaťa – táto časť práv a povinností rodičov obsahuje: právo určovať dieťaťu miesto pobytu, to znamená 1. Právo mať dieťa pri sebe 2. Právo usmerňovať konanie dieťaťa a vykonávať nad ním dohľad zodpovedajúci stupňu vývoja 3.Právo určiť miesto pobytu dieťaťa 4.Právo stýkať sa s dieťaťom, pokiaľ rodič s ním nežije v spoločnej domácnosti.

Viem Ti poradit len jedno, ak mas zaujem, v 12/2009 zastupoval mojho syna pravnik (nejlepsie riesenie vidim aj u Teba - podobny problem - rodinne vztahy matky, podmienky, v akych dietatko zije, klamstva ...) - posielam Ti na neho kontakt - JUDr. Miroslav Kamensky - 0911 824 912 - jeho vystupovanie pred sudom bolo excelentne a stalo za to, ze konecne moze moj sym s malym travit cas -  drzim palce a zabojuj za svojho synceka.

Tento mail píšem za seba a hlavne v mene môjho syna-nepočujúceho, 33 ročného otca dcéry nar. 5.2009. Jeho dcéra a moja vnučka je už 15 mesiacov  zverená Okresným súdom  predbežním uznesením  do NáHRADNEJ STAROSTLIVOSTI STAREJ MAME ZO STRANY MATKY. Okresný  súd "mal preukázané, že matka trpí závažnou duševnou poruchou, pre ktorú nie je schopná adekvátne reagovať, podlieha panike a svojím správaním tak môže dieťati ublížiť. Matka sa pre psychické ochorenie potrebuje liečiť a sama potrebuje pomoc, ktorú však odmieta". OS ustanovil kolízneho opatrovníka dieťati. Rodičia mojej vnučky neboli ani nie sú manželia. Otec má od 7.2009 podaný návrh na zverenie dcéry do osobnej starostlivosti otca, 2 x žiadal OS o zrušenie predbežného
opatrenia o náhradnej starostlivoti a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jemu otcovi. Jeho návrh bol 2x zamietnutý. Prvý krát žiadal o zrušenie náhradnej starostlivosti 10 dní po vydaní uznesenia o náhradnej starostlivosti, druhý krát v januári 2010. Zároveň v januári 2010 žiadal OS o vydanie pred. opatrenia o stretnutia so svojou dcérou, nakoľko náhradná matka i matka dieťaťa riadili jeho stretnutia podľa svojích názorov, stretnutia začali znemožnovať a jemu sústavne vyčítali všeličo čo nebolo, ale čo chcú oni dve, čo môže
a čo nemôže... A stretnutia neboli s dcérou, ale "s matkami". OS vydal predbežné opatrenie vo februári 2010, kde otec sa môže stretať so svojou dcérou každú párnu sobotu od 10. h. do 12. h. v prítomnosti starej matky, respektíve matky dieťaťa (čas od 10. h. - 12. h. je u 9 mesačného dieťaťa práve čas prvého denného spánku). V júli 2010 požiadal o rozšírenie stretnutia s dcérou, avšak toto súd zamietol. Otec takýmito uzneseniami súdu nemá možnosť naväzovať citovú väzbu s dieťaťom. Kedže bydlisko otca je od dcéry  vzdialené 100km, stretnutia
uskutočňujeme na ulici, za nepriaznivého počasia v reštaurácii, prípadne v cukrárni. Stretnutia sa konajú za prítomnosti oboch "matiek", stretnutí sa zúčastňujeme i my starí rodičia, alebo krstní rodičia, pretože náš syn si to vyžaduje, nakoľko matky vždy pri návšteve trvali na tom aby dieťa navštevoval výlučne v ich byte, v byte sa vždy nachádzali cudzí ľudia, inokedy dcéra spala, a správanie náhradnej matky bolo také, že ponižovala našu rodinu vyčítala môjmu synovi, že nežije s matkou dieťaťa a nevytvára rodinu. Za 6 mesiacov vynechal otec 3 stretnutia, čo súd použil proti otcovi. Taktiež kolízny opatrovník používa a predkladá súdu informácie nepodložené, prevzaté len od starej - náhradnej matky dieťaťa. Otca UPSV A R v meste "matiek" ani raz neoslovil, nevyzval ku konfrontácii. Otec sa o dcéru staral prvé dva mesiace jej života, dokonca bol prítomný pôrodu spolu s tlmočníčkou posunkovej reči (matka je taktiež nepočujúca, okrem duš. ochorenia pre ktoré je plne invalidizovaná). Súd koná veľmi pomaly a takýto pomalý postup súdu hrá proti otcovi a dieťati. To, že súd takto veľmi obmedzil stretnutia otca s dcérou, otec dieťaťa i my starí rodičia pokladáme za hrubé porušenie práva otca ale i dieťaťa. Obrátili sme sa na predsedu OS, KS a taktiež sme hľadali pomoc na ministerstve práce soc. vecí a rodiny, avšak zatiaľ bezúspešne. 1.2010 bolo uskutočnené prvé pojednávanie na OS v meste "matiek", kde po tri a pol hodinovom "mítingu na zelenej lúke" (prepáčte, ale nemám lepší výrok na pojednávanie v súd. sieni), bol vynesení návrh na znalecké dokazovanie spôsobilosti oboch rodičov znalcom psychiatrom. Ja ako matka som veľmi pohoršená nad výrokom. Matka dieťaťa, ktorá nikdy nepracovala a  je na plnom inv. dôchodku pre psychiatrické ochorenie (po skončení učilišťa od r.1995, vek matky je 35r.) si za znalecký posudok nemusí platiť a syn ktorý nikdy nebol vyšetrovaní a liečení psychiatrom a pracuje, si musí za lek. znalecký posudok zaplatiť určila pani sudkyňa. Poplatok zdôvodnila tým, že otec pracuje (jeho priemerná mzda za r. 2009 činí 350 e, invalidný dôchodok matky 280e). Otec, ktorý sa zodpovedne stavia ku svojmu dieťati, je súdom tlačený do "úzadia"! Miesto toho aby matka mala snahu sama preukázať spôsobilosť starostlivosti o dieťaťa, súd vyzve otca aby dokázal svoju spôsobilosť. Poznám veľa nepočujúcich rodičov ktorý vychovávajú
svoje deti, a aj  vychovali, a nikto nespochybňuje ich spôsobilosť (ani ja). U matky vnučky nie je problém v hluchote ale v duševnom ochorení. Ak by vnučka bola trvale zverená do starostlivosti matky (alebo nadajbože náhradnej matky), bude vyrastať v prostredí dvoch žien, ktorých minulosť je veľmi problematická, rozháraná, obe ženy žili v neustálych finačných problémoch, v zlých vzťahoch, opakované hospitalizácie matky vnučky na
psychiatrickom odd. z dôvodu duš. ochorenia, rozhárané rod. pomery, stará matka rozvedená, o svoju dcéru roky nejavila záujem, svoju dcéru (matku vnučky) po narodení nechala umiestniť v det. domove. U nás by vnučka vyrastala u otca, ktorý ju miluje, ktorý je schopný sa o dcéru postarať, my starí rodičia sme ochotní mu pomáhať všade tam kde to on bude potrebovať z dôvodu svojho hendikepu a taktiež po každej inej stránke. Hlavne teraz po stránke rečovej (vnučka počuje), neskôr v škole, čítanie rozprávok... Dieťa začalo vyrastať u nás spolu so svojím  otcom a svojou  matkou, zostala po ňom prázdna izba, postieľka, výbava, hračky... (všetko sme kúpili my starí rodičia, matka bola bez fin. prostriedkov, na otca - syna sme nechali financovanie po narodení. Ale potom pre nespoluprácu a ochorenie matky musel zasahovať  det. lekár, socialka a nakoniec i súd. Stará matka sústavne osočuje mňa, rozpráva nepravdy, výmysli, ktoré ja už ani nepočúvam, použila noviny na osočovanie našej rodiny, atď. Prosím Vás nenechajte prosbu môjho syna a nás starých rodičov bez povšimnutia, poradte a hlavne pomôžte dcére nášho syna a taktiež jemu otcovi a našej vnučke. Chceme dať lepšiu šancu dieťati, ktoré prišlo na svet a jeho osud je riadení dvoma ženami, ktoré svojím správaním ovplyvňujú socialku, ktorá je nevšímavá a robí kolízneho opatrovníka matke a nie dieťati. Pomôžte nám dať dieťati lepšiu šancu pre život, než akú mala jeho matka. Možno som mala zvoliť iný spôsob tohto listu. Je toho veľa, určite je potrebný osobný kontakt, o ktorý vás veľmi prosím. Ja nechcem len vyrozprávať príbeh, to otcovi dieťaťa nepomôže, viem že treba konať, skôr než bude ďalšie pojednávanie. Tento prípad môjho syna je výnimočný, špecifický a veľmi zamotaný. Vnučke aj otcovi beží čas.

Postup ktorý ste zvolili je zatiaľ správny, len treba tlačiť, aby to bolo čo najrýchlejšie. Treba si uvedomiť, že tu nejde o spor dvoch rodičov, ktorí majú rovnocenné postavenie mať dieťa u seba, ale o spor otca ktorý má rodičovské práva garantované ústavou a starých rodičov, ktorí takéto práva nemajú. Neviem čo viedlo súd k rozhodnutiu o tom, že dieťa bude u starých rodičov a nie u otca, čím argumentoval, resp. že prečo nie je v záujme dieťaťa aby bolo dieťa u otca, každopádne, ak je otec zdravý, schopný postarať sa o seba, žije usporiadaným životom a svojmu dieťaťu dokáže zabezpečiť prostredie na riadny vývoj, je porušením jeho ústavných práv ak dieťa bolo dočasne zverené starým rodičom. Zase len poradím obrátiť sa na advokáta, ktorý vie ako argumentovať, resp. ktorý poukáže na tie správne argumenty, ktoré síce súd ovláda, ale niekedy z liknavosti neberie do úvahy tak ako by mal.

Rad by som sa informoval, ak mi vie niekto poradit z pravneho hladiska s manzelkou sa ideme rozvadzat a mame 2r. dieta. Manzelka je cudzinka a planuje zobrat dieta na Vianoce do cudziny. Nemam nic proti tomu, ale na oplatku ziadam aby dieta travilo tie dalsie Vianoce opat na Slovensku. Manzelka nesuhlasi s mojim navrhom mozem jej teda pravne zakazat vycestovat do cudziny na Vianoce alebo nie? V sucasnosti som doma na rodicovskej dovolenke a staram sa o dieta sam, ona chodi do prace.

Doporučujem predbežné opatrenie podľa § 76 ods. 1 písm. f občianskeho súdneho poriadku, zákaz na vycestovanie, resp. opustenie územia SR. Miestom obvyklého pobytu dieťaťa je SR, alebo cudzina? Mohlo by sa totiž eventuálne jednať o rodičovský únos. Vianoce treba upraviť cez úpravu styku s maloletým dieťaťom.

Pomoc pri rozvode a prideleni dietata do starostlivosti. Mam medzinarodne manzelstvo a manzelka chce dieta po rozvode zobrat do zahranicia a starat sa o neho sama. Momentalne som s dietatom na rodicovskej dovolenke uz druhy rok a staram sa o neho vacsinu casu. Striedavka sa mi velmi pozdava, rad by som preto s Vami prejednal moje sance v tejto oblasti.

Doporučuji především zdokumentovat tu praktickou péči o dítě - fotky, videa, svědkové. A pak shromáždit dostupné informace o střídavé péči o dceru herečky Báry Srncové mezi Čechami a Švédskem (tedy novinové články, rozhovory v rádiu - teď nedávno např. 19.09.2010 10:00 Až na dřeň  (ČRo Regina)  Host: Barbora Srncová - http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=4151&p_pattern=&p_gt=1), a samozřejmě film "Střídavka", kde o tom také Bára Srncová mluví - http://www.iustin.cz/art.asp?art=279. Tohle všechno jsou také důkazní prostředky pro soud, včetně návrhu na její výslech jako svědkyně.

Vyborne, drzim palce.

Som otec mojej malej dcérky, ktorá má 1 rok a 2 mesiace. S matkou dieťaťa spolu nežijeme a komunikácia s ňou je zložitá, lepšie povedané žiadna. Nedvíha mobil, nereaguje ani na sms. Súdom jej dcérka bola zverená do opatery. Nakoľko mi neumožňovala a ani naďalej neumožňuje styk s mojou dcérkou a na sociálke sa nechcela dohodnúť ohľadne môjho stretávania sa s dcérkou, požiadal som súd o predbežné opatrenie. Je to vykonateľné už od septembra, ale na uvedené miesto a čas určený v predbežnom opatrení sa nedostavuje. Ani raz neuviedla dôvod PREČO. Mobil nedvíha, na sms nereaguje. Vôbec to nedodržiava, ani raz na stretnutie neprišla. Porušuje moje otcovské práva a aj súdne rozhodnutia. Riešil som to aj cez políciu, kde boli uvedený aj svedkovia, ktorí skutočnosť potvrdili a kde bola spísaná zápisnica už viackrát. Bolo to zaslané aj na trestnú komisiu, no nič sa nerieši. Súdom určený styk ešte nemám, pojednávanie bolo preložené, nakoľko sa matka na predbežné opatrenie odvolala - nevyhovoval čas a sudkyňa nemala vyjadrenie z krajského súdu. Všetko sa to len predlžuje a naťahuje už od začiatku roka. Svoju malú dcérku som nevidel už od decembra 2009. Matka mojej dcérky na súde a aj pracovníčkam zo sociálky neustále klame a vyhovára sa. Preto sa obraciam na Vás ako ďalej postupovať, pretože naše súdy majú na všetko čas. Ja svoju dcérku nadovšetko milujem a nechcem nič len sa s ňou stretávať, pohrať, prežiť krásne chvíle svojho života spolu s jej krásnym úsmevom na tvári.

Zajtra mám rozvodové pojednávanie s manželkou. Jedná sa o druhé konanie, pretože pri prvom som jednak nesúhlasil s rozvodom tak aj sudkyňa nemala po vypočutí oboch strán oporu v zákone na potvrdenie rozvodu. Teraz to už vidím ako definitívny koniec avšak (ex-)manželka mi začína robiť problémy so synom, ktorý bude mať onedlho 5 rokov. Teraz sme už niečo vyše roka od seba, teda nebývame spolu, žena s malým odišla. S malým odvtedy síce trávim každú stredu a každý druhý víkend, ale je to v pozícii, že keď sa jej zachce, zmení to podľa vlastnej potreby. Napr. minulý rok som malého nevidel od 22. decembra až do 05.januára t.j. ani Vianoce ani Silvester, teraz v lete ho proste dala ku svojim rodičom vraj na týždeň a z tohto boli 4 týždne v podstate som ho nevidel od konca júla do prvého septembrového týždňa a to som s ním nesmel ani telefonovať. Chcel by som teda zajtra požiadať o striedavú starostlivosť, o ktorej nechce (ex-)manželka ani počuť. Prosím, vedeli by ste mi poradiť, ako mám postupovať ???  Na rozdiel od ženy nemám rozvodového právnika tak ak vás môžem požiadať o radu resp. nasmerovanie ako správne postupovať.

Chodte na sud zajtra skor a svoje podanie podajte cez podatelnu, je dolezity datum a cas, kedze nemate so sebou pravnika, aby sa vam nestalo, ze sudkyna vase podanie na pojednavani neprijme a rovno vynesie rozsudok. Otazka je: Ako preukazala sudkyna Rozvrat? Pretoze to ze nezijete spolu v jednej domacnosti nie je dovodom na rozvod manzelstva, pretoze zákon o rodine nepodmienuje manzelstvo spolocnou domacnostou. To, aby ste mali navrh na SOS urcite v spise t.j. aj cez podatelnu a potom na pojednavani, je dolezite, lebo ak vas rozvedie s tym, ze zveri deti matke, potom by ste museli rozbehnut dalsie porucenske konanie, pokial prebehne vase odvolanie voci rozsudku o rozvode. Vacsinou sa potom sudkyna v porucenskom tvari tak, ze vsak uz v rozvode sa rozhodlo. Voci rozsudku o rozvode, ak chcete bojovat o upravu styku formou SOS, ak sa teda nedohodnete a nepodpisete rodicovsku dohodu, sa potom odvolajte proti vsetkemu, t.j. proti rozvodu, zvereniu i vyzivnemu. Pretoze ak by ste sa neodvolali voci rozvodu, tak automaticky je vykonatelne aj zverenie. Argumentujte, v tom podani s navrhom na SOS, ze zverenie deti len matka nema pravnu oporu a k podaniu dolozte napriklad dokument http://www.ligaotcov.sk/cache/documents/JUDr.Stavrovska-Zuzana_Zamietnutie-sos.pdf Vzor navrhu mate tiez na tejto stranke, treba tam popisat to, co mate teraz a upravit si Vianoce, prazdniny a pod., ako si to predstavujete so striedanim ob rok.

Máme s manželom dohodnutú striedavú starostlivosť o syna ( 10 rokov ). Pre syna táto starostlivosť neznamená ani zmenu školy, ani krúžkov, ani okruhu priateľov. Len zmenu adresy, na ktorej v danom čase býva – pričom sa moja aj otcova domácnosť nachádza na jednom sídlisku. Napriek rodičovskej dohode nás sudkyňa odkázala na kolízneho opatrovníka, od ktorého požadovala stanovisko k tejto forme starostlivosti a bez jeho stanoviska nás nechcela rozviesť. Po kontaktovaní kolízneho opatrovníka som dostala informáciu, že podľa zákona je potrebný doklad od psychológa, že odporúča starostlivosť. Detský psychológ, ktorého so synom navštevujeme mi takýto doklad odmietol dať, nechce na seba preberať zodpovednosť a má s takýmito vyjadreniami zlé skúsenosti. Veľa som o striedavej starostlivosti čítala, počula a vzhľadom na našu situáciu sme dospeli s manželom k rozhodnutiu, že je to v tejto chvíli pre nášho syna to najlepšie čo môžeme urobiť. Ja aj jeho otec si vieme zariadiť všetko tak, aby sme tento dohodnutý systém vedeli zvládnuť aj organizačne aj finančne. Dieťa ma u oboch svoju vlastnú izbu s kompletným potrebným vybavením. Kurátorka bola na šetrení na mieste v oboch našich domácnostiach a nenašla žiaden problém. Aj tak sa vyjadrila, že je potrebné do spisu doložiť stanovisko psychológa. Je to ďalšia zo skúseností ako sa úrady stavajú k otázke o striedavej starostlivosti, uvádzam moje vlastné skúsenosti ako ďalšie pre prípad, že sa s týmto postojom stretnú ďalší rodičia.
Sudkyňa nám odročila pojednávania z uvedeného dôvodu a máme dva týždne aby sme od kolízneho opatrovníka získali stanovisko. Neviem, či sa nám podarí presvedčiť ju o tom, že naozaj chceme pre dieťa to najlepšie, čo v danej situácii môžeme urobiť. Skúsim sa obrátiť na jej nadriadeného. Možno sa posunieme.
V každom prípade Vám ďakujem za informácie aj rady. Budem Vám vďačná, ak ma viete nakontaktovať cez mail na mamičky, ktoré už majú striedavú starostlivosť, s ktorými by som si vedela vymieňať skúsenosti prípadne sa poradiť. V súčasnosti aj napriek tomu, že súd nám dohodu neschválil u nás už striedavá starostlivosť prebieha od začiatku augusta. A zatiaľ je to aj z pohľadu psychológa pre syna pozitívne. A ja to môžem potvrdiť tiež. Ešte raz ďakujem a prajem veľa úspechov.

Podľa OSP môže súd akceptovať aj stanovisko odborníka, ktorý nie je znalcom. Každý UPSVaR má na oddelení psychológa a preto stačí aj stanovisko tohto psychológa, ak dá stanovisko, že mu nie sú známe dôvody, prečo by Sos nemohla byť realizovaná. Tento psychológ je zadarmo. Okrem toho zákon nehovorí o tom, že treba stanovisko psychológa. Zákon hovorí, že súd musí skúmať. Aj žiadosť súdu na kolizáčku o jej stanovisko je skúmaním.

Neviem bez súhlasu mamičiek, kde táto "striedavka" funguje dať na nich kontakt. Neviem síce do ktorého územného obvodu spadáte, ale našťastie som sa v praxi s niečím takýmto nestretla. Súd - kolízny opatrovník - psychológ si vás pohadzujú ako horúci zemiak napriek tomu, že všetci by vlastne mohli byť radi, že majú "vystaráno", lebo ste sa dohodli. V zákone o rodine si asi pani sudkyňa zabudla prečítať vetu, že súd uprednostňuje dohodu rodičov a túto tu má. Kolízny opatrovník asi pozabudol, že vykonáva opatrenia chrániace záujmy dieťaťa a ja si neviem predstaviť prednostnejší záujem ako ten vychádzajúci z Dohovoru o právach detí - právo na oboch rodičov, navyše rodičov, ktorí sa dohodli a kde je veľký predpoklad na to, aby si napriek oddeleným domácnostiam a životom uvedomili, že rodičmi zostávajú stále, aj keď nebudú spolu žiť, aj keď nebudú manželmi. Uznesením súdu bol nejaký príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ustanovený za kolízneho opatrovníka,
pričom túto činnosť má vykonávať v zmysle internej normy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave č. 2X/2006 a do termínu pojednávania má zväčša vykonať sociálne šetrenie a súdu podať správu o bytových, rodinných, majetkových, pracovných pomeroch na oboch stranách, ktoré sa mu podaria zistiť. V prípade, že zistí, že pre dieťa majú vytvorené vhodné podmienky obaja rodičia, je možné striedavú osobnú starostlivosť zabezpečiť bez negatívneho dopadu na dieťa - zmena školy, zmena lekára, zmena prostredia, v ktorom žije, tak nevidím dôvod, aby požadoval vyjadrenie psychológa. Navyše ak takéto vyjadrenie, resp. správu chce, tak neviem prečo žiada správu psychológa iného ako toho, ktorého má akoby po ruke na vlastnom referáte poradensko-psychologických služieb. Ak by som sa ja stretla s podobným byrokratickým kolotočom, tak verte tomu, že by som podala sťažnosť nielen nadriadenej menovanej kolíznej opatrovníčky, ale aj na nadriadený orgán, ktorým je Ústredie PSVaR, odbor SPOD, SK a RPPS, Špitálska 6, Bratislava. Kladiem si sama potom ako kolízna opatrovníčka otázku. Čo je v tomto prípade záujem dieťaťa? Pohadzovanie si horúceho zemiaku o tom, kto rozhodne, alebo rýchle doriešenie právneho stavu, pričom dieťa aj bez rozhodnutia kompetentných, ktorí nekonajú si žije spôsobom, pre ktorý sa spolu s rodičmi rozhodlo, alebo je pre neho vyhovujúci. Želám pevné nervy "pri boji" s byrokraciou a nech ako rodičia spolu dobre komunikujete pre blaho svojho dieťaťa, nech by stanovisko orgánov štátnej správy bolo akékoľvek, lebo vy najlepšie poznáte svoje dieťa. Mňa len napadá, že toto je jasný príklad a signál k tomu, že niečo nie je v tomto systéme v poriadku, keď aj v prípadoch, kde sa nám dvaja krásne dohodnú a máme možnosť vidieť, že to môže fungovať a vlastne aj funguje. S pozdravom a želaním všetkého dobrého rodičom i dieťaťu.

Mám dojem, že matka týra našu spoločnú dcéru. Spojila sa s advokátom a sudkyňou a mám dojem, že si z mojej dcéry vytvorili biznis prostredníctvom súdov. Mám mnoho dôkazov o nekalej činnosti a neviem čo s nimi v tomto "spravodlivom súdnom systéme". Chcú ma odsúdiť na platenie výživného mesačne na 16 ročnú dcéru 20000.- Sk( cca 660€ ). Súd sa blíži a ja som zúfalý. Bývalá manželka ma chce zničiť a má veľkú šancu že sa jej to podarí. Súdy robia kroky, ktoré vedú k mojej likvidácii. S kým sa môžem poradiť. Pomohla by mi Vaša podpora na pojednávaní. Stačí aby verejnosť sledovala priebeh pojednávania.

Manzelka moze robit kroky ake chce, snazte sa najst si advokata, aby ste tam nebol sam, aby sa do zapisu dostalo vsetko co uvediete. To aku sumu mnazelka navrhne nie je podstatne. Zajdite za koliznym opatrovnikom, ze ziadate, aby presetril naklady na dceru. Da sa to jednoducho spocitat napr. stravne v skole, na to existuju tabulky, kde si potom mozete odvodit masecne naklady. Ziadajte ak manzelka chce taku sumu, aby to dokladovala.

Nepíšete nič o tom, ktorý súd má uvedenú vec rozpojednávanú, tiež o tom, či z Vášho príjmu vôbec môže požadovať takto vysoké výživné a ani to, či máte tiež právneho zástupcu, či ako sa prejavuje týranie Vašej dcéry a ako ste uvedenú vec riešili prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní, keď píšete o týraní, či ÚPSVaR, odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Prepáčte, ale z týchto informácií nevieme ani zistiť, akým spôsobom máte do dnes upravené práva a povinnosti k maloletému dieťaťu. K zaslaniu nejakej rady musíte poskytnúť viac informácií. K podpore na pojednávaní sa musia vyjadriť najmä členovia Ligy otcov, ale predpokladám, že tiež musia o prípade vedieť viac - minimálne krotý súd, akého dňa a o koľkej hodine, v ktorej pojednávacej miestnosti, u ktorého sudcu / sudkyne.

Ak mi to casove vyjde, rad pomozem aspon ucastou na pojednavani. Aky je termin?

Mam maloleteho syna, onedlho bude mat 8 rokov. Jeho matka sa ho vzdala ked mal 18 mesiacov. Nasledne mi bol sudom zvereny do opatery a odvtedy sa o neho staram ja. Matka o syna nejavila zaujem, nenavstevovala ho, proste absolutny nezaujem. Pred rokom sa vydala a odstahovala do Irska a poziadala sud o zverenie syna do jej opatery. V podstate za 5 rokov sa so synom videla asi dvakrat, mozno trikrat. Takze o syna sa teraz sudime, uz prebehli tri sudne pojednavania a na poslednom konani sudkyna prizvala k sudu znalca z oboru detskej psychologie s tym, ze si ho musime zaplatit a ze posudok zacne znalec vykonavat po zaplateni zalohy vo vyske 250€. Ja som dnes ale dostal informaciu, ze pri maloletom dietati sudneho znalca plati stat, teda, ze ho neplatim ja. Takze vlastne to by som potreboval zistit a poradit, ze ako teraz postupovat, kto vlastne ma toho znalca zaplatit a tak...

Za znalecký posudok (vrátane posudku na maloleté deti) znalec účtuje súdu a súd vyberie tieto peniaze od rodičov a až následne ich poukazuje znalcovi.

Moja manzelka namieta proti striedavej starostlivosti tym ze - citujem - striedava starostlivost a striedanie dietata v dvoch domacnostiach (s rozdielnymi pristupmi k vychove) bude mat v starsom veku dietata negativny vplyv na jeho zdravy vyvoj a psychycky vyvoj... Pravdepodobne uz v tomto duchu pripravuje aj nejaky posudok psychologa jej nakloneneho? (To sa domnievam lebo toto uviedla aj do navrhu na PO ktory jej sud ale zamietol - ale par krat sa v tomto duchu vyjadrila..).
Dceru si striedame po tyzdni - ja to vidim tak ze dieta je spokojne, stastne, zvyklo si na to a nebadam na nom ziadne negativne vplyvy... oboch nas lubi a lubime ju.
Takze chcem Vas poprosit, kedze pridu sudne pojednavania, ak by ste mi mohli dat informaciu, v ktorych vseobecne dostupnych a uznavanych publikaciach, clankoch alebo najlepsie psychologickych analyzach by som nasiel uz zivotom overene a najlepsie psychologmi  potvrdene ze to tak nie je ako tvrdi moja zatial manzelka (v pripade ak k fungovaniu a zabezpeceniu SOS pristupujeme obaja rodicia rozumne).
Chcem Vas poprosit o nazor ci je rozumne dat spravit psychlogicky posudok - s kladnym postojom k SOS vo vztahu k dcere a ci ho sud uzna ak sa na jeho spracovani nezucastni manzelka. (niekto hovori ze to treba spravit kazdopadne...)
Ak by ste mi mohli poslat kontakty na sudnych znalcov v odbore psychologie - ktora spada do nasho, mojho zaujmu, ale asi bude rozumne takych ktory maju kladny postoj v SOS.
(Spominali ste ze sud moze rozhodnut o SOS len na zaklade stanoviska kolizneho opatrovnika - neviem ci sa mozem na to spolahnut!!! neviem ci som Vas pri telefonate spravne pochopil ?)
Moc mi tym pomozete v utriedeni nazoru na postup v konani a odblokovani negativnych postojov druhej strany...

Napr. norsky vyskum, ktory je na webe medzi odbornymi clankami.

Protiargument na škodlivosť dvoch domácností - to by museli byť poškodené všetky deti, ktoré chodia na týždňovky do športových alebo špeciálnych škôl, resp. do internátnych škôl. Ak sú takí presvedčení o ich principiálnej škodlivosti, je ich občianskou povinnosťou iniciovať ich zrušenie, pretože v škole ani na internáte určite nevychovávajú deti tak, ako ich vychovávajú doma rodičia...

Sos v týždňovom intervale žijeme úspešne už viac ako rok s naším 10-ročným synom. Na našu otázku, či by chcel zmeniť interval, alebo úplne prestať s sos, odpovedal, že nie, že je takto spokojný. Venujeme mu rovnocenný čas, nezasahujeme si navzájom do bežnej výchovy. Ako príklad uvediem, že ak žije rodina v spoločnej domácnosti a otec pracuje na týždňovky, alebo 2-týždňovky, taktiež má iné výchovné metódy, iný prístup k dieťaťu ako matka, lebo nevie, ako tie 2 týždne doma trávili a nik to nerieši. Či dieťa časom bude preferovať jedného z rodičov nie je opodstatnené, ale vo veku dospievania je výchova komplikovanejšia aj v bežne fungujúcej rodine. Je to naše dieťa a zodpovední sme obaja.

Pravdepodobne jej psycholog nevie, ze cl. III zakona 94/1963 Zb. bol zruseny a od roku 2005 plati cl. 3 zakona 36/2005 Z. z. Kvoli podobnym demagogiam bol prijaty aj zakon 217/2010 Z. z. Dajte si u psychologa (listinny dokaz pre sud) potvrdit, ze pri
striedani po tyzdni je dcera spokojna, stastna a zvykla si na to bez ziadnych negativnych vplyvov. Ako zdroj informacii Vam odporucam http://www.iustin.cz/art.asp?art=283 Moj nazor je, ze je rozumne mat pisomne potvrdenie od psychloga, ze
"obidvaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať a majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, je to v záujme dieťaťa a takto budú lepšie zaistené potreby dieťaťa a striedavá osobná starostlivosť je v záujme dieťaťa". SOS rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a je v záujme maloletého dieťaťa (jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilita budúceho výchovného prostredia a schopnosť rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom). Je tak rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Sudnych znalcov si mozete vyhladat na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm?home=JASPI http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regz_vyber_hl1.asp?clear=Y&cball=Y
odbor psychologia. Obciansky sudny poriadok § 100 (3) Ak je účastníkom konania maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého dieťaťa súd zisťuje prostredníctvom jeho zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo výsluchom maloletého dieťaťa aj bez prítomnosti rodičov alebo iných osôb zodpovedných za výchovu maloletého dieťaťa. Negativne postoje druhej strany by Vam mohli pomoct odblokovat mamicky s SOS, alebo mediacia...

Moj snubenec je rok rozvedeny, jeho 5 rocna dcera ostala v opatere matky. Avsak nepaci sa nam ako je jeho dcera vychovavana a zanedbavana a preto chceme ziadat o striedavu starostlivot. Moj druh zanechal jeho ex manzelke vsetko, nic si pri rozvode nezobral. Dcerku ma podla sudu vidavat 2x mesacne, pricom jeho ex si vymysla rozne dovody aby dceru nevidel. Je nezamestnana, chodi po dovolenkach proste si zivot uziva a zabuda na dceru. Preto som sa Vas chcela opytat aky je postup pri ziadani o dieta do striedavej starostlivosti. Byvame v podnajme, bude sud zohladnovat, ze otec dietata nebyva vo svojom? Mali by sme sa co najskor vziat? Vobec neviem vypatrat odpovede na moje otazky, tak budem velmi rada ak mi pomozete.

Musíte podať návrh na príslušný súd, v právnej veci zmeny zverenia maloletej. To, že otec býva v nájme alebo v podnájme nie je dôvodom, pre zamietnutie návrhu na striedavú starostlivosť. Otázka manželstva alebo partnerstva rovnako nie je určujúcim faktorom.

Podla mojho nazoru podajte navrh na sud na zverenie dietata do striedavej osobnej starostlivosti navrh najdete bud na striedavke alebo na lige otcov. Pokial nedava ani po rozhodnuti sudu dieta octcovi treba to hned vtedy nahlasit koliznemu pracovnikovi alebo policajtom a ziadat pisomne potvrdenie, treba zbierat dokazy, ktore Vam budu vhodne aj pri pojednavani o striedavej starostlivosti, dobre je aj kamerovat alebo nahravat. To ci byvate v podnajme alebo inak na tom nezalezi, hlavne aby dieta malo svoju izbu a dokazat, ze sa viete on postarat. Zbierat len dokazy a dokazy popripade svedkov, my sme este od 10/2009 kedy bol podany navrh nemali vytycene pojednavanie, idem sa obratit na ombudsmana za prietahy v konani.

V sucasnosti sa rozvadzam a mam dve male deti, 2 rocneho syna a 4 rocnu dceru. Chcel by som navrhnut striedavu vychovu, avsak neviem ake su vhodne casove intervaly u takto malych deti. Znama ma dceru vo veku priblizne 4och rokov, ktora od janura ma striedavu vychovu v tyzdnovych cykloch, podla jej slov to dcera celkom dobre znasa. Avsak neviem ako je to u takych malych deti ako je moj syn. Tyzdnovy cyklus sa mi zda dlhy. Uvazoval som aj nad tym, ze by sa tento tyzdnovy cyklus uprostred prerusil a dieta by stravilo nejake dva dni u druheho rodica.
Chcel by som vas poprosit o radu, ake mate skusenosti alebo ake su skusenosti v zahranici. Tiez by som sa vas rad spytal ci nepoznate na slovensku alebo v cechach odbornika (detskeho psychologa), ktory by mi vedel v tejto oblasti poradit.

Mne sa podarilo dohodnut s matkou rezim 2+2+3. PO, UT jeden, ST, ŠT druhy, PI,SO,NE zase prvy, dalsi tyzden vymena. Musim zaklopat, zatial to funguje absolutne bez problemov, aj komunikaciu to vyriesilo. A mala je najveselsim dievcatkom v skolke aj vonku, vravia ucitelky a susedia..:) Tento rezim je podla mna najlepsi a nechame ho mozno az do skoly, maximalne ho v pripade potreby (ukaze buducnost) zamenime za tyzdnove striedanie s tym, ze druhy rodic sa bude moct s malou stretnut aspon 2krat v priebehu tyzdna (asi Ut a Št), poobede aj vecer, bez spania. Som si nevedel predstavit chaos s vecami, ktory aj zacal, ale zatial to nejako ide..ale k tomu tyzdnu sa podla mna dopracujeme praxou..

Pri 2 a 4 ročnom dieťati by som navrhla tzv. krátky a dlhý týžden: PO, UT-matka, ST-otec,  bez prespania-len vyzdvihnutie v škôlke alebo detskom klube a večer návrat k matke, ŠT,PI-matka, víkend otec po týždni výmena: PO, UT otec (deti by zostali po víkende u otca), ST-matka- bez prespania, ŠT,PI -otec, víkend matka
Deti by mohli lepšie znášať situáciu bez presúvania  v rámci týždňa, pričom aj druhý rodič sa s nimi stretne v čase, kedy budú u druhého rodiča.
Časom týždenná starostlivosť, podľa toho, ako detičky budú prospievať.
Prajem veľa šťastných chvíľ s deťmi.

Nevidim jeden dovod preco by si nemal mat u takychto deti narok na striedavu starostlivost, pozri si prosim ta na stranke www.striedavka.sk PDF ka Casove plany pre deti od 1 do 3 rokov a pre deti od 4 rokov.

Ja mam syna 5.5. roka a tam sa striedanme po tyzdni. Dcerka ma 15 mesiacov, takze tam fungujeme tak, ze v tom tyzdni, kedy mam syna, si beriem dcerku od piatku vecer od 18.00 do nedele vecer do 18.oo hod. a v tom istom tyzdni este jedne den 3 hodiny popoludni, v tom tyzdni kedy nemam syna, mam dcerku 2x do tyzdna po tri hodiny.

Zavisi ake mas moznosti v praci, byvania a skolky, ak chodia obaja do skolky a stihas ich rano rozviest , ist do prace a popoludni pozbierat, tak potom podla mna uz by si mohol obe mat striedavo po tyzdni, co doporucejem, lebo po dvoch uz su tie deti navyknute a tazsie sa lucia.

Ak ale mas zaujem ak niektore dieta  inklinuje viac k tebe, Kolizny opatrovnik by mal podla ich Interne smernice vykonat setrenie pomerov u oboch rodicov.
Plus mas moznost najst si obvodne Poradensko psychologicke centrum, alebo ak deti chodia do skolky, poprosit riaditelku, aby za detmi dochadzal psycholog, ak tam su nejake take stavy, ze ti matka brani sa stretavat s detmi.

Som rada, že existujete a píšem Vám problém môjho partnera, ktorý potrebuje poradenstvo. Rozvod pred rokom, dve maloleté deti (teraz 8 a 10 ročné) zverené do starostlivosti matky. V súdnom rozhodnutí je deklarovaný neobmedzený styk otca s deťmi na základe vzájomnej dohody. Nedalo sa to konkrétnejšie špecifikovať, pretože partner pracuje v štvordňových pracovných cykloch bez ohľadu na víkendy.
Viacmenej táto dohoda doteraz fungovala. V súčasnosti sa ale bývalá manželka s deťmi odsťahovala vyše 200 km od miesta pôvodného bydliska bez toho aby akokoľvek informovala o tomto rozhodnutí otca detí. Týmto znemožnila styk otca s deťmi podľa súdnej dohody.
Aké právne možnosti má otec aby bola matka zaviazaná umožniť styk otca s deťmi v nejakej konkrétne špecifikovanej podobe než je tomu doteraz?
Akým spôsobom sa pristupuje k upresneniu súdneho rozhodnutia týkajúceho sa styku otca s deťmi po rozvode na žiadosť otca tak, aby toto  právne zaväzovalo matku?
Je potrebné nové súdne konanie? Ak nie, prosím na akú inštitúciu je v tejto veci potrebné sa obrátiť? 
 

Z Vášho emailu vyplýva, že po rozvode rodičov boli upravené práva a povinnosti k deťom v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine Z.z. pričom úprava styku je daná dohodou. Napriek tomu, že súd uprednostňuje dohodu rodičov, bohužiaľ z praxe musím konštatovať, že ten z rodičov, ktorý nemá dieťa zverené do svojej starostlivosti sa stáva rukojemníkom toho druhého, lebo je to na dohode rodičov, ktorí sa, ale zrazu nedohodli, lebo nie sú jasne vymedzené pravidlá.

Keď sa rozhodne mu dieťa dať, tak mu ho dá, ak sa rozhodnete nedať, tak nedá, asi takto by som laicky popísala súčasný stav daný dohodou. Ako ste sa mohli presvedčiť tak neoznámila ani informáciu o zmene bydliska jej a detí, čo je dosť podstatná skutočnosť a tým sa mení aj kolízny opatrovník dieťaťa, ak sa menil obvyklý pobyt dieťaťa daný §2 zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK, čiže medzi najčastejšie sem patrí trvalý pobyt dieťaťa alebo oficiálny prechodný pobyt dieťaťa.

Návrh o úprave styku (musí sa rozhodovať novým konaním, nastali nové skutočnosti, nie je rešpektovaná dohoda rodičov, lebo ju matka porušuje, tým, že deti podľa vášho vyjadrenia otcovi nedáva) doporučujem podať na súde, ktorý rozhodoval naposledy, pretože aj tak by do daného konania bol zainteresovaný, ale predlžovali by sa lehoty pri odstupovaní a žiadaní spisovej dokumentácie. Keď podáte návrh na súde, ktorý rozhodoval naposledy vo vašom prípade, tak tento pravdepodobne prenesie príslušnosť na súd, kde majú deti teraz obvyklý pobyt a vytýči pojednávanie, taktiež za kolízneho opatrovníka by mal súd Uznesením ustanoviť ÚPSVaR kde sa deti zdržiavajú v súčasnosti.

Bežná resp. najčastejšia úprava styku býva každý párny alebo nepárny týždeň od piatku od 17,00 hod. do nedele do 17,00 hod., v prípade, že sú obaja rodičia v jednom meste môže byť aj v stredu od 15,00 hod. do 17,00 hod., taktiež doporučujem okrem víkendov upraviť všetky prázdniny - jarné, jesenné, zimné, polročné, veľkonočné, letné na polovicu prvé dva týždne v mesiaci júl a prvé dva týždne v mesiaci august, prípadne tak nejak podobne a tiež netreba zabudnúť ani na meniny v nepárny rok, narodeniny v párny rok, vianoce od 23.12. od 9,00 hod. do 27.12  do 9,00 hod. v párnom roku a od 27.12. od 9,00 hod. do 2.1. do 9,00 hod. v nepárnom roku, aby vždy na striedačku mal jeden z rodičov možnosť byť s deťmi aj na vianoce.
Podobným štýlom sa upravujú aj vianoce. Počet dní a variácie sú už na vás.

Návrh Vám môžu, ale nemusia spísať aj na príslušnom ÚPSVaR prípadne právny zástupca.
Taktiež sa môžete riadiť v prvej časti návrhu aj tými návrhmi, ktoré sú uvedené aj na web stránke ligy otcov. Petit navrhu znie "Návrh na úpravu styku s maloletými deťmi"

Vzhladom k tomu ze tzv. Neobmedzena uprava styku po dohode nieje vykonatelna bude potrebne upravit styk sudnou cestou.  Pokial je mozna dohoda s matkou mal. Dietata tak je mozne uzavriet dohodu o uprave styku ktoru nasledne schvali sud. Pokial dohoda mozna nieje styk upravi sud. V navrhu na sud treba presne specifikovat rozsah navrhovaneho styku tj. Bude potrebne presne urcit den a hodinu zacatia a konca realizacie styku pocas bezneho mesiaca ako aj pocas sviatkov a prazdnin. 

Prave som podal navrh na sud na zverenie mojho syna do opatery. Na Vasu stranku som bol odporuceny, že by ste mi vedeli pomoct. Chcel by som sa spytat hlavne ci niekto neviete aka je sudkyna, ktoru som dostal, na co by som sa mal zamerat, proste informacie co by mi vedeli pomoct. Na zaklade trvaleho bydliska syna patrime pod sud a bola nam pridelena sudkyna. Neviem vobec ako bude sud prebiehat, viem ze moje sance su male, ale chcem to skusit. Mam dve deti, 8 a 12. po rozvode boli deti zverene do opatery matke, ktora sa s nimi odstahovala ku svojim rodicom, do tej doby sme byvali u mojich rodicov. dcera je uz tak zmanipulovana matkou, ze odmieta so mnou chodit, vymysla si vsetky mozne vyhovorky, nekomunikuje so mnou uz ani telefonicky, odmietla dokonca ist so mnou na dovolenku. Toto vsetko robi pod vplyvom toho, ze ma z toho vyhody, ktore u mna nema, napriklad moznost byt na internete este o polnoci, z mojho hladiska je to nepripustne, nakolko vsetci vieme co sa za uplynule dni deje. ale dceru by som tu nerad riesil. Syn je v tomto prostredi utlacany a pod velkym vplyvom matky a dcery. nemoze si vyjadrit svoj nazor, nema sa s nim kto ucit ( byvala robi na tri zmeny), dcera ho bije, nadava mu a podobne. o tomto vsetkom sa vsak syn boji hovorit, lebo to ma matkou zakazane, sem tam sa stane hlavne ked je u mna dlhsiu dobu, ze sa rozhovori a prosi mojich rodicov aby si ho tam nechali, ze on chce byvat s nami, ze mu je tam lepsie, ze sa stalo ze ich nechala byvala tyzden doma a ona odisla prec, starala sa o nich 86 rocna prababka a opity dedo, ze boli hladni. proste sa uz na to nemozem pozerat. kupil som synovi telefon aby sme mohli spolu komunikovat castejsie, ten mu vsak byvala nedovoli mat zapnuty a ked volam potom jej a da mi syna, ten sa len vyhovara ze telefon je vybity a podobne lebo mu dcera a matka nasepkavaju co ma hovorit, ale aby bol mesiac vybity? proste v skratke, byvala mari vsetky aktivity, ktore sa snazim pre neho urobit. prihlasil som ho na futbal lebo mi povedal, ze by chcel chodit hravat ze ho to velmi bavi, kupil som vsetko potrebne, komplet vsetko, jedine co bolo treba urobit aby ho byvala odviedla prvy krat na trening, este aj s trenerom som to vybavil. myslite ze to urobila? to bolo vyhovoriek. po troch mesiacoch sa maly vyjadril, ze on uz nechce chodit na futbal ( to tam nebol ani raz), ze on bude chodit na gitaru, lebo ho mama naucila zahrat jednu pesnicku. a takto je to zo vsetkym. chcel by som Vas velmi pekne poprosit o radu, su tu iba zakladne veci, lebo by to bol dlhy elaborat, co by ste mi poradili, ake mam sance, aka je sudkyna, ak ju niekto poznate, na co si mam dat pozor, coho sa vyvarovat, proste vsetko co by mohlo pomoct.
za rady Vam vopred velmi pekne dakujem. Som nesmierne rad, ze existuje taketo nieco.

no tazko radit, ked dcera je uz tak zmanipulovana, nemal si to nechat zajst tak daleko, mam podobny pripad, ale uvedom si ze su to vase deti, nie jej, bez teba by tie deti asi neboli na svete.
prve co je, zacni komunikovat z URADOM prace, ak si poziadal o zverenie, tak sud musi uznesenim uzakonit kolizneho opatrovnika, su to vsetko vacsinou zeny, ktore su nastavene po starom, chce to velku vydrz, vytrvalost, vysoku mieru odolnosti voci frustracii proste je to boj, aj ked niektore male bitky prehras musis, to je tvoja povinnost voci tvojim detom vyhrat a vybojovat stav, aby si mal rovnake prava k obom detom. Kolizacky to este velmi nechapu, mali iba jedno skolenie o striedavej vychove rovnako ako sudkyne, zavisi, ako si to podal, ak si dal iba o zverenie alebo o striedavu vychovu. Ak chces syna zverit tebe musi tam byt vymedzeny aj styk pre matku a rovnako musis bojovat aj o dceru. Keby to velmi nechapali, parkrat im zdorazni, ze porusuju Prava dietata a tvoje zakladne Ustavne pravo otca, nehovoriac uz o porusovani prav dalsich blizkych pribuznych t.j. tvojich rodicov
Podla cl.12 Dohovoru o pravach dietata ma dieta Pravo vyjadrit svoj nazor s kym chce byt. Aby si sa vyhol manupilacii matkou a vypocuvani syna na sude, to sa snaz eliminovat, pretoze sudkyna by ho pravdepodobne vypocuvala sama, mas ine moznosti
1..Urad prace podla ich internej smernice ma skumat podmienky a ma vypocur dieta. Moznosti mas viac, kolizacka moze prist za nim aj do skoly, alebo, ked ho budes mat u seba, dohodni sa s koliznou, aby prisla k tebe na navstevu
2.Chod na Urad prce za koliznou opatrovnickou, ktora podla tvojho mena ma Vase deti a ziadaj si kontakt na Poradnske psychologicke centrum, tam poskytuju bezplatnu pomoc.Tam vysvetli socialnej pracovnicke aky je problem poziadaj ju, aby si predvolala matku a potom vas oboch. toto by mali robit zo zakona automaticky, ale kaslu na to.
3.Rovnako vyhladaj Poradensko psychologicke centrum, zajdi ta, su tam liecebny pedagogovia, ktori dochadzaju za problemovymi detmi do skol, tam sa moze tvoj syn aj dcera bez strachu vyjadrit s kym chce byt a hlavne zistia ako je to s dcerou. Chci zistit prospech, ich psychicky stav.
4.Poziadaj pisomne UPSVAR a kopiu daj do spisu konania, aby vykonali kontrolu v rodine matky, napriklad ked ma popoludnajsiu smenu, ako je o deti postarane.

Hlavne, priprav sa na mnozstvo provaokacii, zakernosti, ale to uz poznas, ty sa vsak musis stopercentne ovladat, pretoze akykolvek skrat by bol proti tebe. ver tomu, ze aj tvoj syn bojuje, ak dosiahnes aby za nim dochadzali do skoly a vypocula ho kolizacka mas dva zdroje, kde moze potvrdit, ze chce byt s tebou.

vsetci bojujeme nielen za nase prava otcov ale hlavne za prava deti. Neviem aky si dal navrh, ale ak si dal striedavu vychovu, prave z dovodu branenia v styku s detmi, tak SUD musi zacat setrit, prave proti takymto matkam to je.

bojuj, nevzdavaj, je to aj tvoj syn a tvoja dcera, nie je to majetok matky, staci ked tam kolizacka najde deti same s tymi starcami
sustavne zdvoraznuj, sud ma konat v zaujme dietata a nie matky

moja polobyvala sa tiez chcela odstahovat k sestre, chcela synovi zrusit skolku kde ma 8 kamaratov a nechcela ziadne aktivity, lebo by to vraj nestihal, dnes je moj syn so mnou, v svojej skolke a dnes ide so svojimi kamaratmi na vyber pripravky pre futbalove muzstvo, lebo ked moj syn mi povie, ze chce hrat s kamaratmi futbal, je to v jeho zaujme, tak ten futbal hrat bude

nezabudni, sustavne vytrvalo, zakonnou cestou, antimilitantne bojuj

Predpokladam ze Vo Vasom pripade sa bude musiet sud vysporiadat najma s nasledovnym:
1. Podla platnej judikatury NS SR sud moze mal. deti - surodencov rozdelit len vo vynimocnych pripadoch. Treba si uvedomit ze prvorade je zachovanie surodeneckeho vztahu deti.
2. Len tazko budete moct pouzit pripadne argumenty o nedostatocnej starostlivosti matky o deti kedze ziadate zverit len jedno dieta.
3. Vzhladom na vek dietata prichadza do uvahy aj nazor samotneho dietata. Pokial by dieta sa vyjadrilo ze chce byvat s Vami tak su Vase sance urcite velke.
4. Alternativne mozete poziadat sud o znalecke dokazovanie kde sa pedopsycholog vyjadri k Vasmu navrhu.

Osobne by som skor doporucoval striedavu starostlivost samozrejme pre obe deti.

Rovnako doporucujem sa dat zastupit pravnikom ktory ma skusenosti s rodinnym pravom kedze Vas pravdepodobne caka tazky boj.

Obraciam sa na Vas o radu asi s  klasickym pripadom. Mame s byvalou partnerkou nie manzelkou dieta – je to nas oboch jedine dieta. Rok po narodeni dietata sme zili spolu, potom ju expriatelka napriek mojmu nesuhlasu dala vychovavat svojej matke do ineho mesta. V tom case sme sa aj rozisli, samozrejme dost emocialne, dokonca expriatelka dala aj oznamenie na Policiu ze pri vystahovavani som jej fyzicky ublizil, bol som predvolany, policia vsak pochopila, ze to bola len hysteria – urazene ego mojej priatelky. Sud mi stanovil vyzivne, ktore platim, dokonca dobrovolne – miesto urcenej sumy pravidelne o 18 % viac mesacne, samozrejme mam o tom doklad. Niekolko krat sme boli spolu na dovolenke, ktoru som hradil ja a navonok sme boli uplne idealna rodina/v meste byvame cca. 3 km od seba, dieta vyrasta v nadstandartnych pomeroch, stretnutia doteraz boli vacsinou bez stresov, expriatelka ma oslovuje pred dietatom tatinko a ja ju maminka. Expriatelka sa stara o dieta vzorne, ale nasa znamost bola len niekolko mesacna a myslim, ze sme si povahovo vobec nesadli. Viem, ze to zatial vyznieva komicky co zatial pisem ale v sucastnosti mam obrovsky problem. Expriatelka mi dceru bez dozoru dala do opatery za posledne tri roky cca. 10 krat, vacsinou bez problemov. Teraz vsak kazdy mame cerstvy vztah, s ktorym sa netajime. Problem je v tom, ze expriatelka vini za nas rozchod moju matku a setru, ktore su pre nu kur.., atd. Sestra ma dve deti, zije tiez v nadstandartnych pomeroch, uspesna VS. Priznam sa, ze aj ja som jej rodinu na zaciatku vztahu poriadne pourazal ako odpoved na jej neustale invektivi a nespokojnost. Aj som pripustal, ze jej nejako slovne mohli moja matka a sestra ublizit, ale pocas vztahu som zistil, ze rovnaky nazor /kur.. ma aj na svoju svagrinu, s kt. ma jej brat mimochodom pekny vztah a dve deti. Expriatelka ma jednoducho problem so zenami, najma s fyzicky zdatnejsimi. Priznava to dokonca aj jej mama, ktora by jej v tomto odporucila psychologa alebo pod, mimochodom s jej starostlivostou o nase dieta som tiez velmi spokony. Problem nastal poslednu sobotu, ked ma sama poziadala aby som zobral dieta na cely den aby mohla byt s novym priatelom, ale dala mi podmienku aby ju moja nova priatelka, matka a sestra nevideli. Ja som ju vsak porusil a ona to pocas toho dna zistila a prisla dieta v hysterii vyzdvihnut ked sa v pohode hralo so svojimi sesternicami, vrieskajuc na celu ulicu, ze matka a sestra su kur... atd, ja som sa znazil zachovat chladnu hlavu a dceru som jej dal bez cirkusov, najma kvoli nej. Dokonca, mam ten cirkus z jej strany nahraty na mobily. Kedze som zil mimo SK, v slov. sudnictvo moc neverim rad by som sa Vas po precitani mojho pribehu opytal na Vas nazor -radu:
- Je vobec vhodne sud ziadat o povolenie mat dieta 2 – 4 krat mesacne v opatere bez dozoru matky?
Obavam sa totiz, ze expriatelka zacne postupne „huckat“ dieta proti mne a ja by som jej ho stoj co stoj urcite nebral, ide mi najma o dieta, jeho pohodu, mat stretnutie bez dvoch cirkusovych rodicov, lebo som si vedomy, ze v takychto pripadoch su prave deti rukojemnikmi egocentrickeho spravania rodicov.
- Na druhej strane by som rad mal v rukach papier, ktory by mi povolil navstevu dietata a najma - mohol som vidiet ako vyrasta – tesit sa z neho, najma ak by ono mala zaujem.
Z vasej skusenosti, je v takychto pripadoch sudne priznane pravo otca na navstevy? /myslim statisticky/ - kedze musim ziadat o toto pravo sud, kde ma ex, aj dieta trvaly pobyt a da sa povedat, ze aj znamych na sude a socialke. 

Nevidím dôvod prečo by ste nemohli podať návrh na súd na úpravu styku s dieťaťom. V akom rozsahu závisí od Vás. Váš styk s dieťaťom sa zásadne realizuje bez prítomnosti matky, s kým sa Vy stretnete počas obdobia keď budete s dieťaťom, pokiaľ nepôjde o nejaký zásah napríklad do mravného vývoja dieťaťa, je irelevantné. Matka nemá právne prostriedky ako Vám v tom zabrániť. Rovnako nevidím dôvod prečo by súd takémuto Vášmu návrhu nemohol vyhovieť. Nejde o nič neštandardné.
 
Napriek tomu, že rozhodovať bude podľa príslušnosti súd v inom meste, ktorý je mimochodom dosť rýchly, tak Vám môžem odpovedať k tomu, ci je vobec vhodne sud ziadat o povolenie mat dieta 2 - 4 krat mesacne v opatere bez dozoru matky? Je to vhodné a viac menej aj nutné, ak sa nechcete stať rukojemníkom matky dieťaťa (hoci nevylučujem, že niekedy sa nestanete aj
rukojemníkom našich zákonov aj ak máte styk upravený). Ak nemáte upravený styk medzi vami a dieťaťom, pričom dieťa má predškolský vek, tak tento treba upraviť na základe podaného návrhu na úravu styku s maloletým dieťaťom, pričom doteraz sa presadzovalo párnovíkendovstvo otcov, čo dúfam, pomaly isto začne byť aj hudba minulosti. Môžete prísť s nejakou vašou predstavou čo je to 2 až 4x do mesiace, akú pravidelnosť si predstavujete.

V prípade, že máte pocit zaujatosti zo strany sociálky resp. oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately resp. niektorého jej pracovníka, obráťte sa priamo na ved. odd. pričom telefonický kontakt je uvedený na web stránke úradu www.upsvar.sk a môžte prekonzultovať prípadné nejasnosti.

Napriek známostiam na sociálke a súde v meste matky ako uvádzate si matka dieťaťa nemôže robiť čokoľvek, tak ako máte sovje povinnosti, tak máte ako otec aj práva. Na zákaz styku musí byť pádny dôvod a ten som tu zatiaľ nenašla z Vášho dotazu. Naozaj je lepšie ak máte v rukách rozsudok styku s maloletým dieťaťom, hoci sa Vám to možno zdá smiešne, ale mali by ste jasne určené pravidlá.

Inak, poprosila by som Vás, keby ste mi prípadne napísali priamo, aby sme sa mohli dohodnúť a o probléme rozobrať aj viac.

Mas samozrejme narok stretavat sa s dietatom, podaj navrh na sud, poradila by som Ti aj pravnika - to, ze ma Tvoja byvala priatelka znamu na socialke a na sude - nemalo by ovplyvnit sudne pojednavanie, mozno som naivna, ale nechcem tomu verit. Ak by to naozaj prebiehalo v tychto intenciach, este stale mas moznost poziadat o zmenu sudcu pre zaujatost.

Priprav sa, ze sa zacnu vytahovat "trapnosti", voci ktorym sa budes musiet branit, priprav si aj doklady a spolocne fotografie(uhrady za dovolenky, nakupy pre dcerku, doklady o plateni vyzivneho, naviac poskytovane benefity atd....). Vzhladom na vek Tvojho dietata, mozno dojde aj na psychologa - ale nenaplas sa z toho, deti vedia povedat svoj nazor.

Stacilo by Ti vidiet dieta jedenkrat za dva tyzdne ? Neskusis striedavu starostlivost, ked byvate od seba len tri kilometre ?

Fakt, ze si byvala partnerka nasla priatela - este k tomu zenateho, jej na sude nebude zvlast pomahat. Otcom si predsa Ty, tak urob pre svoje dieta, co sa da. uz je dost velke a mozete sa stretavat bez pritomnosti matky.

Tak isto sa moze dieta stretavat s Tvojou rodinou. Absurditou by bol opak, ak by nepoznala staru mamu a tetu.
Dobry den

Je uplne standardne ziadat sud o upravu stkyku bez pritomnosti matky dokonca vratane sviatkov a prazdnin. Pokial je dieta na Vas zvyknute tak s upravou styku sudnou cestou nieje problem.

Podla Vasho emailu si dokonca dovolujem konstatovat ze by bola vhodna aj striedava osobna starostlivost oboch rodicov o Vase dieta.

Este predtym nez podate navrh na sud doporucujem sa s matkou mal dietata dohodnut a uzavriet rodicovsku dohodu pokial je mozne. Takuto dohodu sud moze schvalit a ide o najlepsi sposob upravy rodicovskych prav. Sudna cesta je samozrejme mozna aj bez rodicovskej dohody.

Prosim o pomoc, lebo uz neviem na koho sa mam obratit so svojim problemom, ktory sa tyka mojho syna, s ktorym sa nemozem vidiet, nakolko mi v tom brani moja manzelka. Uz viac ako dva roky trva tento stav a neviem s tym nic urobit. Vsetky institucie na ktore som sa obratil nekonaju, resp. tvrdia, ze konat nemozu. V takejto sprave sa neda opisat stav, preto by som Vas poprosil, ak by ste mi vedeli pomoct, pripadne poradit, na koho sa mam obratit a hlavne, kto rozumie tomu co som napisal, lebo mam pocit, ze ludia ktori sa tym maju zaoberat vobec nevedia o com clovek hovori a len sa tvaria sucitne a socialne a len cakaju, kedy im skonci pracovna doba.

Na to, aby som na to reagovala mám veľmi málo informácií. Konzultácia u mňa je ale plne hradená a 50 min. stojí 35eur. Zväčša sa za hodinu nepodarí ani vypovedať celý príbeh. Existujú klinickí psychológovia, ktorí pracujú cez poisťovňu (na každej Poliklinike) skúste sa so svojim problémom obrátiť na nich.

Veru Vam neviem poradiť, moja skusenost je ako Vasa : NIKTO NIC nerobi a casto ANI NEUROBI !!!! je to len na tom, aby ste to nevzdali, ved Vam ide o dieta a neustale sa snazili o kontakt s matkou a cez nu o dieta. nikto iny Vam nepomoze !snad len cas a odznenie zlosti a negat. emocii u mamy a že pochopi, že Vas dieta potrebuje. inak neviem.......

Odpoviem Vam len za kalde Vami poskytnutych informacii. Ak nedokazu konat socialne institucie, zacnite konat Vy. Poziadajte o zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti obidvoch rodicov podľa § 24 odsek (2) Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z., ktorý je platný od 1.7.2010, tak bude musiet zacat konat sud. Ubezpecujem Vas, ze vtedy uz budu aktivne pracovat aj kuratorky.
Budem citovat zo zakona o rodine podľa § 24 odsek (4) a (5) Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z.:
  (4)  Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi
  (5)  Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

Musi byt v prvom rade respektovane pravo dietata na rovnocenny styk s oboma rodicmi.

Dobry den doporucujem sa obratit na advokatsku kancelariu, ktora vam na vsetko odborne zodpovie.

Môj syn sa rozvádza a žiada dieťa (5,5 roka) do striedavej starostlivosti . Jeho manželka s tým nesúhlasí a kolízna opatrovateľka ho presviedča, že to nie je dobré pre dieťa. Chlapec na otcovi velmi lipne. Kolízna pracovníčka ďalej tvrdí, že za preverenie spôsobilosti žiadateľa sa platí 18 000 Sk. Prosím poraďte mi či je to pravda.

1. Súd zväčša za znalecké dokazovanie rozhodne účastníkovi konania, zväčša tomu, kto to požaduje zložiť sumu 333 EURO (aspoň toľko to bolo pri poslednom pojednávaní, na ktorom som bola ja, ale neviem, či znalci majú odlišné sumy)

2. Čím kolízna opatrovníčka odovodnila, že to nie je vhodné pre dieťa? Ako k takémuto rozhodnutiu dospela? Vari je znalec v odbore psychológie, alebo vychádza zase klasicky len z tvrdení matky, pričom uvedené tvrdenia nemá ani ničím podložené, sú len v rovine "jedna baba povedala". Prešetrila kolízna opatrovníčka podmienky na jednej i druhej strane, zisťovala názor dieťaťa v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. § 21 Ak sa  zisťuje názor dieťaťa  podľa osobitného predpisu,18) musí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnúť dieťaťu potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec, a to v prostredí vhodnom alebo utvorenom na tento účel. 18 ) § 100 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

Predpokladám, že pre uľahčenie svojej práce využila kolízna pracovníčka ako zisťovanie možno len informácie od matky ohľadom toho, či to pre dieťa je alebo nie je vhodné, pretože v opačnom prípade si neviem vysvetliť na základe čoho dospela k uvedeným záverom, prípadne nech ich odôvodní. Syn ako účastník konania môže nahliadnúť do spisu, z ktorého v zmysle zákona č. č. 71/1967 Zb, o správnom konaní, ktorý hovorí, že účastník konania má právo si robiť výpisy, odpisy, fotokópie. Výnimkou v spisoch kolízneho opatrovníka je zisťovanie názoru dieťaťa a pred pojednávaním nesmie vedieť stanovisko, resp.
vidieť správu kolízneho opatrovníka, ktorý je tiež účastníkom súdneho konania.

Kolízny opatrovník má súdu objektívne zhrnúť fakty, ktoré počas svojho zisťovania zozbieral či už terénnym sociálnym šetrením pomerov na strane matky, ale aj na strane otca - bytové a majetkové pomery, osobnosť rodiča, prispôsobenie pracovnej doby požiadavkám dieťaťa, ale aj pohovormi s rodičmi, zisťovaním u lekára, v predškolskom zariadení dieťaťa. Spôsobom primeraným veku vykonať pohovor s dieťaťom (nevylučuje sa pri pohovore ani prítomnosť psychológa z referátu poradensko psychologických služieb, ktorú sú súčasťou oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). V prípade ak sú podmienky na zverenie dieťaťa vhodné na oboch stranách, tak má jasne zdôvodniť svoje stanovisko, ak doporučuje dieťa zveriť niektorému z rodičov, prípadne do striedavej osobnej starostlivosti. Kolízny opatrovník nie je advokátom ani jedného z rodičov a žiadny zákon nehovorí o tom, že dieťa má byť zverené len matke, nie je to jej majetok a rodičovskú zodpovednosť u otcov nebudeme podporovať ich párnovíkendovým vzťahom s dieťaťom a jedinou povinnosťou a to povinnosťou platiť výživné. Dieťa má nárok na oboch rodičov a to, že sa rozchádzajú oni, neznamená, že prestávajú byť rodičmi. Ak má byť ich dieťa spokojné, nesmú z neho robiť nástroj na boj medzi sebou, nesmie sa stať ich rukojemníkom a nesmú so svojim "bývalým" partnerom manipulovať prostredníctvom dieťaťa ako sa bohužiaľ v praxi často deje.

V prípade striedavej osobnej starostlivosti upozorňujem na skutočnosť, že problémom môže byť zmena škôlky, lekára ak rodičia bývajú ďaleko od seba, ale tiež aj zatiaľ problém s prídavkom na dieťa, či dávkou v hmotnej núdzi.

To je co za sprostost, nech sa jednoducho opyta, v zmysle coho a kto tieto prachy pozaduje..absurdne..

Viem, ze sa za posudok plati, neviem presne kolko, tiez len z pocutia ciastka cca do 660 EUR. Kazdopadne, nech Vas syn na striedavke trva, ak ma vytvorene vhodne podmienky, nemaju od seba vzdialene bydliska a jeho EX nesuhlasi, sud bude skumat tuto moznost, nakolko staci ak jeden z rodicov prejavi zaujem o striedavu starostlivost.
Akurat neviem pochopit ucel psychoposudkov. Podla toho by ich mali robit vsetkym potencionalnym rodicom este pred narodenim deti. A kolizna opatrovnicka nemoze povedat takto "na rovinu", ze to nebude dobre pre dieta. To je len jej nazor, mozno ako zeny a matky, ale profesne by mala kracat v sulade s legislativou.

Ale za samotny posudok to nebudu vyhodene peniaze. Ak ma Vas syn zaujem starat sa o dieta, podporte ho.

Vas syn nech si bud v navrhu na rozvod resp. vo vyjadreni k nemu poziada o SOS. Neviem co to je za informacia o prevereni otca. Nas zakon taketo ustanovenie nepozna. Financna nahrada ak vobec pocas sud. konania vznikne tak to za znalecke dokazovanie a sudny poplatok alebo aj trovy advokata az budete ho mat, ale ziadne trovy za preverovanie otca neexistuju. Skor si myslim, ze kolizna opatr. sa ho snazi od takeho ukonu odradit. V pripade, ze na sud poda vas syn navrh na SOS a matka nesuhlasi, nech poziada o znalecke dokazovanie. Ked je pravdou, ze ma s dietatom vytvoreny skutocne pekny vztah uz taketo dieta sa pred znalcom vyjadri ci to chce. Doporucujem vam oslovit advokata z oblasti rod. prava. Je dolezite, aby matka pochopila, ze rozvod je medzi nou a manzelom a nie medzi nim a dietatom. Opakovane uvadzam na striedavej starostlivosti sa dokazu dohodnut len dusevne vyspeli ludia, ktory sa naozaj rozisli aj dusevne teda rozviedli, lebo rozvod je hlavne v hlave, papier ich neoslobodi od nasledkov. Akonahle je jedna strana nevyrovnana nastupuju nasledky jej konania, co je velmi smutne. Nevyrovnany rodic si riesi svoje problemy cez deti.

Zijem a pracujem v USA. Manzelka odisla pred 7 mesiacmi na SK, nechce sa vratit naspat. Mame dve krasne a sikovne dievcata, 4 a 5 rocne.... Ja vsak bez mojich dievcat nemozem zit, no na SK sa nechystam zit natrvalo. Ako sa mozme striedat na ich vychove? Navrhol som jej polroka na SK,pol v USA....no nesuhlasi. Prosim, situacia tazka, no snad viete poradit?

Ja by som mu radila trpezlivosť. A presviedčanie opakovane, znovu a znovu. Rozumné argumenty. To najviac, čo rodičia môžu dieťaťu dať (okrem toho, čo mu dáva Boh - napr. zdravie...) je *vzdelanie*. A v čase dospelosti detí  sa už bude neznalosť anglického jazyka rovnať negramotnosti  (čiastočne to platí už dnes). A kde sa dá angličtina lepšie naučiť, ak nie v anglicko hovoriacom prostredí? Iní rodičia za takúto možnosť platia veľkú časť svojho príjmu. V tomto prípade by bolo vhodné aj ročné obdobie "výmeny". A prvý ročník by dievčatá asi mali absolvovať  na Slovensku. Veľa však závisí od toho pre aké dôvody matka s deťmi odišla od ich otca. A tiež to, čoho sa obáva, ak by deti boli s otcom. Nikdy sa nedá radiť, ak človek počuje len jednú stranu.

Na otazku si dovolujem odpovedat nasledovne: Zákon o rodine ziadnym sposobom nerobi rozdiel medzi lokalnou a medzinarodnou striedavou starostlivostou o mal. dieta, t.j. je mozne mal. dieta zverit do striedavej starostlivosti oboch rodicov aj v pripade, ze jeden z rodicov trvale zije v cudzine. Na druhej strane bude na posudeni sudu, ci vo Vasom pripade, resp. v pripade Vasho mal. dietata bude takato forma striedavej starostlivosti vhodna alebo nie, t.j. ci bude alebo nebude v zaujme mal. dietata. Ide pritom o otazku nie pravnu ale najma psychologicku. Doporucujem este pred tym, nez podate navrh na zverenie mal. dietata do striedavej starostlivosti kontaktovat psychologa a poradit sa s nim, ci vo Vasom pripade doporucuje striedavu starostlivost a ak ano v akom rozsahu. Zaroven doporucujem psychologa poziadat aj o to, aby Vam jeho stanovisko dal v pisomnej podobe a toto stanovisko by som dal nasledne ako prilohu navrhu na sud ako podporny dokaz. Sud s najvacsou pravdepodobnostou urci znalca z odboru pedopsychologie, ktory sa v konecnom dosledku vyjadri, ci doporucuje alebo nedoporucuje striedavu starostlivost a sud na zaklade takehoto znaleckeho posudku rozhodne.

Dobry den. Tato vasa situacia je naozaj zlozita, ale nie neriesitelna. Je potrebne, aby ste boli iniciativny tu na slovensku kde bude zrejme sudne konanie: To pre pripad, ze nedokazete sa vzajomne dohodnut. Ja si myslim, ze vo vasom pripade pri idealnom stave t.j., ze ste zodpovedny  a starostlivy otec a znalec doporuci sos, potom by to bolo asi striedanie nie pol roka, ale jeden skolsky rok t.j.10 mes. u jedneho a 12 mes. u druheho a opacne. Samozrejme to az ked budu deti skolopov. Myslim si, ze taketo konanie pokial sa nedohodnete nebude kratke, musia tam nastupit znalci a rozne dokazovania. Ale vas vztah k detom sa bude odvijat od toho co vy tomu vztahu date nezalezi kde ste, zalezi na vasej uprimnosti a laske k detom. Rodicom uz budete cely zivot to vam nemoze nik zobrat, vase deti musia vediet, ze STE, ze ich matate rad, ze stale kedykolvek ste tu pre nich. Dieta svojho rodica lubi aj ked nie je ideal a samo bude iniciovat a dozadovat sa kontaktu. Snazte sa co najviac udrziavat s nimi kontakt. V dnesnej dobe techniky sa to da pomerne lahko. Otazkou je co je pricinou vasho rozchodu s manzelkou, to bude mat zrejme dopad na zaciatku celeho tohto problemu.
Doporucujem vam oslovit slovensku advokatsku kancelariu na vase zastupovanie. Prajem vam velmi vela trpezlivosti, aby ste neprestali verit svojmu navrhu aj ked to bude dlho trvat a mozno hned na zaciatku nebudete uspesny.

Touto cestou vás žiadam o zaslanie kontaktu na nejaku fakt zodpovednu osobu aby mi pomohla v mojom zda sa neriesitelnom pripade. Tak neviem co mam robit a naozaj budem velmi rad a nesmierme vďačný ak sa budem môcť stretávať s mojim dieťaťom už od začiatku. Termín pôrodu dcérky je určený na október 2010. Bohuzial matka nereaguje ani na telefonaty ani na smsky ani na maily. A ked som sa s nou snazil stretnut osobne tak kontaktovala policiu.

Nebudem vám dávať márne nádeje za okolností, o ktorých píšete. Predpokladám, že s matkou dieťaťa nie ste zosobášený a dieťa sa narodí mimo manželského vzťahu. Keďže vás matka už teraz nekontaktuje, tak je pravdepodobné, že vás neuvedie ani ako otca v rodnom liste. Preto je vhodné, aby ste sa skontaktovali s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska matky, aby preveril dcérkine narodenie, jej meno a následne si na príslušnom súde musíte podať návrh na určenie otcovstva v zmysle § 84 zákona o rodine a úpravu práv a povinností k maloletého dieťaťu a to zverenie dieťaťa do starostlivosti buď jedného z rodičov, alebo do striedavej osobnej starostlivosti, určenie výživného, v prípade ak bude dieťa zverené matke (čo je takmer isté v tomto prípade a veku) aj úpravu styku s maloletým dieťaťom.
 
Návrh na určenie otcovstva Vám môže, no nie sú povinní spísať aj na ÚPSVaR, závisí to od ich prístupu ku klientom, alebo si ho môžete spísať sám, či za pomoci advokáta.
 
Uvedené konania by mali byť vytýčené najneskôr do 3 mesiacov od podania návrhu ak si dobre spomínam, ale to neznamená, že v uvedenej lehote bude vo veci aj rozhodnuté.

Tu je potrebné aj vedieť či ide o manželov, kde otcovstvo bude priamo pri narodení určené prvou domnienkou otcovstva, alebo iba o partnerov, kde bude treba otcovstvo určovať súhlasným vyhlásením rodičov, resp. súdnou cestou. Ak ide o manželov, otcovstvo sa určí automaticky a na styk s dieťaťom, resp. starostlivosť má právo aj povinnosť aj otec. Ak pôjde iba
o partnerov a nedôjde k súhlasnému vyhláseniu pri určovaní otcovstva, musí sa prioritne podať návrh na určenie otcovstva súdnou cestou, dovtedy sa otec nemôže domáhať styku s dieťaťom. V súdnom konaní o určení otcovstva sa bude automaticky rozhodovať aj o úprave výkonu rodičovských práv, čiže o zverení dieťaťa, výživnom, styku. Už teraz sa ale dá navštíviť ÚPSVaR, predostrieť im problém, nech takúto rodinu sledujú, možno na matku budú mať nejaký vplyv. Ak bude prichádzať do úvahy súdne konanie, môžete sa na mňa obrátiť.

V pripade, ze pan bude mat zaujem moze ma v jeho pravnej veci kontaktovat na nizsie uvedenych tel. cislach a dohodnut si osobny termin stretnutia v mojej adv. kancelarii.

Pri osobnom pohovore matka dieťaťa môj návrh na SOS zamietla. A to ako sa povie, "bez debaty". Mne osobne sa to zdá veľmi neúmerné koľko žiada vs. koľko môžem byť s dcérkou. Tiež sa mi zdá nesprávne žiadať odo mňa 500 eur /50%zo sumy/ na výbavičku, nakoľko ako matka dostala od štátu zhruba 850-900 eur. S kúpou potrebných vecí drahších ako 30 eur /napr. kolobežka, bicykel, výbava do školy a pod/ prispievať 50% zo sumy - to by šlo. A ešte
- keby máme dieťa v SOS , ako je to s rodinnými prídavkami ? Tie idú tiež na polovicu? Zostávajú matke dieťaťa? Alebo sa stráca už potom na ne nárok úplne?

Predpokladám, že dieťa je veľmi malé, potrebujem viac info týkajúcich sa bývania (v jednom meste, či ako asi ďaleko, sú to podstatné skutočnosti)
 
Rodinné prídavky, resp. prídavok na dieťa ešte nenadväzuje na zákon o SOS, pretože v súčasnosti môže byť len jeden žiadateľ, tak ako v prípade dávky v hmotnej núdzi sa pracuje na novelizácii zákona. Nechcem byť však veľmi prísna, ale ak mi ide o dieťa tak tých 320 Sk ma v danej chvíli zaujíma najmenej. Samozrejme snaha je čo najskôr to po právnej stránke vyriešiť, v súčasnosti je to skôr na dohode rodičov.
 
Čo sa týka príspevku na výbavičku, tak o tomto rozhoduje súd a aj vy máte právo vysloviť svoj názor a námietky presne toho istého typu ako uvádzate, že dostala príspevok od štátu a plus náklady na výbavičku ako takú, ktoré musí pred súdom riadne zdokladovať a vyčísliť, nesmie ísť o nejakú sumu, ktorú má akoby "z brucha". 500 € na základnú výbavičku znie na jednu osobu veľmi reálne, pretože sama som sa pýtala len nedávno žiadateľov o osvojenie, ktorí zo dňa na deň museli nakúpiť kočík, autosedačku, postieľku a kopec detských drobností, kde nebola žiadna bežka, motivačné hračky, či stolička na kŕmenie, nosítka a sami uviedli, že potrebovali zatiaľ okolo 35 000 Sk. uvedenú sumu dávam len pre obraz, že dieťa je naozaj čo do finančných prostriedkov nákladná záležitosť a netreba zabudnúť, že prispievate na vlastné dieťa a nie cudzie.
 
Netreba zabúdať, že záväzné vo veci finančných nákladov, ktoré budete uhrádzať je rozhodnutie súdu.

Mám dieťa so ženatým mužom, ktorý však nie je uvedený ani v rodnom liste ako otec. Jednoducho to nechcel. Mne je veľmi ľúto, že sa otec o dieť nezaujíma. Posiela nám síce nejaké peniaze, ale nič sa nepýta, nechce o nás nič vedieť. Zaoberá sa Vaše združenie aj takými otcami, ktorí nemajú o svoje deti záujem? Neviem ako sa to dá riešiť. Sotva niekoho prinútite k láske k vlastnému dieťaťu.

Myslím, že by bolo dobré, keby ste skúsili požiadať o pomoc svoju kolíznu opatrovníčku, prípadne psychologičku na referáte poradensko psychologických služieb, či by si nemohli otca predvolať a stretli by ste sa súčasne a otec by mal za prítomnosti psychológa možnosť zistiť aké úžasné má dieťa. Ak to nezaberie, tak je mi to naozaj ľúto...
Je to paradoxné v tom, že je veľa otcov, ktorí chcú byť so svojimi deťmi a systém a matky týchto otcov k deťom nepustia (hovorím o otcoch, ktorí sú normálnymi otcami) a Vy ste v situácii, že by ste boli šťastná, keby sa otec o dieťa zaujímal.
Veľmi rád by som Vám pomohol, ak Vás napadne, akým spôsobom by sme Vám mohli byť nápomocní, podeľte sa s nami o túto informáciu...

Po pravnej stranke, pokial nie je otec dietata zapisany v rodnom liste, tak ho nemozno ani povazovat za otca dietata a teda ani sa domahat ziadnych plneni od neho. Doporucujem postupovat nasledovne:
1. osobne kontaktujte otca dietata a poziadajte ho, aby spolu s Vami urobil suhlasne vyhlasenie o urceni otcovstva pred matrikou alebo sudom. Zaroven ho upozornite, ze pokial to odmietne, budete nutena sa domahat urcenia otcovstva cestou sudu.
2. pokial otec dietata odmietne uznat otcovstvo, obratom podat navrh na sud v mieste bydliska mal. dietata s navrhom na urcenie otcovstva k mal. dietatu. Sud v ramci dokazovania si zabezpeci znalecky posudok z ktoreho bude zrejma pravdepodobnost otcovstva a na tomto zaklade sud nasledne urci otcovstvo k dietatu. Spolu s konanim o urcenie otcovstva bude spojene aj konanie o upravu vykonu rodicovskych prav a povinnosti k mal. dietatu (t.j. zverenie mal. dietata, uprava styku a vyzivne).

Vyssie uvedeny postup sice nedokaze zabezpecit to, aby sa otec o dieta zaujimal, ale dokaze zabezpecit pravnu istotu dietata, najma pokial ide o vyzivne.

Dobrý deň, mám otázku týkajucu sa zmeny priezvyska maloletého dieťaťa, nakoťko  uznaním otcovstva problém nemám, ale matka dieťaťa prizvysko meniť nechce. Ako otec mám na to právo. A ako druhý argument, priezvysko maloletého dieťaťa je patriace ex - manželovy jeho matky. Ako v taktom prípade postupovať?

 

Od akého veku dieťaťa sa dá určiť osobna striedavá staroslivosť?

Zakon o rodine ziadnym sposobom neurcuje vekovu hranicu od ktorej je mozne mal. dieta zverit do striedavej osobnej starostlivosti. Zakladnou a nevyhnutnou podmienkou striedavej starostlivosti je, ze takyto postup je v zaujme mal. dietata. Hoci zakon nepozna ziadnu vekovu hranicu, nemozno tvrdit, ze vek dietata nie je vyznamny. Napriklad pri mal. dietati, ktore
matka koji, je v zaujme mal. dietata, aby bolo viac s matkou ako otcom. Z tohto dovodu pri takomto veku dietata striedava osobna starostlivost nemusi byt vhodna.

Na aký paragraf alebo článok sa dá právoplatne odvolať, ohľadom SOS v spojitosti so spomínanou vekovou hranociu?

Ako som uz uviedol, zakon neupravuje ziadnu vekovu hranicu pre zverenie do striedavej osobnej starostlivosti. To, ci striedava osobna starostlivost je v zaujme dietata, doporucujem konzultovat s pedopsychologom.

Skutocnost ze matka nesuhlasi s SOS este neznamena, ze sud dieta nemoze zverit do SOS. Zakon o rodine vyslovne uvadza ze aj v pripade, ze jeden z rodicov nesuhlasi s SOS tak sud je povinny skumat ci SOS je alebo nie je v zaujme dietata.

Ak matka už podala návrh na určenie otcovstva a na úpravu práv a povinností rodičov, je možné podať návrh na SOS priamo na pojedávaní v tej veci,alebo je nutné /resp. je je lepšie/ podať na okresnom súde nový návrh v tejto veci.

S konanim o urcenie otcovstva je zaroven spojene konanie o upravu vykonu rodicovskych prav a povinnosti k mal. dietatu, takze dalsi navrh nebude potrebny. Sud po tom, co urci otcovstvo, zacne konat o uprave vykonu rodicovskych prav a povinnosti medzi ktore patri aj otazka zverenia mal. dietata do pripadnej striedavej osobnej starostlivosti.

V záujme na SOS a v case podavania jej navrhu je nutne, potrebne alebo vyhovujuce byt zamestnany? A kde by som našiel k tejto otazke tiež nejaké pravoplatne vyhlasenia?

Urcite je lepsie byt zamestnany, ako nezamestnany, pokial ide o zverenie do striedavej osobnej starostlivosti. Zaujem mal. dietata sa posudzuje komplexne a teda posudzuju sa aj majetkove pomery oboch rodicov. Na druhej strane taketo zamestnanie musi ponechat dostatok casu rodicovi na starostlivost o dieta.

Neexistuje ziaden zakon resp. paragraf ktory by tuto otazku riesil. Sud tak rozhoduje vylucne podla svojej uvahy a presvedcenia sledujuc jedinu zasadu a to je zaujem mal. dietata. Otazka toho ci ste zamestnany alebo nie urcite nie je jedinou skutocnostou ktora rozhoduje o tom, komu dieta bude zverene. Na druhej strane plati to co som uz napisal, t.j. je urcite lepsie ked je rodic zamestnany pretoze tak dokaze dieta materialne zabezpecovat na pozadovanej urovni.

Neni sme s matkou mojho syna manželia, rozdelila nas jej rodina, ked jej dala podmienku bud ja alebo rodina, hned po narodeni syna sa vydala na natlak matky do vplyvnej lekarskej rodiny, ked jej manžel robi laboranta da sa povedat v rodinnej firme, jeho otec je primar, brat primar a druhy brat je riaditelom centra, ich primariat je 10 km od mesta kde byvam. Je to jedine pracovisko na slovensku, tak si viete predstavit ake kontakty ma tato rodina a ja mam silny pocit, že moje navrhy na stretavania so synom su ovplyvnovane v prospech matky! Syn ma 9 mesiacov a ja som ho videl za ten čas 8 hodin, ked matku zastupuje na sude aj advokat. Nemal som upravene stretavanie, lebo som si naivne myslel, že sa s matkou dohodnem, dal som navrh po kozultaciach s koliznou opatrovatelkou, ktora bola aj na šetreni u mna, navrh na 2 h. a aby som si mohol brat syna domov. Sud mi nevyhovel a rozhodol, že so synom budem 2 krat do mesiaca po 1 pol hodine, nesmiem opustit obec matky a v pripade zleho počasia sa musim so synom stretavat na obecnom urade, kde všetko zapacha a je zatuchnute starinou, po tomto rozsudku som syna nevidil vyše mesiaca kym rozsudok nenadobudol pravoplatnost. Nemohol som sa odvolat, lebo som nemal upravene stretavanie, do toho nejake choroby syna a tak som so synom žalostne malo hoci mam eminetny zaujem. Podal som novy navrh tak ako sme sa dohodli na sude, že počkam 2 mesiace, ked ho už nebude matka kojit, ale pre prazdiny bude sud pojednavat až v septebri ak mi aj niečo schvalia počitam, že matka sa odvola, tak syn bude mat 1 rok 3 mesiace a ja sa budem dovtedy stretavat po jednej a pol hodine za 1 mesiac na obecnom urade, ako nejaky asocial, je to uražajuce i preto, že pri mojom plate 630 euro platim od narodenia syna 140 euro, čo je aj podla znalych problemu nadštadartne vyživne, na vybavičku som prispel 1000 eur, kupil, pre syna ošatenie za 50 eur, ktore bolo odmietnute, čo som poukazal na sude, lebo matka mala naklady na ošatenie moc velke, ale sud na to nebral ohlad. Rozmyšlal som aj že podam navrh pre zaujatost sudu, ale pri vplyve rodiny tomu davam malu nadej, chcel som si najat advokata, ale ten mi povedal, že to aj tak nevyhram, lebo na sude je to previazane a davam mu za pravdu, lebo aj matka syna mi povedala, že možem byt rad, že sa so synom možem stretavat ako sa stretavam, že ho nemusim vidiet vobec. Nechcem im zasahovat do manželstva, ide mi len o syna, v noci nespavam a rozmyšlam, či je toto na slovensku možne, ked možno si už domyšlam, ale ked davam navrh na sud, tak mam problemy aj v praci, kde to dovdedy bolo bez problemov. Pomožte prosim. Dakujem. Poznamka. Matka syna sa stažovala na ministersve na koliznu opatrovatelku, ktora bola u mna na šetreni.

Na jeho mieste by som tlačil na to, aby mu kolízny pracovník a súd predložili, schválili plán postupného rozširovaniia styku. Mapr. Keď bude mať dieťa o mesiac viacej, tak styk o 2 hodiny širší, keď bude mať dieťa 2 roky, tak už aj prespatie, atď, tak, abyb vo veku 3 rokov už mali obidvaja rodičia rovnaký rozsah styku...

Dovolujem si touto cestou odpovedat na otazku nasledovne: Je zrejme, ze sud vo Vasej veci vyniesol rozsudok na zaklade ktoreho zveril mal. dieta do osobnej starostlivosti matke, Vas zaviazal platit vyzivne na mal. dieta a zaroven sud upravil Vas styk s mal. dietatom dva krat do mesiaca v trvani jeden a pol hodiny. Je zaroven zrejme, ze mal. dieta je utleho veku a matka ho koji. Doporucujem Vam postupovat nasledovne:
1. Dosledne dodrzujte styk, tak ako bol urceny rozhodnutim sudu a s mal. dietatom sa stretavajte v co najvacsej miere. Zial z praxe sudov viem, ze styk ako ho mate upraveny je standardom v pripade dietata utleho veku, pokial ho  matka koji. V pripade, ze matka mal. dietata Vam bude branit v stretavani, doporucujem taketo prekazky obratom oznamit Uradu prace socialnych veci a rodiny, pripadne podat navrh na vykon sudneho rozhodnutia na sude.
2. Po tom, co matka mal. dietata prestane mal. dieta kojit, doporucujem podat novy navrh na upravu Vasho styku s mal. dietatom v ktorom budete navrhovat sirsiu upravu styku. Alternativne mozete podat navrh na zverenie mal. dietata do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodicov v pripade, ze takato starostlivost je podla Vasho nazoru v zaujme mal. dietata.
Pokial matka mal. dietata bola v konani zastupena advokatom doporucujem aj Vam, aby ste kontaktovali advokata, ktory ma prax v rodinnom prave za ucelom Vasho zastupenia v konani pred sudom.

na grcanie..myslim, ze sa tym viaceri vidime.. ja som tento boj zvadzal od 3 mesiacov malej, a urcite ma to poznacilo..smutne, ale nema sancu vyhrat tento boj inac, ako vlastnou volou a silou z vnutra, ktora ho udrzi v aktivite a mimo psychickeho zrutenia..

...citujem: "vydala sa na nátlak matky"....koľko má rokov, 16? je ťažké riešiť spor o syna proti vplyvnej rodine, ale vzdať to len kvôli tomu? matka dieťaťa podala sťažnosť na kolíznu opatrovateľku...Vy podajte sťažnosť na zaujatosť súdu... syn je veľmi malý, navrhnite matke spočiatku stretávanie za prítomnosti matky napr. 3 hodiny týždenne, isto sa bude skvele cítiť v zatuchnutom obecnom úrade... výživné vo výške 140 eur je naozaj nad bežné slovenské pomery... ...odpoveď právnika, že ťažko niečo vyhráte...vyhrážanie matky, že môžete byť rád, že syna vôbec vidíte...nájdite si iného právnika!

Podľa môjho názoru treba zabojovať na úpravu styku s tým, že tento styk ako píšete je nevyhovujúci, a že vzhľadom na vek dieťaťa aj znalci odporúčajú byť s dieťaťom čo najčastejtie a najdlhšie. A postaviť do pozície navrhovateľa "s odvahou" a nedajte a vystrašiť. Môžete navrhnúť zmenu zverenia, nech sa matka spamäta, že nie je jediná ktorá je schopná sa o dieťa starať.

Mal by som záujem s byvalou manželkou o stretnutie s niekym kto by nám vysvetlil a právne napísal papiere potrebné na podanie k striedavej starostlivosti o dieťa. Nemam zaujem o samostatné podanie na sud bez vedomia byvalej manželky, kvoli zaťažovaniu dieťaťa vyšetreniami.

sociálka to zvládne bez problémov

Stačí mi dohodnúť si stretnutie so socialnou pracovníčkou? Neviem mám pocit, že ma bude chcieť odhovoriť od SOS aby netrpeli deti. Možno mám strach predčasne, neviem. Bude mi soc. pracovníčka shopná presne sformulovať dohodu?

Podľa info priamo z MPSVR už sú na UPSVaR vyškolení mediátori, ktorí by mali byť schopní v tejto veci pomôcť s cieľom dosiahnuť dohodu rodičov. Takže nech sa pýtajú za mediátormi, ktorí pracujú na UPSVaR. Ak s tým budú mať problém, nech dajú vedieť.

http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=l55&uc=adr/clmedd

Mate jednoduchsie poziadat advokata z okolia a ten vam aj vysvetli ake doklady k tomu a co vsetko je potrebne. Neuvadzate vobec v akom postaveni ste, ci ste rozvedeny ci deti su uz rozhodnutim sudu zverene matke. To vsetko na stretnuti  ci uz so soc. prac. alebo advok. uvediete a po zvazeni ci je takyto narok, urcite vam doporucia ten spravny postup.

http://www.sak.sk/blox/cms/sk/zone1/advokati

Chcel by som sa informovať, či sa v prípade dohody s byvalou manželkou na SOS zmení aj rozhodnutie súdu ak boli deti súdom zverené do osobnej starostlivosti matky. A ako sa zmení zastupovanie a spravovanie majetku detí.

Pokud nepodají návrh k soudu, tak se žádné rozhodnutí formálně nezmění. Zastupování dětí se nemění, bez ohledu na úpravu výchovy jsou oba rodiče stále zákonnými zástupci.

V pripade, ze chcete uzavriet dohodu o SOS nevidim dovod, aby sa menilo zverenie mal. To by ste museli podat novy navrh na jeho zmenu, sudu preukazat z akeho dovodu ziadate o zmenu zverenia. Zverenie dietata neznamena nic ine, len kde dieta ma trv. bydlisko kde travi viac casu atd... Nakolko u vas je uz zverenie sudom urcene, dohodnite sa na SOS, ktoru na zaklade navrhu predlozite prislus. okresnemu sudu, ten po vykonanom  dokazovani, v pripade, ze obaja budete suhlasit dohodu schvali a rozhodne o SOS. Zastupovanie a spravovanie majetku si tiez mozete dohodnut , v pripade dohody je to vatsinou tak, ze zastupuju a spravuju majetok rodicia spolocne. V dohode si upravite aj vyzivne podla pomeru dni. Je tam toho este viac, ale ked ludia sa vedia dohodnut, sud je ustretovy. Stale hovorime, ze dieta je uz zverene. V pripade ze taketo zverenie este nie je sud o tom rozhodne.

Chcem sa opýtať, je nutný súhlas rodiča, ktorému boli súdom zverene deti do starostlivosti ak by som chcel vycestovať s detmi na dovolenku do zahraničia? Musi mať moj suhlas aj byvala manželka ak ma deti v osobnej starostlivosti ak bude cestovať s detmi do zahraničia?

Suhlas na vycestvanie s dietatom do cudziny mal by byt upraveny v rozhodnuti o realizovani styku, ked nie je, je povinnostou rodica informovat o takej ceste druheho rodica. Malo kto to realizuje a preto su potom zbytocne problemy, ktore pokracuju v obmedzovani kontaktu s dru. rodicom a programovani dietata proti tomu druhemu. Je moznost si toto upravit dohodou pred cestou. Samozrejme ked rodic kt. je dieta zverene nesuhlasi s vycestovanim, je mozne tuto skutocnost riesit navrhom na upravu styku pocas prazdnin s odovzdanim cest. pasu na prisl. okresny sud. Ziaden rodic nemoze druheho rodican obmedzovat  v jeho zaujme stravit s dietatom dovolenku v cudzine. samozrejme to je vsetko mozne len ked ide o zodpovedneho rodica, jeho umysel vycestovat s mal. je v jeho prospech, nabavime sa o skutocnosti ked jeden z rodicov odchadza do zahranicia za inym ucelom. Kazde take rozhodnutie je osobite a treba ho preskumat zo siroka, ci dieta nie je alergik na nieco v dannej krajine, ci vobec moze cestovat lietadlom, lodou, autom... je toho strasne vela.

Nie, na zahranicnu dovolenku - kratkodoby pobyt - nie je potrebny suhlas druheho rodica. ani toho, komu su deti zverene, ani toho druheho. Rodicia by sa ale mali navzajom informovat o tom, kde dieta je. Aby sa nestalo, ze zostane v zahranici bez sprievodu (napriklad sa rodicovi nieco stane). Takze treba poslat spravu alebo mail alebo najlepsie ist na UPSVR spisat pred odchodom zaznam a este to druhemu rodicovi oznamit. To najma v problematickych rodinach.

Ano je to uplne pravda. Dakujem, ja som len z opatrnosti uviedla svoju radu, ktoru som nerozvadzala. Stalo sa, ze cestou do Chorvatska pri colnej kontrole (ktora moze byt kedykolvek - akurat nahodou) im nepostacoval rodny list dietata ani jeho pas, chceli pisomny suhlas druheho rodica. Stane sa to mozno 1krat za rok.

Som otcom 15 ročnej dcéry. S jej matkou nežijem. Dcéra je súdom zverená do opatery matky. Žijeme v jednej dedine. Ja som slobodný a bývam s rodičmi v 4izbovom byte. Dcéra k nám veľmi často a rada chodí. S matkou si už dlhší čas nerozumie. Dcéra tento stav veľmi ťažko znáša,čo sa prejavuje aj na jej psychickom stave. Momentálne navštevuje psychologickú poradňu. Rozhodla sa bývať s nami, čo jej doporučuje aj jej psychologička. Viem, že o tomto musí rozhodnúť súd. No súd nerozhodne o tom z jedného dňa na druhý.Chcel by som vedieť, či je nejaká možnosť aby dcéra do rozhodnutia súdu už nemusela byť s matkou.

okamžite predbežko, kde bude doložené stanovisko psychológa a výpoveď dieťaťa na sociálke

99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok Druhá hlava PREDBEŽNÉ OPATRENIA A ZABEZPEČENIE DÔKAZU § 74 až 78

V rámci zahájeného soudního řízení, nebo i před ním, je možné podat návrh na předběžné opatření. Dobré by bylo doporučení dceřiny psycholožky.

Vasa dcera je sice pred civilnym sudom maloleta, ale sud uz jednoznacne prihliada na jej nazor. Kedze sa dobrovolne rozhodla zit s vami, mozete sud poziadat na zaklade toho o zmenu zverenia. Dcera uz sama moze slobodne pred sudom alebo kuratorkou (t. j. soc. pracovnickou) vyjadrit svoj nazor. Nevidim tu ziaden problem, v pripade, ze nie ste solventny a nemozete si dovolit advokata, zajdite za soc. pracovnickou ktora vam urcite pomoze spisat ten navrh tak aby obsahoval podsatne nalezitosti. Dcera moze ostat u vas v pripade, ze tak sa dobrovolne rozhodla byvat az do skoncenia konania. Keby zo strany matky bol robeny natlak na obmedzovanie stretnutia, alebo zakaz kontaktu alebo ina hrozba, mozete zvazit podat na prislusny sud predbezne opatrenie vo veci odovzdania mal. do rozhodnutia vo veci samej. Sud taku vec  ma rozhodnut do7 dni. Dcera v pripade vypocutia pred sudom vyjadruje sa bez pritomnosti rodicov a ich advokatov, nemusi mat strach je to slusny rozhovor kde sama moze pejavit slobodne svoj nazor, ale tak ako som uviedla mozno staci rozhovor s soc. pracovnickou.

Hej. Da sa to zmenit na zaklade predbezneho opatrenia, ale pri takto velkom dietati uz aj fakticky. Proste sa prestahuje a vybavene. Odpovede kludne zverejnujte, lebo mnohi si veci zle vysvetluju. Aspon bude osveta.