OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

striedavá starostlivosť

zastúpeného JUDr. Luciou Danišovičovou

Súd konanie o návrhu na výkon rozhodnutia o výchove maloletého z a s t a v u j e. http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=09B32558-DCF8-4B16-A63B-506DDF623640&PojCislo=470381

Otec je  o p r á v n e n ý predbežne sa stretávať s maloletým  http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutie-detail.aspx?PorCis=138809F3-61D2-4929-99F8-C3E9E775BA76&PojCislo=448988